Várjuk észrevételeit
A A A

Bejelentkezés

KARRIER PORTÁL

2018. november 30.

Látogasson el a Karrier portálunkra, ahol tájékozódhat a meghirdetett pozíciókról és regisztrálhat a jelöltek adatbázisába is.
https://karrier.szegedivizmu.hu/
Tisztelt érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy állás ajánlatainkat a Karrier portálon tekintheti meg.

A meghirdetett pozíciókra regisztrált felhasználóként lehet jelentkezni, az alábbi linkre kattintva:

https://karrier.szegedivizmu.hu/

tovább olvasom

Tájékoztató az ivóvízminőségről

2018. szeptember 25.
Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő Önkormányzati Társulása által végzett beruházás eredményeként, öt ivóvíz telepen valósult meg új ivóvíz tisztítási technológia (ammónium és arzén eltávolításra), amit 2017 márciusában kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt.
 
A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek, fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas.
 
Előfordul, hogy a felhasználók íz-, illetve szagproblémát észlelnek, ezek jellemzően lokálisan, kisebb körzetekben, egy-egy utcában, egy-egy felhasználónál a belső hálózaton fordulnak elő, melyet kérjük, azonnal jelezzenek a Szegedi Vízmű Zrt. felé.
Telekhatáron belüli szűrő, melegvíztároló esetén javasoljuk azok rendszeres karbantartását, tisztítását, fertőtlenítését.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. megköszöni az észrevételeket és kéri, jelezzék, amennyiben vízminőségi változásokat észlelnek.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a bejelentéskor adják meg nevüket, címüket és elérhetőségeiket.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155
Központi e-mail cím: vizmu@szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Zrt.

tovább olvasom

Adatkezelési tájékoztatás

2018. május 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.


Adatkezelés
a/ Adatgyűjtés
Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók (továbbiakban: látogató) kifejezetten és önként adtak meg..
A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A látogató azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, levelezési és e-mailcím, telefonszám, ügyfél azonosító, jelszó – például:
  • a honlap bizonyos részeire történő regisztrációhoz (e-ügyfélszolgálat);
  • további információk kéréséhez;
  • eseményekre történő regisztrációhoz;
  • pályázatokhoz.
A Szegedi Vízmű Zrt. csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.
A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

b/ Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a Szegedi Vízmű Zrt.. tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, a látogató számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk. A levelezési listáról azonban a látogató bármikor leiratkozhat, ennek részletei megtalálhatók a „Leiratkozás” résznél.
Weboldalunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

c/ Adatkezelő
A honlap üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt.. (székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88..) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli.

d/ Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
A Szegedi Vízmű Zrt.. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt törvény előírja.
A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak a látogató egyedi hozzájárulásával tesszük meg.
Egyéb harmadik felekkel nem osztunk meg személyes adatokat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztjuk meg információt, ha a látogató ehhez hozzájárulását adja.
A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltet. A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, adatkezelési szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.
 
e/ Biztonság
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

f/ Információkhoz való hozzáférés
Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az ugyfel@szegedivizmu.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.
Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján elvégezzük a megfelelő módosításokat.
Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak és hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

g/ Leiratkozás
Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az ugyfel@szegedivizmu.hu email címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

h/ Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre a látogató azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.
A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai önéletrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

i/ Módosítások
A Szegedi Vízmű Zrt.. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
a/ Tájékoztatás
Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az adatait feldogozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás.

