Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

A kezdetek és a célkitűzések

1994-ben alakult meg a Szegedi Vízmű Kft., majd 2001-ben a Szegedi Vízmű Rt. (2006. április 13. óta Szegedi Vízmű Zrt.). A Társaságban Szeged város tulajdonosi részaránya 51%, míg a francia szakmai befektető, a Veolia Eau magyarországi leányvállalata, a Veolia Víz Zrt. tulajdonosi részaránya 49%.

A két fél közötti szerződés hosszú távra határozza meg a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit, a feladatok megoszlását a szegedi víziközművek működtetésében. Az Önkormányzat tulajdonában maradt a teljes víziközmű-vagyon (vezetékek, tározók, átemelők, technológiai gépek és berendezések), az üzemeltető vízmű pedig hálózatbérleti díjat fizet ezek használatáért.

Önkormányzat

www.szegedvaros.hu
Az Önkormányzat feladatai:

 • a város hosszú távú tervei alapján dönt a víziközmű fejlesztések (új építések) rangsoráról és ütemezéséről;
 • külön bizottság által határozza meg a Építési Alapból finanszírozott fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat.


Az Önkormányzat számára az alábbi előnyökkel jár az együttműködés:
 

 • az Önkormányzat tulajdonában marad a teljes víziközmű-vagyon;
 • az Önkormányzat a fejlesztésekre a külső forrásokat (pl. állami és EU támogatások) a lehető legkedvezőbben vonhatja be: "saját erővel" rendelkezik az Építési Alap révén;
 • az Önkormányzat többségi tulajdonosi pozícióban van;
 • a fejlesztések, beruházások és felújítások rangsorolásával Szeged víziközmű vagyona lényegesen jobb és korszerűbb állapotú, mint amilyen az együttműködés kezdete előtt volt;
 • a felelősségi és döntési szintek megfelelően elkülönülnek;
 • az Önkormányzat a stratégiai döntéseket hozza meg,


A Szegedi Vízmű kötelezettségei:
 

 • Szeged és Algyő lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való ellátása;
 • a keletkezett szennyvizek és csapadékvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe való visszavezetése;
 • a meglévő és a szerződés időtartama alatt üzembe helyezett víziközmű létesítmények, berendezések működőképességének és állagának megóvása, karbantartása és tervszerű felújítása.
 • az Önkormányzatnak Hálózatbérleti díjat fizet, amely az Építési Alap forrása;
 • szakmai javaslatot ad a víziközmű hálózat felújítására és fejlesztésére;

 

Veolia

www.veolia.hu

A Veolia csoport
A Veolia vállalatcsoport világelső az optimalizált erőforrás-gazdálkodás területén. A világszerte több mint 220 000 alkalmazottat foglalkoztató Vállalatcsoport olyan víz-, hulladék- és energiagazdálkodási megoldásokat nyújt, melyek a közösségek és iparágak fenntartható fejlődését szolgálják. Három egymást kiegészítő üzleti tevékenységén keresztül a Veolia segít az erőforrásokhoz való hozzáférés kialakításában, illetve a meglévő erőforrások megőrzésében és megújításában egyaránt.
2022-ben a Veolia csoport 79 millió embert látott el ivóvízzel és 61 millió embernek nyújtott szennyvízszolgáltatást, 48 millió megawatt óra energiát termelt és 48 millió tonna hulladékot hasznosított anyagában vagy energiaként.

Veolia Magyarország
A Veolia a magyar energia-, víz- és hulladékgazdálkodási piac egyik vezető szereplője. A vállalatcsoport több mint 3000 alkalmazottja számtalan település, intézmény és iparvállalat számára nyújt szolgáltatásokat az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz, miközben víziközmű és távfűtési üzletágai családok százezrei számára biztosítják az ivóvizet, és tízezrei számára a hőszolgáltatást.

Víziközmű szolgáltatások – Veolia Víz Zrt.
A Veolia Víz Zrt. a Veolia Csoport víziközmű ágazata, mely a magyarországi koordinációs és fejlesztési tevékenységekért felelős szervezete. Leányvállalatai révén Magyarországon 2022-ben 17,2 millió m3 egészséges ivóvizet juttatott el lakossági fogyasztóihoz és 164,8 millió m3 szenny- és csapadékvíz elvezetéséről, valamint kezeléséről gondoskodott. Az 1500 főt meghaladó szakembergárda arra törekszik, hogy az önkormányzatoknak is minden igényt kielégítő, minőségi szolgáltatást nyújtson nap, mint nap.

Víz üzletág (2022)

 • 28,3 milliárd HUF árbevétel
 • 1560 munkavállaló
 • 2 millió ellátott lakos
 • 866 000 ellátott ügyfél
 • 17,2 millió m3 szolgáltatott egészséges ivóvíz évente
 • 164,8 millió m3 szenny- és csapadékvíz elvezetése évente


A közös munka alappillére a szakmai tudatosság és hosszú távú elkötelezettség. A Szegedi Vízmű Zrt. példája annak, hogy a magyar szakemberek és a befektetők több mint 160 éves üzemeltetési tapasztalata hogyan tesz egy szolgáltatót az ország egyik leghatékonyabb vízművévé.