Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

A Szegedi Vízmű Zrt. elkötelezett amellett, hogy a szegedivizmu.hu honlapot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat 2024. április 30. napi hatállyal a szegedivizmu.hu oldalra vonatkozik.

 

​Megfelelőségi státusz

​Ez a honlap teljes mértékben megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

​A https://szegedivizmu.hu weboldal megfelel a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA szintű akadálymentesítési követelményeknek. Ez a nyilatkozat az (EU) 2016/2102 irányelv és az (EU) 2018/1524 bizottsági végrehajtási határozat előírásainak megfelelően készült, és az aktuális weboldal állapotát tükrözi.

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése.

​Ezen nyilatkozat 2024. április 30-án készült.

​Ezen nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült.

​A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt.

 

Visszajelzés és elérhetőségek.

​Esetleges megfelelési hiányosság jelezhető a lenti e-mail címen, illetve az irányelvben nem szabályozott tartalmakról, információkról tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

​Szegedi Vízmű Zrt.
​Informatikai osztály
​6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
​Központi telefon: +36 62 558-808
E-mail cím: vizmu@szegedivizmu.hu

​Az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre adott nem kielégítő válaszok esetén jelentkezzen a szegedivizmu.hu weboldalon a megadott elérhetőségeken.

 

Végrehajtási eljárás.

​Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

​Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

​Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
​Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35
​Ügyfélszolgálat: +36 1 450-3070
E-mail: info@kifu.gov.hu
Honlap: https://kifu.gov.hu/

​Az ellenőrző szervezet bejelentés alapján akkor folytat le akadálymentesítési ellenőrzést, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

​Szeged, 2024. május 13.

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:

​Istókovics Zoltán
​vezérigazgató
​Szegedi Vízmű Zrt.