Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Számlázási rendszer zártságának tanúsítása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdés előírásai alapján számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a Szegedi Vízmű Zrt. adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosította az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.

A tanúsító szervezet által a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítás  a képre kattintva PDF formátumban letölthető.


tanúsítvány