b/ Jogorvoslat
A látogató jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: 2018.05.24-től visszavonásig tart.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
adatkezelő

tovább olvasom

Sárga és/vagy termálvíz-szagú víz – Ivóvíz-minőségi problémák okai

2017. november 17.
Idén márciusban kezdtük el működtetni az ivóvíz telepeinken az új ivóvíz tisztítási technológiát. (Az új ivóvíz tisztítási technológia az ivóvízminőség-javító program során készült el, ennek segítségével csökkentjük az arzén- és ammónium szintet az EU előírások szerint az ivóvízben.)
Az új technológiával megtisztított víz összetétele megváltozott az eddig megszokotthoz képest, és ez a megváltozott összetételű víz a városi és a házi vízvezetékrendszerek faláról leoldhatja a lerakódásokat, és a leoldott lerakódásokkal keveredve előfordulhat, hogy az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz. A tisztítási technológia indításakor – az ivóvíz telepek ki-és belépésével – az ivóvízhálózatban az áramlási irányok is többször változnak, ami szintén „megmozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lerakódásokat. A víz intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után fogyasztásra alkalmas.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a jelenségek nem egyedi szegedi problémák.

Amennyiben a házi vízmelegítőből kifolyó meleg víz kellemetlen, termálvíz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szükséges, valamint javasolt a vízmelegítőket (mind a víztárolós, mind az átfolyós rendszerűeket) negyedévente néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°-ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers vizet a tisztított vízzel együtt, keverve engedjük az ivóvíz-hálózatra), hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a fogyasztóknak.

Azonban van egy átmeneti időszak, ami szükséges ahhoz, hogy „beálljon” a rendszer, és kialakuljon egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány hónap is lehet, ez idő alatt gyakrabban fordulhatnak elő vízminőségi problémák. A problémák mielőbbi felderítésében és megoldásában kérjük a fogyasztóink együttműködését is.

Kérjük, jelezzék nekünk – éjjel-nappal – hívható telefonszámainkon az észrevételeiket! Felhívjuk a figyelmet, hogy ez idő alatt a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépekre, berendezésekre (pl. vízmelegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, karbantartását végezzék, végeztessék el időben!

Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:                  
62/55 88 55, 62/420 155, 06/80 82 88 82    
honlap: www.szegedivizmu.hu

(2017. március 31.)
 

tovább olvasom

Ivóvízminőség-javító program működtetése Szegeden és Algyőn – üzemeltetési tapasztalatok

2017. november 17.

Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében – az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő önkormányzatainak társulása által végzett beruházás eredményeként megvalósult az új ivóvíz tisztítási technológia, amit idén márciusban kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt. öt ivóvíztisztító telepen.
A technológia a víz arzéntartalmát szűréssel, az ammóniumion eltávolítását pedig egy úgynevezett törésponti klórozásos technológiával csökkenti az EU előírásoknak megfelelő szintre.
 
Az ilyen víztisztítási technológiák működtetési tapasztalatai alapján várható volt, hogy a rendszer beindításakor ún. organoleptikus vízminőségi problémák (szín és szagproblémák) jelentkeznek majd. A víz megváltozott kémiai összetétele, valamint a fertőtlenítésre használt klór és származékai reakcióba lépve a csövek belső felületén meglévő döntően vastartalmú ún. biofilmmel, leoldják azt, ezzel zavarosságot okozva a közel 700 km hosszú hálózaton.
Ez történik most, ez egy természetes folyamat.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a víz fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas, és a kellemetlen szaghatás gyorsan elillan. A megváltozott íz, a kellemetlen szag a fertőtlenítési melléktermékeknek tulajdoníthatók, vagyis a tisztítási technológia során használt fertőtlenítőszer és az oldott szerves szén elosztórendszer-beli reakciójából származnak. A szaghatást néhol a jelentős mélységből felszínre hozott víz természetes termálvíz szaga is okozhatja.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers víz a tisztított vízzel együtt, keverve kerül az ivóvíz-hálózatba). A Szolgáltató a hibabejelentéseket elemzi, és azonnal intézkedik, beavatkozik, ha szükséges, pl. a hálózat tisztításával. Az átállási folyamat mindaddig folytatódik, amíg a rendszer el nem éri a teljes üzemeltetési egyensúlyt.
Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a várható módon zajlik a hálózat tisztulása, a színproblémákkal kapcsolatos panaszok, bejelentések száma már jelentősen csökkent.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. köszöni az észrevételeket és kéri, hogy továbbra is jelezzék, amennyiben hasonló vízminőségbeli változásokat észlelnek, valamint még további megértést és türelmet kér!
A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai:
62/420 155
06/80 82 88 82
62/55 88 55

(2017. augusztus 22.)


tovább olvasom

Ivóvízhálózat tisztítás Felsőváros és Tarján területén

2019. március 14.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat tisztítást végez 2019. március 18. és 22. között Felsőváros és Tarján területén.

