Várjuk észrevételeit
A A A

Bejelentkezés

Sárga és/vagy termálvíz-szagú víz – Ivóvíz-minőségi problémák okai

2017. március 31.

Idén márciusban kezdtük el működtetni az ivóvíz telepeinken az új ivóvíz tisztítási technológiát. (Az új ivóvíz tisztítási technológia az ivóvízminőség-javító program során készült el, ennek segítségével csökkentjük az arzén- és ammónium szintet az EU előírások szerint az ivóvízben.)

Az új technológiával megtisztított víz összetétele megváltozott az eddig megszokotthoz képest, és ez a megváltozott összetételű víz a városi és a házi vízvezetékrendszerek faláról leoldhatja a lerakódásokat, és a leoldott lerakódásokkal keveredve előfordulhat, hogy az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz. A tisztítási technológia indításakor – az ivóvíz telepek ki-és belépésével – az ivóvízhálózatban az áramlási irányok is többször változnak, ami szintén „megmozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lerakódásokat. A víz intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után fogyasztásra alkalmas.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a jelenségek nem egyedi szegedi problémák.


Amennyiben a házi vízmelegítőből kifolyó meleg víz kellemetlen, termálvíz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szükséges, valamint javasolt a vízmelegítőket (mind a víztárolós, mind az átfolyós rendszerűeket) negyedévente néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°-ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers vizet a tisztított vízzel együtt, keverve engedjük az ivóvíz-hálózatra), hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a fogyasztóknak.

Azonban van egy átmeneti időszak, ami szükséges ahhoz, hogy „beálljon” a rendszer, és kialakuljon egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány hónap is lehet, ez idő alatt gyakrabban fordulhatnak elő vízminőségi problémák. A problémák mielőbbi felderítésében és megoldásában kérjük a fogyasztóink együttműködését is.

Kérjük, jelezzék nekünk – éjjel-nappal – hívható telefonszámainkon az észrevételeiket! Felhívjuk a figyelmet, hogy ez idő alatt a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépekre, berendezésekre (pl. vízmelegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, karbantartását végezzék, végeztessék el időben!

Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:                  
62/55 88 55, 62/420 155, 06/80 82 88 82    
honlap: www.szegedivizmu.hu
 

tovább olvasom

VÁLTOZÁS A LEOLVASÁSI RENDSZERBEN

2017. március 10.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. vízmérő leolvasási rendszere 2017. május 1-től megváltozik.
 
Vízmérő leolvasás
2017 májusától Szeged és Algyő területén a lakossági felhasználóknál – folyamatos átállással – az eddigi 6 havonta történő vízmérő leolvasás helyett a vízmérőket évente egyszer olvassuk le.


Számlázás
A számlakiállítás rendje változatlan marad. Felhasználóink részére a számlájukat az eddig megszokott módon, kéthavonta, tehát évente 6 alkalommal juttatjuk el.
 
Elszámoló számla
Az évi egy alkalommal történő mérőleolvasás alapján a tényleges fogyasztásról ún. elszámoló számlát állítunk ki. Az elszámoló számla a mérőolvasás alapján megállapított tényleges fogyasztását és az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák különbségének elszámolását tartalmazza.
 
Részszámla
Két elszámoló számla közötti időszakban ún. részszámla készül. A részszámlán szereplő fogyasztási mennyiség vonatkozásában választási lehetőséget biztosítunk Önnek:

 • az elmúlt 12 hónap tényleges fogyasztása alapján becsült részszámlát készítünk, vagy

 • mérőállását a diktálási időszakában bejelentheti Társaságunknak, így minden esetben tényleges fogyasztási adatai alapján állítjuk ki a számláit is, melyek ekkor elszámoló számlaként szerepelnek.

 
Mérőállás bejelentés lehetőségei
Felhasználóinkat a következő leolvasás, valamint a mérőállás bejelentés várható időszakáról minden esetben előre tájékoztatjuk a víz- és szennyvízelvezetési díj számlájukon, illetve honlapunkon.
E-ügyfélszolgálatunkra, vagy mobiltelefonos mérőállás bejelentés szolgáltatásunkra regisztrált felhasználóink számára továbbra is e-mailt, illetve emlékeztető üzenetet küldünk a mérőleolvasás esedékességéről.
 
