Várjuk észrevételeit
A A A

Aktuális beszerzési eljárások

 

Ajánlat kiírás tágya Beadás határideje PDF
A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez és építéséhez kapcsolódó földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítása, az ajánlatkérő által esetenként meghatározott munkafolyamatok végzésére. 2017.
január 10.
10:00
Letöltés
Algyő, Szennyvíztisztító telep - MEVA gépi rács pótlása 2017.
március 16.
10:00
Letöltés
Déli végátemelő - 1 db Flygt CT 3600-as típusú szivattyú cseréjéhez kapcsolódó szivattyú beszállítása 2017.
március 29.
10:00
Letöltés
Zöld város kialakítás- Tarján (belső) Szilléri sgt. ivóvízhálózat rekonstrukció (csőbélelés technológiával készítendő) kivitelezése 2017.
március 31.
10:00
Letöltés
Szeged, Tisza L. krt. (Dugonics tér - Boldogasszony sgt.) ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezése 2017.
április 10.
10:00
Letöltés
Zöld város kialakítás- Tarján (belső) Szilléri sgt. szennyvízcsatorna rekonstrukció (csőbélelés technológiával készítendő) kivitelezése 2017.
március 31.
10:00
Letöltés
Zöld város kialakítás - Szolgáltató sor, Építő u. 3-5. előtt, Retek u.- Erős J. u., Szamos u.-Retek u., Tarján széle u.-Szamos u. szennyvízcsatornák rekonstrukciós (csőbéleleés technológiával készítendő) kivitelezése 2017.
április 21.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 5. árvíz szivattyú cseréjéhez kapcsolódó szivattyú beszállítása 2017.
április 28.
10:00
Letöltés
1 darab, új, maximum 2,5 tonna ösztömegű zárt rakterű tehergépjármű
1 darab, új maximum 3,5 tonna ösztömegű 1,2 tonna hasznos teherbírású duplakabinos paltós-ponyvás tehergépjármű beszállítása
2017.
április 28.
12:00
Letöltés
Szeged, Kátay utca 21. sz. alatti (hrsz.: 25463)
Öltöző-garázs épületegyüttesre magastető kivitelezése
2017.
május 20.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkák biztosítása az 1/ 2005. (II.2.) Kgy. rendelet 13§ ( 3 ) bekezdés alapján. 2017.
május 11.
10:00
Letöltés
1 darab, új, gumikerekes önjáró kotró-rakodógép beszállítása 2017.
július 13.
12:00
Letöltés
Szeged, Föltámadás u., Üstökös u., Zákány u. (Tavasz u. - Bodzafa u. közötti szakaszok) egyesített rendszerhez csatlakozó csapadékvíz csatornahálózati rekonstrukció 2017.
július 25.
09:00
Letöltés
Szeged, Töltés u. (Jobb fasor - Szőregi út között), valamint a Szeged-Szőreg, Makai út (Szív u. - Makai út l. sz. közötti szakasz) ivóvizhálózat rekonstrukciók kivitelezése 2017.
augusztus 24.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep - Utóülepítő medencék DEWA kotróinak rekonstrukciója (4 db) 2017.
szeptember 8.
10:00
Letöltés
Műhely u. (Töltés u. - Diófa u.), valamint az Asztalos u. (Torockói u. - Radnóti u.) vízhálózat rekonstrukció kivitelezése 2017.
szeptember 19.
10:00
Letöltés
Szeged, II. sz. és III. SZ. vízmű telep dekantáló medencéinek íves polikarbonáttal történő lefedése. 2017.
október 18.
10:00
Letöltés
Szeged, Szabadkai úti vasúti átjáró alatti NA 300 vezeték (csőbélelés technológiával készítendő) kivitelezése. 2017.
október 18.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. részére 33 %-os nátrium-hidroxid folyamatos beszállítására. 2017.
december 14.
13:00
Letöltés
Szeged, Városi Szennyvíztisztító telep 0,4kV-os kapcsolóterének részleges rekonstrukciója. 2018.
január 4.
12:00
Letöltés
Részletes ajánlat kérés: Földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítására. 2018.
január 19.
10:00
Letöltés
Részletes ajánlat kérés: Az építési és bontási törmelék elszállítására és befogadására. 2018.
január 18.
10:00
Letöltés
