Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Az ingyenes WiFi szolgáltatás felhasználási feltételei

Ingyenes WiFi szolgáltatás a Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán

Felhasználási feltételek

A Szegedi Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ügyfélszolgálatán az ingyenes WiFi szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele a Felhasználási feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és rendelkezik a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban felmerült károkért és igényekért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért:

•     a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez használt eszközének esetleges meghibásodása miatt;
•     a Szolgáltatás használata során a Felhasználó készülékében bekövetkező esetleges vírusfertőzésért, adatlopásért, adatvesztésért;
•     a látogatott oldalak által a Felhasználó rendszerében történt károkozásért;
•     az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadása, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válása miatt.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak tartalmát, műszaki jellemzőit, felhasználási jogosultságait, illetve a Szolgáltatás területi és időbeli rendelkezésre állását.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen:

•     a használat során nem sérthet a szerzői jogokat;
•     a használat során nem terjeszthet illegálisan szellemi alkotásokat;
•     a használat során a Felhasználó tevékenysége nem irányulhat tiltott haszonszerzésre;
•     a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele;
•     a Szolgáltatást nem használhatja mások személyiségi jogainak megsértésére;
•     a Szolgáltatást nem használhatja olyan elektronikus anyagok bármilyen irányú forgalmazására, amellyel másokat zaklathat, illetve másokban megbotránkozást kelt vallási, etnikai, politikai, szexuális beállítottsággal és egyéb ilyen vagy hasonló jellegű érzékeny témák vonatkozásában, továbbá nem forgalmazhat a Szolgáltatás igénybe vételével olyan elektronikus anyagot sem, amely alkalmas a gyűlöletkeltésre, illetve kiskorúak veszélyeztetésére.

 

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.

 

Az ingyenes WiFi szolgáltatás felhasználási feltételeinek letöltése PDF formátumban.