Mérőállását bejelentheti

 • honlapon keresztül: www.szegedivizmu.hu (regisztráció nélkül is);

 • e-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;

 • mobiltelefonról sms-ben vagy wap-on (regisztrált ügyfeleknek);

 • Androidos mobiltelefonról (regisztráció nélkül);

 • telefonon (nyomógombos mérőállás bejelentés):62/55-88-55, 80/822-444;

 • személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán.


Szegedi Vízmű Zrt.

tovább olvasom

Fizessen kényelmesen, segítünk!

2017. július 25.

 

Váltson e-számlára!

2017. július 25.

 

Online automata mérőállás bejelentési lehetőségek

2017. július 18.

 

Új ivóvíz- és szennyvízbekötések létesítésére vonatkozó jogszabályváltozás

2017. július 7.

I.
2017. július 1-jén lépett érvénybe az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról" szóló 2017. évi LVII. törvénymódosítás, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt egészíti ki.

A törvénymódosításban a kormány díjmentessé tett az ivóvíz- és szennyvízbekötésekhez kapcsolódó szolgáltatások közül számos szolgáltatást a Felhasználók számára, új bekötések létesítése esetén. A díjmentesség a jogszabályban megadott feltételek teljesülése esetén illeti meg az igénybejelentőt.

 

2017. július 01. napjától az alábbi szolgáltatások váltak díjmentessé új bekötés létesítése esetén 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték, vagy 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötésekor:

 • igénybejelentés elbírálása,

 • tervegyeztetés,

·adategyeztetés és ennek megfelelő szolgáltatás (a Szegedi Vízmű működési területén az engedélyezés),

·bekötési vízmérő díja,

·bekötési vízmérő felszerelési díja,

·nyomáspróba díja.

A fenti műszaki paramétereknek megfelelő új bekötés esetén nem kell víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetni a rácsatlakozásért.

 

II.

 
A törvénymódosítás mellett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet is módosul, 2017. szeptember 01. napjával.

 

A jogszabály értelmében a bekötések építése során, bizonyos alábbiakban meghatározott munkafolyamatokat 2017. szeptember 01. napjától nem csak a Vízmű vagy megbízottja, hanem egy, a "kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy" (röviden: jogosult szerelő) is végezhet.

Ezen munkafolyamatok:

-kiépítés/létesítés

-fertőtlenítés

-helyszíni szemle

-nyomáspróba

-működőképességi és vízzárósági próba

-geodézia bemérés

-ivóvíz bekötési vízmérő beszerelése

 
Figyelem! Az üzemelő hálózatra való rákötést továbbra is csak a Vízmű végezheti.  A Szolgáltatónál igénybevett, e-közmű adatszolgáltatás utáni, kiegészítő térképi adatszolgáltatás nem térítésmentes.
 
Kérjük fogyasztóinkat, hogy minden esetben előre tájékozódjanak a díjmentesség feltételeiről, a mentesség igénybevételéhez szükséges igazolásokról, dokumentumokról, az adatszolgáltatásról, hogy a Szegedi Vízmű a legelőnyösebb lehetőséget biztosíthassa az Önök számára.
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Hétfőtől ivóvíz- és csatornahálózati munkálatok kezdődnek a Szilléri sugárúton

2017. június 29.

A Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából július 3-tól ivóvíz- és csatornahálózati felújítási munkálatok kezdődnek a Szilléri sugárút Fecske u. – Róna u. közötti szakaszán, a Lottózó és a SPAR áruház közötti területen.

A felújítás a forgalmat időszakosan akadályozhatja, emiatt kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A munkálatok várhatóan a nyár végére fejeződnek be, ha az időjárás, vagy más egyéb előre nem látott körülmény nem akadályozza a munkát.

A felújítási munkálatok átmenetileg, rövid időtartamra járnak majd vízhiánnyal, az érintett körzet lakói szórólapon kapnak erről értesítést.
 
Az érintett területen lakók, és az arra közlekedők megértését és türelmét kérjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Párakapuk, ivócsapok és ivókutak Szegeden

2017. június 20.