A tisztítás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Nyílt Nap a III. sz. Ivóvíztisztító Telepen

2019. március 11.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2019. március 22-én, pénteken (900, 1000, 1100) ismét megnyitja a III. sz. Ivóvíztisztító Telep (Szeged Margaréta utca 12.) kapuit az érdeklődők előtt, akik megtekinthetik az ivóvíztisztítás folyamatát. A látogatóknak a Vízmű szakemberei mutatják be a technológiát, és a kérdésekre válaszolva segítik a víztermelés és víztisztítás folyamatának a megismerését.

A telep megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges!

E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu, Telefon: 62/558-801, vagy 62/558-808 (munkaidőben)


 


tovább olvasom

Víz világnapi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban

2019. március 11.

2019. március 22-23-24.

Az „Öreg Hölgy”, a Szent István téri műemlék víztorony ismét Nyílt Napokon várja az érdeklődőket a Víz világnapja alkalmából.
Az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, érdekes kísérletekkel is várjuk az érdeklődőket. Továbbra is megtekinthető a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara által szervezett „Mérnöki alkotások Csongrád megyében és Csongrád megyei mérnökök alkotásai” című időszakos kiállítás.
A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni! Pénteken (március 22-én) ingyenes a belépés a víztoronyba, szombaton és vasárnap kedvezményes belépőjeggyel látogatható (220 Ft/fő).

A Szent István téri víztorony nyitva tartása:
2019. március 22-23-24. (péntek: 900-től 1700, szombat – vasárnap: 1000-től 1700)
 


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat mosatás. Az érintett városrészek Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert, valamint Algyő

2019. március 7.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. március 11. és 14. között az 1000 mm-es ivóvíz távvezetéken. Az érintett városrészek Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert, valamint Algyő
 

A mosatás során (2200 és 0600 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás miatt átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány

2019. március 1.

A Szegedi Vízmű Zrt. javítási munkálatokat kezdett csőtörés miatt egy nagy átmérőjű ivóvízvezetéken Baktóban, a Pihenő utca – Erdőszéli út sarkán

Jelenleg a hiba feltárását végzik a Vízmű szakemberei. A munkálatok miatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra lehet számítani Szeged és Algyő területén, és a víz zavarossá válhat.
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.

 

tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Petőfitelepen és Tápén

2019. február 22.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. február 25. és március 1. között Petőfitelepen és Tápén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

Forgalomkorlátozás a Bakay N. utca – Dr. Boross J. utca kereszteződésében, ivóvíz-hálózati munka miatt

2019. február 21.

Meghibásodás miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat kezd a Szegedi Vízmű Zrt. a Bakay N. utca – Dr. Boross J. utca kereszteződésében, 2019. február 25-én, hétfőn reggel 8:30-tól.

  • A javítási munkák miatt a Londoni krt. irányából a DAKK Zrt. telephelye felé vezető félpályás útszakasz a Bakay N. utca – Dr. Boross J. utca kereszteződésében lezárásra kerül.


A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett körzetben.
A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – február 27-én a forgalomkorlátozás megszűnik és visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat mosatás Makkosháza és Baktó városrészben

2019. február 16.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. február 18. és 22. között Makkosháza és Baktó városrészben.

A mosatás időtartama alatt (2200 és 0400 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Útlezárás, forgalomelterelés a Kálvária sugárúton ivóvíz-hálózati munka miatt

2019. február 15.

