Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (Laboratórium)

A Szegedi Vízmű Zrt. tevékenységi körén belül fő feladatunk Szeged város víz- és csatornahálózatával kapcsolatos ivóvíz-, szennyvíz elemzések elvégzése az ivóvíz kitermeléstől a tisztított szennyvíz kibocsátásáig.
Laboratóriumunk az Zrt. szolgáltatásainak minőségbiztosítása és környezetünk védelme érdekében minden üzemeltetési és szolgáltatási egységtől függetlenül végzi tevékenységét. Alapvető célunk a vizsgálatok pontos, szakszerű és pártatlan módon történő elvégzése. A feladatok pontos és maradéktalan elvégzéséhez a Szegedi Vízmű Zrt. vezetése biztosítja a személyi, műszaki, szervezeti és anyagi feltételeket az MSZ EN 45001, 2001. évtől az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban leírtak szerint. Vizsgálólaboratóriumunk 1996. év óta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság felülvizsgálatain a vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó követelményeknek folyamatosan megfelelt. Az akkreditálási okirat száma: NAH 1-1051/2022 .


labor


A laboratóriumban szakképzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező személyzet végez munkát. Feladatunk a rendszeres ivóvíz és szennyvíz mintavételek megszervezése és végzése, a minták szakszerű, szabvány szerinti vizsgálata, az eredmények pontos dokumentálása, nyilvántartása és bizalmasan történő kezelése.
A Laboratóriumban szakembereink kéthetente végeznek ivóvíz minőség vizsgálatot az ivóvízhálózatból - meghatározott számú fogyasztói pontokon - vett mintákon, ami az év során több mint ezer mintavételt, 10 000-nél is több vizsgálatot jelent. A Szeged alatti vízbázis változó rétegekből jó minőségű vizet biztosít, amely az ivóvíz minőségi követelményeit rögzítő magyar és az EU előírásoknak is megfelel.
Tevékenységeink:

 • Az Társaság által kitermelt, szolgáltatott ivóvíz kijelölt pontokon történő, folyamatos mintavételezése, minőségének ellenőrzése a kitermeléstől a fogyasztásig (ivóvíztermelő kutak, vízmű telepek, víztornyok, reprezentatív fogyasztói mintavételi helyek).
 • Felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése az országos törzshálózati rendszerben.
 • A csatornahálózattal kapcsolatos szennyvíz vizsgálatok elvégzése, közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálata, az élővízi befogadóba (Tiszába) bocsátott szennyvíz ellenőrzése önkontroll rendszerben.
 • Szennyvíztisztító telepek tisztítási hatásfokának ellenőrzése.
 • Lakossági bejelentések kivizsgálása.

Laboratóriumunk külső megrendelésre vállalt tevékenységei


Szolgáltatásaink és akkreditált műszaki területeink:
Ivóvíz (felszín alatti víz)-, szennyvíz- és szennyvíziszap mintavétele, fizikai-, kémiai vizsgálata, valamint vizek gáztartalmának meghatározása.
A laboratóriumban alkalmazott vizsgálati módszerek jellege:

 • klasszikus analitika,
 • műszeres analitika,
  • gázkromatográfia,
  • lángfotometria,
  • spektrofotometria,
  • potenciometria.
  • konduktometria
  • polarográfia
  • atomabszorbciós spektometria

A vizsgáló- és mérőberendezések méréstartománya, az alkalmazott szabványok lehetővé teszik mind az ivóvíz-, mind a szennyvízvizsgálatok elvégzését.

A laboratórium adatai, kapcsolatfelvétel:


A laboratórium neve: Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi Osztály
Címe: Szeged, Kátay u. 21.
Postacíme: 6701 Szeged, Pf.: 104
Telefon: 06 (62) 554-730
Fax: 06 (62) 554-745
Kapcsolattartó: Mezeiné Balázs Friderika, környezetvédelmi osztályvezető