Mire megérkezett a hőség Szegedre, a Szegedi Vízmű már kihelyezte a párakapuit az eddig megszokott helyekre a városban: a Mars, illetve a Klauzál térre.
1-1 db mobil ivókutat is üzembe helyezett a Vízmű a Dugonics téren (körforgalomnál), illetve az Aradi vértanúk terén, valamint – Szegeden újdonságként – tűzcsapokra szerelt ivócsapokból is ivóvízhez lehet jutni a belvárosban két helyen: Széchenyi tér-Kárász utca sarok, és Dóm tér-Somogyi utca sarok.
Az ivókutak, ivócsapok és a párakapuk várhatóan a nyár végéig a helyükön maradnak.

Városunkban jelenleg 126 db üzemelő közkifolyó található (kék színű „nyomós” kutak), Algyőn 25 db. A közkifolyók üzemeltetője is a Szegedi Vízmű Zrt. A közkifolyók listája megtalálható honlapunkon: http://www.szegedivizmu.hu/eugyfelszolgalat/letoltheto_anyagok/

 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Yellow or/and water with thermalwater-like smell – The causes of drinking water quality problems

2017. március 31.

Our company began the new water purification technology at our drinking water treatment stations in March of 2017. (The new water purification technology is part of the Program for the improvement of drinking water quality, which technology allowed us to reduce the arsenic- and ammonium level of the drinking water, according to the Community standards.
The composition of the water, purified with this new technology, has changed compared with the former composition. The water with this changed composition can dissolve the deposition from the wall of the urban or domestic water pipes.  The water mixed with this dissolved deposition can be yellowish, cloudy and has unpleasant odour. At the beginning of the purifying technology – with the exit and the entry of the water treatment stations – the flow directions in the drinking water network change several times, and that mobilises the depositions from the walls of the water network. After an intensive „run-off”, rinsing and clarifying / decanting, the water is suitable for consumption.
Experience shows that such phenomena are not typically Szeged-related problems.

In case the warm running water from the domestic heater has an unpleasant, thermalwater-like smell, the cleaning of the heater is also necessary. Furthermore, it is advised to set the heaters (both with water storing and flowing system)to high temperature , 70 C, for a couple of hours every quarter  and let them run off. With this method, the bad smell can be ceased.
Szegedi Vízmű Zrt. is gradually adjusting to the new system (e.g. unpurified water, so called raw water, mixed with purified water is released into the drinking water network) so that we can reduce the level of inconvenience for our consumers.
However, there is a temporary period necessary in order to set the system in progress and to have an operational balance. This period can be up to a few months, during which water quality-problems might occur more frequently. We kindly ask for our consumers’ cooperation in the early discovering and solving of the problems.
Please notify us ­­using our 24 hour phone service! Please note that during this period you need careful checking of your water-based household appliances and equipment (such as heaters, boilers, filters). Make sure that they are frequently cleaned and maintained in time.
 
Thank you for your patience.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
 
For reporting  technical problems 0-24:
+36 62 558 855, +36 62 420 155, +36 80 828 882
website: www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

Víz világnapi programok Szegeden

2017. március 8.

Szegeden hagyományosan sokféle színes programmal várják az érdeklődőket – egymással együttműködve – az érintett cégek, szervezetek a Víz világnapján.
 

Letöltés

Újabb akció csekken fizető ügyfeleink részére!

2017. február 28.

ÚJABB AKCIÓ CSEKKEN FIZETŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
 
ISMÉT ELINDÍTOTTUK AKCIÓNKAT, MELYNEK SORÁN CSOPORTOS BESZEDÉSRE VÁLTÓ ÜGYFELEINKET EGYSZERI 500,- FT-OS DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÍTJÜK!


Használja ki a díjkedvezményt és élvezze a csoportos beszedés nyújtotta előnyöket:

 • kerülje el a postai sorban állást;
 • felejtse el a határidőket;
 • rendelkezzen a maximálisan kiegyenlíthető összegről;
 • határozza meg a díjfizetés napját! (pl. a hónap 10. napja)
 • A Szegedi Vízmű Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közös ügyfeleiktől egy éven keresztül átvállalják a csoportos beszedés díját.


Az elérhető kedvezmények igénybevételéhez töltse ki a számlája mellékleteként kapott - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése - formanyomtatványt és aláírva küldje vissza a számlaborítékban megtalálható, díjmentesen feladható válaszborítékban.
A nyomtatványt e-mailben is eljuttathatja Társaságunkhoz az ugyfel@szegedivizmu.hu címre, vagy papíralapon leadhatja Társaságunk ügyfélszolgálatán.
 
