Várjuk észrevételeit
A A A

Lakossági ügyfelek átlagfogyasztása (ARCHIV)

Felhasználóink széleskörű tájékoztatása érdekében – az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásaival összhangban - 2015. július 24-től további adatokkal bővítettük az elszámoló számlák tájékozató sorait:
  • bemutatjuk a számlán szereplő ivóvíz felhasználás és szennyvízkibocsátás változását a megelőző elszámoló számláján szereplő vízfelhasználásához és szennyvízkibocsátásához képest
  • lakossági ügyfeleink számláján bemutatjuk az ivóvíz felhasználás és szennyvízkibocsátás arányát az átlagos lakossági felhasználáshoz és szennyvízkibocsátáshoz viszonyítva.

Az átlagos lakossági felhasználás*: 
Ivóvíz-szolgáltatás:                 33,5 m3/fő/év
                                              0,206 m3/nap/felhasználási hely
Szennyvízelvezetés:                 32,1 m3/fő/év
                                              0,198  m3/nap/felhasználási hely
 
Tájékoztatjuk, hogy víz- és szennyvízelvezetési díj számláján az elszámolási időszakok összehasonlítása során a számított átlagos napi felhasználást tekintjük irányadónak.
A számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezésekről a számlamagyarázatban talál részletes információt.
 
*Az átlagos lakossági felhasználás a KSH 2013. évi adatai és a Szegedi Vízmű Zrt. értékesítési statisztikái alapján került meghatározásra.  Az országos ivóvíz fogyasztási adatok az alábbi linken érhetőek el: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrk001.html

Bejelentkezés