Várjuk észrevételeit
A A A

Környezetvédelem

Feladatunk, hogy minden fogyasztónk számára biztosítsuk létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Óvjuk, védjük a ránk bízott vízkészletet, s a mélyfúrású kutakból kitermelt és felhasznált vizet – keresve a környezetet mind inkább kímélő megoldásokat – vissza is juttatjuk a természetbe. A tevékenységünkből adódóan tudatosan foglalkozunk a környezetvédelemmel, ez kiemelkedően fontos szerepet tölt be Társaságunk életében.
A tudatosság egyik eszköze a minőségbiztosítási és a környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése, melyek alkalmazása hozzásegít bennünket ahhoz, hogy színvonalas, európai uniós szabályoknak megfelelő szolgáltatást nyújtsunk.
A rendszerek bevezetése és alkalmazása óta folyamatosan megfelelünk a nemzetközi szabvány előírásainak, amit az évenkénti felülvizsgálati auditokon bizonyítunk.
 
  • Tevékenységünket úgy végezzük, hogy minden területen megfeleljünk a környezetvédelmi jogszabályokban, előírásokban, határozatokban foglaltaknak.
  • Társaságunknál 2000 óta szelektív módon gyűjtjük a papír, üveg illetve műanyag hulladékokat újrahasznosítás céljából.
  • 2001-ben megfogalmaztuk és alkalmazzuk Minőség- és környezeti politikánkat.
 
  • 2010-ben a politikát bővítettük ivóvízbiztonsági elemekkel.
  • Egyedi hulladékgazdálkodási tervet készítettünk, bejelentkeztünk az országos hulladék információs rendszerbe (HIR). A hulladék nyilvántartásunk telephelyenként naprakész.
  • Veszélyes hulladékainkat külön tároló helyen gyűjtjük, és évente elszállíttatjuk a megfelelő környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szállítóval.
  • A Társaságunk tevékenységéhez tartozó jelentős környezeti hatásokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és évente értékeljük.
  • Szegeden az utóbbi évek legnagyobb környezetvédelmi beruházása volt az ISPA által támogatott csatornaépítési program, illetve a Szeged Városi Biológiai Szennyvíztisztító Telep építése. 2007. közepétől Társaságunk üzemelteti az új műtárgyat.