Kényelme érdekében a további ügyintézést vállaljuk.
A díjkedvezményt az akció ideje alatt (2017. február 1. és 2017. június 30. között) csoportos beszedésre váltó felhasználók részére a megbízás feldolgozását követő víz- és szennyvízelvezetési számlán írjuk jóvá.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
Együttműködő partnerünk: OTP Bank Nyrt.


tovább olvasom Letöltés

Fogyasztói elégedettségi vizsgálat – 2016

2017. február 10.

Társaságunk 2014 és 2015 után 2016 őszén ismét fogyasztói elégedettség mérést végzett ügyfelei körében. A mindennapi gyakorlatból levont tapasztalatokon túlmenően, a kutatás hozzásegíthet bennünket, hogy szolgáltatásainkat minél inkább ügyfeleink elvárásaihoz igazítsuk.
 

Fogyasztóink honlapunkon, valamint az ügyfélszolgálatunkon elérhető fogyasztó elégedettségi kérdőívünk kitöltésével értékelhették, véleményezhették tevékenységünket. A felmérés nem reprezentatív.
2016-ban 1079 fő töltötte ki a kérdőívet (2015: 960, 2014: 1032). Ebből lakossági ügyfél 2016-ban 1069 (2015: 945, 2014: 1024), nem lakossági ügyfél 10 (2016), 15
(2015), illetve 8 (2014).
2016-ban a kérdőívünket kitöltő ügyfeleink 32,49%-a elégedett, 54,88%-a pedig teljesen elégedett volt az ügyfélszolgálati munkánkkal. Elégedett, illetve teljesen elégedett
ügyfelek száma összesen: 519 (87,37%)*
*Elégedett vagy inkább elégedett ügyfelek száma/Összes megkérdezett ügyfél száma. Összes megkérdezett ügyfél száma: 593.

tovább olvasom

Érvénytelen igazolvány

2017. február 7.

A Szegedi Vízmű Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Acsai József névre szóló, 14100/006. számú vízműves igazolvány elveszett.
Az igazolvány érvénytelen.

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Vízmű Zrt. – Geodéziai Csoport

2017. január 25.

Megalakult a Szegedi Vízmű Zrt. Geodéziai Csoportja, mely 2017 januárjától működik.
A Geodéziai Csoport által, megrendelésre végzett szolgáltatások:

 • geodéziai kitűzések,
 • közművek felmérése, dokumentálása,
 • szolgalmi jogi dokumentációk készítése, földhivatali záradékoltatása,
 • tervezési térképek, megvalósulási dokumentációk készítése,
 • telekalakítási feladatok,
 • épületfeltüntetési munkarészek elkészítése.


A csoportot a földmérés területén évtizedes tapasztalattal bíró szakemberek alkotják, akik rendelkeznek megfelelő jogosultságokkal:
 • Földmérő igazolvány
 • IRM – Ingatlanrendező földmérő jogosultság
 • GD-T – Geodéziai tervezői jogosultság, 
valamint a szükséges, korszerű műszerekkel:
 • Stonex R2W Plus 2" mérőállomás
 • Stonex S9 III Plus GNSS vevő 
Kérje egyedi árajánlatunkat! Várjuk szíves megrendelését!
 
Kapcsolattartó:
Mészárosné Szollár Klára, földmérő mérnök
Telefon: 62-558-855/861
Mobil: 20/402-1212
E-mail: meszarosne@szegedivizmu.hu

tovább olvasom Letöltés

Etikai kódex

2017. január 2.

A Szegedi Vízmű Zrt., mint a Veolia Csoport tagja, az alábbi Etikai Kódexet magára nézve kötelezőnek tartja.
 

Letöltés

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

2016. december 23.

Békés, boldog ünnepeket kívánunk! 
Szegedi Vízmű Zrt.

Befagytak a szegedi záportározók

2016. december 20.


A hideg időjárás miatt befagytak a szegedi záportározó tavak. Ezek a tavak, ha be is fagynak, a jég nem egyenletes pl. a vízbefolyások környékén, vagy a magas partfal mentén. Épp ezért életveszélyes lehet ezek jegére merészkedni! Szegeden nincs kijelölt korcsolyázó hely a tavakon, záportározókon.
Kérjük, fokozottan figyeljenek erre!