Meghibásodás miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat kezd a Szegedi Vízmű Zrt. a Kálvária sgt. (Londoni krt. – Jósika utca) közötti szakaszán, 2019. február 15-én, pénteken reggel 8:30-tól.

A Kálvária sugárúton a Dugonics tér felől a Londoni krt. irányába haladó sávban a Jósika utca sarkán kötelező jobbra - balra kanyarodás lesz.
A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett körzetben.
A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – február 16-án, szombatra visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Tarján és Felsőváros területén

2019. február 11.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. február 12. és 15. között Tarján és Felsőváros területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.

 


tovább olvasom

Folytatódik az ivóvízhálózat mosatása

2019. február 1.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. február 1. és 5. között a Móravárosi krt. - Vásárhelyi Pál út - Rókusi krt. - Makkosházi krt. és a Tisza által határolt területen.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.
 


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat mosatás. Az érintett városrészek: Algyő, Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert

2019. február 1.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. február 6. és 8. között az 1000-es távvezetéken. A mosatás miatt érintett városrészek: Algyő, Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert.

A mosatás időtartama alatt (2200 és 0600 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Újszegeden

2019. január 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. január 28. és 31. között Újszegeden.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Szőreg területén

2019. január 18.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. január 21. és 24. között Szőreg területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat mosatás Kiskundorozsma, Sziksós-Subasa és Béketelep területén

2019. január 16.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. január 16. és 21. között Kiskundorozsma, Sziksós-Subasa és Béketelep területén.

A mosatás időtartama alatt (2200 és 0600 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Hamarosan befagynak a szegedi tavak

2019. január 8.

A hideg időjárás miatt hamarosan befagynak a szegedi záportározó tavak és a Holt-Maros is, a Vértón pl. közel 95%-os a jégfelület.
Ezek a tavak, ha be is fagynak, a jég nem egyenletes pl. a vízbefolyások környékén, vagy a magas partfal mentén. Épp ezért életveszélyes lehet ezek jegére merészkedni! Szegeden nincs kijelölt korcsolyázó hely a tavakon, záportározókon.
Kérjük, fokozottan figyeljenek erre!
 
Szegedi Vízmű Zrt.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

2018. december 19.

 

Szegedi Vízmű Zrt.

Ivóvízhálózat tisztítás Szőregen, a Szerb utcában és környékén

2018. december 17.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat tisztítást végez Szőregen, a Szerb utcában és környékén 2018. december 17- én, nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmenetileg nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, a víz zavarossá válhat.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Mars térnél, illetve a Római körúton

2018. december 11.

Csőtörés miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt. a Mars térnél, az Attila és a Hajnóczy utca közötti részen, a csárda előtt, illetve a Római körúton, a Szilléri sgt. és a Rom utca közötti szakaszon, a buszmegállónál.

Jelenleg mindkét meghibásodásnál a feltárást végzik a Vízmű szakemberei. A munkálatok időtartama a feltárt hibák jellegétől függ.
 
A munkavégzés időtartama alatt az érintett körzetekben átmenetileg akadozhat, illetve időszakosan szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás.
 
A Római körúton a buszmegálló ideiglenes áthelyezése is szükséges a hibajavítás miatt, erről a Közlekedési Társaság gondoskodik.
 
A munkavégzés a külső sávban zajlik, kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Széchenyi téren

2018. december 3.

Csőtörés miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt. Széchenyi tér 5. sz. előtt.
 
A munkavégzés időtartama alatt sávlezárás szükséges, a színház felől jövők nem tudnak egyenesen haladni az Anna kút irányába. Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

A munka időtartama alatt az ivóvíz szolgáltatás szünetel az érintett körzetben.
 
