Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Minőségi-, környezeti-, energiagazdálkodási- és antikorrupciós politika

A víz az egyik legfontosabb alapelemünk, az élet lényegi összetevője. Életet ad, fenntart, de pusztításra is képes. Nélküle a növények kiszáradnak, a magok nem hajtanak, nem lenne élet sem. Minden életműködéshez vízre is szükség van, ez alól nincsen kivétel.

A lakott területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének biztosítása mindenkor az egyik legfontosabb, legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozott.

A Szegedi Vízmű Zrt-nek feladata, hogy minden fogyasztója számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges és vízbiztonságilag garantált minőségű ivóvizet a nap minden pillanatában.

A Társaság óvja, védi a rá bízott vízkészletet, amit nem csupán kivesz a környezetből, hanem vissza is juttatja oda, keresve a környezetet mind inkább kímélő megoldásokat.

Elköteleztük magunkat a környezettudatos, a természeti erőforrások takarékosabb felhasználására törekvő vállalati magatartás, valamint a technológiáink, energiahatékonyságunk és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése mellett. Kitűzött célunk, hogy tevékenységünk valamennyi területén európai szintű és példaértékű vízügyi szolgáltatóvá váljunk.

Fogyasztóink, tulajdonosaink és üzleti partnereink minél jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében nyitottak vagyunk igényeikre, elvárásaikra. A cégcsoporton belüli vállalati értékeket a munkánk során folyamatosan szem előtt tartjuk.

csapvíz

Céljaink megvalósítása érdekében:

·         Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok követelményeinek. Törekszünk az európai normák betartására.

·         Kockázat alapú gondolkodást folytatunk, a működési, ivóvíz-biztonsági, környezeti és energiaellátási kockázataink minimalizálására törekszünk.

·         Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása mellett, minden ivóvíz-biztonsági előírást betartunk.

·         Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, a természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az energetikai teljesítményünk folyamatos javítására, valamint lehetőségeihez képest a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására. 

·         Életciklus-szemlélet alkalmazásával különös figyelmet fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének folyamatos biztosítására, illetve a szennyvíz iszapból nyerhető biogáz energetikai hasznosítására.

·         A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálólaboratóriumok akkreditált státuszát fenntartjuk.

·         Biztosítjuk a célok, előirányzatok eléréséhez szükséges információkat és erőforrásokat.

·         Támogatjuk az olyan energiahatékony és környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási és környezeti teljesítményre;

Társaságunk munkavállalóinak szakmai felkészültsége és a vezetés minden szintjén megnyilvánuló elkötelezettsége garanciát jelent tevékenységeink minőségére, a környezetünk megóvására és az energiahatékony működésre.

A Szegedi Vízmű vezetősége elkötelezett abban, hogy minden tevékenységét a legszigorúbb erkölcsi és etikai normák szerint folytassa - beleértve az antikorrupciós jellegű normákat is. Társaságunk megtiltja a korrupciót és annak kísérletét, ennek érdekében antikorrupciós irányítási rendszert vezet be és működtet. Ezek megvalósítását többek között a szükséges szabályzatok, erőforrások biztosításával, széleskörű kommunikációval, célzott oktatással, bejelentési rendszer bevezetésével, valamint rendszeres kockázatfelméréssel, ellenőrzéssel, felülvizsgálattal és folyamatos fejlesztéssel segít elő. 

Társaságunk megköveteli a korrupcióellenes jogszabályokban és a belső érvényes és hatályos, rendelkezésekben a korrupció megelőzését, illetve feltárását szolgáló előírások betartását továbbá azt, hogy Társaságunk valamennyi munkavállalója és üzleti partnere a fentiekben kinyilvánított szándéknyilatkozatot szem előtt tartva, mindenkor társadalmilag felelős módon járjon el a tevékenysége során. Célunk olyan vállalati kultúra és bejelentési rendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése, melyben a korrupciót, egyéb visszaélést, vagy az antikorrupciós politika megsértésének gyanúját, megtorlástól való félelem nélkül és befolyásmentesen tudja felénk jelezni a jóhiszemű és a gyanú fennállását ésszerű alapon feltételező munkavállaló, vagy külsős személy.

A Szegedi Vízmű esetében - ideértve az antikorrupciós irányítási rendszert is - irányító testületként az Igazgatóság, míg felsővezetőként a Vezérigazgató jár el.

Ezen politika szervesen kapcsolódik és integráltan beépül a Szegedi Vízmű minőségirányítási és belső szabályzati rendszerébe. A politika antikorrupciós rendelkezéseit – és a kapcsolódó egyéb antikorrupciós szabályzatokban foglalt előírásokat – megszegőkkel szemben a hatályos jogszabályok által lehetővé tett jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.

 

tanúsítvány1   tanúsítvány2
tanúsítvány3