Szegedi Vízmű Zrt.

A Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása

2016. december 5.

2016. december 19. hétfő                8.00 – 16.00
2016. december 20. kedd                8.00 – 15.00
2016. december 21. szerda             8.00 – 20.00
2016. december 22. csütörtök         8.00 – 15.00
2016. december 23. péntek             8.00 – 14.00
2016. december 24. szombat          zárva
2016. december 25. vasárnap         zárva
2016. december 26. hétfő                zárva
2016. december 27. kedd                8.00 – 14.00
2016. december 28. szerda             8.00 – 14.00
2016. december 29. csütörtök         8.00 – 14.00
2016. december 30. péntek             8.00 – 14.00
2016. december 31. szombat          zárva
2017. január 1.        vasárnap          zárva
 

Szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások oltóvízmennyiség mérése

2016. november 30.

Felhívjuk a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 0 °C alatti napi hőmérséklet beálltával nem tudja elvégezni a szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások oltóvízmennyiség mérését, ugyanis az alacsony hőmérséklet károsítja a mérésre használt műszert és abban jelentős kárt okozhat, illetve hátráltathatja az akadálymentes munkavégzést. Kérjük a fent leírtak szíves tudomásulvételét.

Megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.

Ágazatnépszerűsítő roadshow

2016. november 2.

A Magyar Víziközmű Szövetség szervezésében – az októberben - megvalósuló ágazatnépszerűsítő roadshow során az országban több száz gyerekhez jutott el a víziközmű szektort megismertető rendezvénysorozat.

Az ivóvíz a jövőnk és a fejlődés alapja. Az ivóvízellátás stratégiailag kiemelt jelentőségű kérdés, hiszen hamarosan a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez való hozzájutás jelenti majd a legkomolyabb problémát az emberiség számára. Ezzel együtt felértékelődik azok szerepe és tudása, akik az ivóvízellátás területén azon dolgoznak, hogy minél jobb minőségben jussanak hozzá a magyar emberek az ivóvízhez.
 
A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség összefogva a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel – aki rendelkezésre bocsátotta az Infomobilját -, valamint a tagszervezetekkel – akik megszervezték, hogy a helyi pályaválasztási vásárokon jelen legyenek – október folyamán 4 helyszínen – Békéscsabán, Nyíregyházán, Szegeden és Orosházán – több száz diákkal ismertette meg a víziközmű ágazatot, az ágazaton belüli szakmákat és mutatta be a gyerekek számára a víziközmű szektor hosszútávú fontosságát.
 
A Szövetség számára kiemelt feladat a szakember utánpótlás kérdése, hiszen a napjainkban oly sokat hallott munkaerő elvándorlás és munkaerőhiány a víziközmű szektort is erősen érinti. Az őszi roadshow tapasztalatait elemezve, valamint a tagszervezetek visszajelzéseit átgondolva, a jövő évben is folytatja a Szövetség az ágazatnépszerűsítést, hiszen fontos, hogy a jövő stratégiai kincse biztos kezekben legyen, jól képzett szakemberek tudására alapozva.
 
Budapest, 2016.10.28.
 
Bővebb információ:
Kreitner Krisztina
PR manager
kreitner.krisztina@maviz.org
+36 30 277 48 86
 

tovább olvasom

Őszi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban (2016. szeptember 16 -18.)

2016. szeptember 8.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon várjuk az érdeklődőket kiállításokkal, érdekes-játékos kísérletek bemutatásával, koncerttel, szakmai bemutatóval.
 

Kiállítások
- Állandó kiállítások: a szikvíz készítésének története, a fizika története
- Időszakos kiállítás: „Családban marad” címmel a Vízmű munkatársainak és családtagjaiknak az alkotásai (fotó, festmény, grafika)
               
Koncert a víztoronyban
A Király-König Péter Zeneiskola tanulóinak koncertje szeptember 17-én 15:00 órakor

 


tovább olvasom
Korábbi híreink

Szavazás

Milyennek találja az ügyfélszolgálat nyitva tartását, elérhetőségét?

1
2
3
4
5