A tervek szerint a Vízmű még a mai napon elkészül a hibajavítással, és várhatóan 2 napon belül helyreáll a forgalmi rend.
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

Mechanikai hálózat tisztítás Újszeged területén

2018. november 29.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2018. december 4-től 5-ig tervszerű mechanikai hálózat tisztítást végez Újszeged területén (Traktor u., Orsolya u., Klára u., Ildikó u., Katalin u., Dorottya u., Gizella u.), nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat.
 
A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Rendkívüli ivóvízhálózat tisztítás Újszeged területén

2018. november 26.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli tisztítását végzi Újszeged területén 2018. november 26-tól 28-ig, nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása

2018. november 24.

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása


Mechanikai hálózat tisztítás Szőreg területén

2018. november 23.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2018. november 27-től 28-ig tervszerű mechanikai hálózat tisztítást végez Szőreg területén (Kisszőlő u., Máté u., Mimóza u., Vaspálya u., Budzsák u., Kristály u.), nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat.
 
A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások - oltóvízmennyiség mérés

2018. november 20.

Felhívjuk a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 0 °C alatti napi hőmérséklet beálltával nem tudja elvégezni a szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások oltóvízmennyiség mérését, ugyanis az alacsony hőmérséklet károsítja a mérésre használt műszert, és abban jelentős kárt okozhat, illetve hátráltathatja az akadálymentes munkavégzést. Kérjük a fent leírtak szíves tudomásulvételét.

Megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Gondoskodjon vízmérője fagyvédelméről!

2018. november 15.

Készüljön fel a télre! A fagykárok elkerülhetők.

Rendkívüli ivóvízhálózat mosatás Újszeged és Szőreg területén

2018. november 8.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását végezte és végzi Újszeged és Szőreg területén 2018. november 14-ig, nappal 09:00 és 15:00 óra között, a városrészekben tapasztalt fogyasztói vízminőségi problémák mérséklése érdekében.
 

Az utóbbi időben jelentősen megnövekedtek lokálisan a vízminőségi problémák, döntően Újszeged és Szőreg területén.
A vízminőségi problémák oka egyrészt a kiépített víztisztítási technológiák sajátosságára vezethető vissza: bizonyos időnként le kell állítani (pl. tisztítás, fertőtlenítés miatt) egy-egy ivóvíztisztító telepet. Ilyenkor az egyes telepeken kitermelt és a hálózatba érkező vizek keveredése vaskicsapódást eredményezhet. A vaskicsapódás zavarossággal, sárga, barna elszíneződéssel jár.
A kicsapódott vas a beépített vízszűrőkben nagyon gyorsan összegyűlik, illetve felhalmozódhat a vízmelegítőkben is, ilyen esetekben szükséges és fontos a belső ivóvíz-hálózati rendszer gyakori, rendszeres karbantartása, tisztítása is.
 
A vízminőségi problémák jelentkezését követően a Szegedi Vízmű azonnal megkezdte az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Amennyiben a hálózat mosatását követően is észlelnek vízminőségi problémát, kérjük, hogy hívják Társaságunk éjjel-nappal hívható hibabejelentő telefonszámait: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155.
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.

tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Ipartelep területén

2018. november 8.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását végzi Ipartelep területén 2018. november 10-én, nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Országos Ügyfélszolgálati Verseny

2018. október 12.

A Magyar Víziközmű Szövetség Országos Ügyfélszolgálati Versenyén II. helyezést ért el a Szegedi Vízmű csapata. Nagyszerű teljesítmény, gratulálunk!

Ivóvízhálózat mosatás Újszeged és Szőreg területén

2018. szeptember 27.


A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat mosatását végzi Újszeged és Szőreg területén 2018. október 1-én, nappal 09:00 és 14:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Időszakos forgalomelterelés és útlezárás a Derkovits fasoron ivóvíz-hálózati munka miatt

2018. szeptember 26.

Ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok miatt 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 17:00 órától várhatóan 20:00 óráig teljes szélességében lezárásra kerül a Derkovits fasor, a Töltés u. – Derkovits fasor kereszteződésében.