Nyugati szennyvízátemelő biofilter cseréjének tervezése, kivitelezése. 2018.
február 27.
10:00
Letöltés
Járóképes alvázra szerelt kombinált csatornamosó-szippantó tehergépjármű beszerzése. 2018.
február 27.
10:00
Letöltés
Járóképes alvázra szerelt kombinált csatornamosó-szippantó tehergépjármű beszerzése. Kiegészítő tájékoztatás 1. 2018.
február 27.
10:00
Letöltés
Zöld város kialakítása - Tarján (belső) Hóbiárt B. u. (Retek u. - Kazánház között), valamint Pósz J. u. (Tarján széle u. - Bite P. u. között) ivóvízhálózat rekonstrukciók kivitelezése. 2018.
március 19.
10:00
Letöltés
Szeged, II. sz. vízmű telep kerítésének rekonstrukciója, valamint III/4 kútcsoport kerítés áthelyezésének rekonstrukciója, védőterület biztosítása. 2018.
március 27.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep - Települési folyékony hulladék fogadó HUBER rács rekonstrukcioja. 2018.
március 29.
10:00
Letöltés
Rigómező u. vízvezeték rekonstrukció kivitelezése. 2018.
április 17.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 500 kW elektromos teljesítményű biogáz motor telepítése. 2018.
április 23.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 500 kW elektromos teljesítményű biogáz motor telepítése. Módosított Dokumentáció. 2018.
április 25.
10:00
Letöltés
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Pulcz u. 44. számú telephelyén csapadék és szennyvízcsatorna hálózaton felmérés alapján végzendő felújítási munkálatok földmunkával. 2018.
május 15.
09:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 4-es beépítési helyen lévő AERZEN GM 150 S 315 MY4-B3 típusú légfúvó cseréje. 2018.
május 17.
10:00
Letöltés
Zöld város kialakítása - Baross László u. (Baross L. u. 2. - Fésű u. között) ivóvízhálózat rekonstrukciók kivitelezése 2018.
május 21.
10:00
Letöltés
Aszfalt burkolat helyreállítása 2018.
május 11.
10:00
Letöltés
Tehergépjármű beszállítás kiírás 2018.
május 18.
12:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 20 kV-os betáplálásának felújítása 2018.
május 18.
10:00
Letöltés
Szeged, Tisza L krt. (Dugonics tér - Boldogasszony sgt.) ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezése 2018.
május 28.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 4-es beépítési helyen lévő AERZEN GM 150 S 315 MY4-B3 típusú légfúvó cseréje. 2018.
június 15.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. részére transzport és mixerbeton beszállítására. 2018.
június 25.
13:00
Letöltés
Szeged, Kátay utca 21. sz. alatti Raktár épületegyüttes kialakításának építőmesteri munkái. 2018.
augusztus 6.
10:00
Letöltés
Szeged, III.sz. vízmű telep - 04. kútcsoport - 01., 02. kútjainak szűrőcserés felújítása, valamint 03. kútjának vegyszeres-kompresszoros tisztítása. 2018.
szeptember 14.
10:00
Letöltés
Szeged, III.sz. vízmű telep - 03. kútcsoport - 03. kútjának szűrőcserés felújítása. 2018.
szeptember 14.
10:00
Letöltés
Rókusi- és Déli szennyvízátemelőkhöz szivattyúk beszállítása. 2018.
szeptember 27.
10:00
Letöltés
Szeged, IV. sz. vízmű telep IV/2. kútcsoport NÁ 400 ac. gravitációs vezetékének felújítása csőbéleléssel 130 fm szakaszon. 2018.
október 18.
10:00
Letöltés
Szeged, IV.sz. vízmű telep IV/6. kútcsoport NÁ 400 ac. gravitációs vezetékének (623 fm) felújítása csőbéléssel. 2018.
október 25.
10:00
Letöltés
Egressy B. u. (Közép fasor - Marostői u.) útpálya felújításához kapcsolódó csatornahálózat rekonstrukció. 2018.
november 30.
09:00
Letöltés
Szegedi Vízmű Zrt. központi irodaépületében lévő földszinti, I., II. emeleti mosdó helyiségek felújítása. 2018.
