Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Környezetvédelem

vízFeladatunk, hogy minden fogyasztónk számára biztosítsuk létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Óvjuk, védjük a ránk bízott vízkészletet, s a mélyfúrású kutakból kitermelt és felhasznált vizet – keresve a környezetet mind inkább kímélő megoldásokat – vissza is juttatjuk a természetbe. A tevékenységünkből adódóan tudatosan foglalkozunk a környezetvédelemmel, ez kiemelkedően fontos szerepet tölt be Társaságunk életében.
A tudatosság egyik eszköze a minőségirányítási és a környezetirányítási rendszerek bevezetése, melyek alkalmazása hozzásegít bennünket ahhoz, hogy színvonalas, európai uniós szabályoknak megfelelő szolgáltatást nyújtsunk.
A rendszerek bevezetése és alkalmazása óta folyamatosan megfelelünk a nemzetközi szabvány előírásainak, amit az évenkénti felülvizsgálati auditokon bizonyítunk.
 

  • Tevékenységünket úgy végezzük, hogy minden területen megfeleljünk a környezetvédelmi jogszabályokban, előírásokban, határozatokban foglaltaknak.

  • Társaságunknál 2000 óta szelektív módon gyűjtjük a papír, üveg illetve műanyag hulladékokat újrahasznosítás céljából.

  • 2001-ben megfogalmaztuk és alkalmazzuk Minőségi- és környezeti politikánkat.
  • 2010-ben a politikát bővítettük ivóvízbiztonsági elemekkel, 2016-ban az Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR) bevezetésével, a politikában is dokumentáltuk az EgIR rendszer legfontosabb követelményeit. 
  • 2022-ben az Antikorrupciós szabvány bevezetésével, működtetésével a politika kiegészült a 37001-es szabványra vonatkozó elemekkel: Minőségi-, környezeti-, energiagazdálkodási- és antikorrupciós politika
  • Hulladékainkat rendezetten gyűjtjük, elszállíttatjuk az arra jogosult vállalkozóval, nyilvántartjuk, az éves jelentési kötelezettségünknek eleget teszünk.

  • Veszélyes hulladékainkat külön tároló helyen gyűjtjük, és évente elszállíttatjuk a megfelelő környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szállítóval.
  • A Társaságunk tevékenységéhez tartozó jelentős környezeti hatásokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és évente értékeljük.
  • Szegeden és Algyőn is biológiai szennyvíztisztító működik.

  • Szegeden az utóbbi évek legnagyobb környezetvédelmi beruházása volt az ISPA által támogatott csatornaépítési program, illetve a Szeged Városi Biológiai Szennyvíztisztító Telep építése. 2007. közepétől Társaságunk üzemelteti az új műtárgyat.