Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

A társaság fontosabb tevékenységi köre

tevékenységi kör kép

  • vízellátás (közszolgáltatás)
  • szennyvízelvezetés, -tisztítás, csapadékvíz elvezetés (közszolgáltatás)
  • ipari tevékenység
  • építőipari tevékenység
  • egyéb kiegészítő tevékenység

 

 

 

 

 

 

A Társaság működési területe a vízellátás és csatornaszolgáltatás vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség mindenkori közigazgatási területe.

A Társaság működésére meghatározó a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Vízmű Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés. A szerződés keretében az Önkormányzat területén lévő, Szeged város vízellátását, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetését, a szennyvíz és csapadékvíz tisztítását szolgáló önkormányzati tulajdonú vízi-közművek üzemeltetését, az egyéb víz- és csatornaszolgáltatásokat, valamint más kapcsolódó területek működtetését, felújítását, karbantartását a Szegedi Vízmű Zrt-re bízza. A Társaság feladata továbbá a Szeged közigazgatási területén található nyíltárkos csapadékvíz elvezetési szolgáltatás ellátása, a belvízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, és rekonstrukció végzése.

Külön szerződés alapján a Szegedi Vízmű Zrt. látja el Algyő nagyközség közigazgatási határain belül is a vízellátási és szennyvízelvezetési feladatokat.

A Társaság elsődleges célja Szeged és Algyő lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvizek és csapadékvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe történő visszavezetése. A Társaság feladata a meglévő és az újonnan belépő építmények, berendezések működőképességének és állagának megóvása, karbantartása, tervszerű felújítása. A Társaság tevékenységébe tartozik a közbeszerzési törvényben meghatározott érték alatti felújítási és rekonstrukciós munkák végzése, vagy alvállalkozóval való végeztetése, továbbá a közbeszerzési törvényben meghatározott érték feletti felújítási és rekonstrukciós munkák bonyolítása.

A kistérségi szennyvíz átadás-átvételére kötött megállapodás alapján a Szegedi Vízmű Zrt. kezeli és tisztítja Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza településeken keletkező (csatornahálózaton átadott) szennyvizet.