december 3.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. „Improving Quality Management of Cross-border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisa (Tisza)” ROHU-208 Interreg Romania-Hungary Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott projekt megvalósításához kötődő Projektmenedzsmenti szolgáltatás (külső) ellátására. 2018.
november 30.
10:00
Letöltés
Földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítása. 2019.
január 17.
10:00
Letöltés
Ajánlati felhívás a Szegedi Vízmű Zrt. részére 33%-os nátrium-hidroxid folyamatos beszállítására. 2019.
január 28.
13:00
Letöltés
Szeged, Kátay utca 21. sz. alatti Raktár-műhely épületegyüttes belsőépítészeti átalakítása. 2019.
február 25.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítása. 2019.
február 22.
13:00
Letöltés
Rába u. vízvezeték rekonstrukció kivitelezése (Szirom u. - Lepke u. között). 2019.
március 18.
10:00
Letöltés
Szilléri sgt. 5-7 tűzcsap áthelyezés, csomópont felújítás. 2019.
március 18.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. részére távleolvasásra (rádiós és/vagy impulzus jeladós) előkészített vízmérők (házi, aknás vagy bekötési vízmérők és lakásvízmérők) bizományosi konstrukcióban történő folyamatos beszállítására. 2019.
március 12.
14:00
Letöltés
7 darab új, öt személy szállítására alkalmas új személygépjármű operatív lízing (tartós bérlet) keretében történő beszállítása. 2019.
március 22.
12:00
Letöltés
3 darab, öt személy szállítására alkalmas, új személygépjármű beszállítása. 2019.
március 22.
12:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 3. gázmotor transzformátorának beszerzése. 2019.
április 8.
10:00
Letöltés
Szegedi Vízmű Zrt. központi irodaépületében lévő földszinti, I., II. emeleti mosdó helyiségek felújítása. 2019.
április 15.
10:00
Letöltés
Szeged, II. sz. vízmű gépház épület, kezelő épület, klórozó épület magastető kialakításának felújítási munkái. 2019.
május 10.
10:00
Letöltés
Rigó u. vízvezeték rekonstrukció kivitelezése. 2019.
május 23.
10:00
Letöltés
Aszfalt burkolat helyreállítása. 2019.
május 14.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. Technológiai fejlesztések alátámasztása, ellenőrzése szolgáltatás ellátására. 2019.
május 17.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. Technológiai fejlesztések alátámasztása, ellenőrzése szolgáltatás ellátására. - Ajánlatkérési formanyomtatvány
 
Letöltés
Sipos Iván u. vízhálózat rekonstrukció 2019.
július 26.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. részére transzport- és mixerbeton beszállítására 2019.
június 28.
13:00
Letöltés
Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciós munkák kivitelezésére. 2019.
július 22.
10:00
Letöltés
Szeged Város és Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepeken online méróműszerek és 24 órás automata mintavevő berendezés telepítése. 2019.
július 22.
10:00
Letöltés
Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen vízvonali technológiai rekonstukció kivitelezésére 2019.
augusztus 16.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító telep 2. sz. gázmotor 90.000 üzemórás felújítása. 2019.
augusztus 30.
10:00
Letöltés
A Szegedi Vízmű Zrt. vezeték nélküli és távjelzős riasztó rendszerének felügyelete és karban tartása. 2019.
szeptember 18.
10:00
Letöltés
Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 1350 m3 térfogatú dupla membrános biogáz tároló belső membrán cseréje. 2019.
szeptember 18.
10:00
Letöltés
1 darab új, öt személy szállítására alkalmas személygépjármű operatív lízing (tartós bérlet) keretében történő beszállítása 2019.
október 31.
10:00
Letöltés

 

Bejelentkezés