A lezárás az autóbuszok útvonalát is érinti, azok terelőútvonalon közlekednek. A munkavégzés időtartama alatt az ivóvíz szolgáltatás zavartalan.
A munkát a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából alvállalkozó cég szakemberei végzik.
Várhatóan már szeptember 27-én, csütörtökön este 20:00 órára visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vízmérő leolvasás a kiskertekben

2018. szeptember 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. a kiskertek évi egyszeri vízmérő leolvasását végzi az alábbi helyszínen és időpontban:
 

2018. OKTÓBER 6-ÁN ÉS 7-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT, VALAMINT 2018. OKTÓBER 13-ÁN ÉS 14-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Sziksóson,
 
2018. OKTÓBER 20-ÁN ÉS OKTÓBER 21-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Újszeged és Baktó,
VALAMINT
 
2018. OKTÓBER 27-ÉN ÉS 28-ÁN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Szeged-Szentmihály, Tompasziget, Gyálarét, Tápé területén.


Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkodni, vízmérője állását 2018. október 31-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén:

  • A Szegedi Vízmű honlapján keresztül: www.szegedivizmu.hu;

  • E-mailen: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;

  • Androidos mobiltelefonról;

  • Telefonon (nyomógombos mérőállás bejelentés): 62/55-88-55;

  • Személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán.

Sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek felhasználási adatainak figyelembevételével becsült számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.
Együttműködésüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Forgalomelterelés és útlezárás a Kálvária sugárúton ivóvíz-hálózati munka miatt

2018. szeptember 19.

Ivóvízvezeték javítási munkálatokat kezd a Szegedi Vízmű Zrt. 2018. szeptember 20-án, csütörtökön reggel 8:00-tól a Kálvária sugárút Földhivatal előtti részén a városból kivezető szakaszon.
 
A munkavégzés időtartamára lezárásra kerül a Kálvária sgt. városból kifelé vezető oldala a Nagykörút -  Boros József utca közötti szakaszon.
 
A lezárás időtartama alatt sem a Londoni, sem a Moszkvai körút felől nem lehet a Kálvária sgt-ra kanyarodni, illetve a Dugonics tér felől jövők sem mehetnek egyenesen tovább.
 
A lezárás az autóbuszok útvonalát is érinti, azok terelőútvonalon közlekednek. A munkavégzés a villamosforgalmat – várhatóan – nem akadályozza.
 
A munkavégzés korlátozza az ivóvíz szolgáltatást, átmeneti vízhiányt okoz az érintett körzetben.
 
A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – 1 napon belül, szeptember 21., péntek reggelre visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
 
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Őszi Nyílt Napokat tartottunk a Szent István téri víztoronyban

2018. szeptember 17.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon vártuk az érdeklődőket 2018. szeptember 14-16-ig.
A három nap alatt több ezren látogattak el hozzánk.

Köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.

Őszi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban

2018. szeptember 7.

2018. szeptember 14-16.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon várjuk az érdeklődőket.

Kiállítások:
-          A szikvíz története (állandó kiállítás)
-          A fizika története (állandó kiállítás)
-          A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara által szervezett „Mérnöki alkotások Csongrád megyében és Csongrád megyei mérnökök alkotásai” című kiállítás (időszakos kiállítás)
 
A Szent István téri víztorony nyitva tartása:
Szeptember 14. (péntek):          9:00-17:00
Szeptember 15.- 16. (szombat, vasárnap): 10:00-17:00
 
Pénteken (szeptember 14-én) ingyenes a belépés a víztoronyba, szombaton és vasárnap kedvezményes belépőjeggyel látogatható a víztorony (220 Ft/fő).
 
A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni!
 
Kérjük, látogassanak ki rendezvényünkre!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom
Korábbi híreink

Szavazás

Milyennek találja az ügyfélszolgálat nyitva tartását, elérhetőségét?

1
2
3
4
5