Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM

széchenyi2020

Projektzáró sajtóközlemény

 

Felhívás tanulmányi versenyre 1

Felhívás tanulmányi versenyre 2

Felhívás tanulmányi versenyre 3

Tanulmányi verseny – elégedettségmérés

Lezárult a Vízőrzők tanulmányi verseny

Vízőrzők - Eredmények

GYIK

V-GO applikáció leírása, használata

A kedvezményezettek nevei:

Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.

Magyar Víziközmű Szövetség

 

A projekt címe: 

Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

a szerződött támogatás összege: 106.654.014 Ft 

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt befejezési dátuma: 2023.06.07.

a projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016

A projekt tartalmának bemutatása: 

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás érdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni.

A fent leírt, KEHOP-2.1.7. Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában elnevezésű projektben közös konzorciumban a Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen vesznek részt.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-      Zenei rendezvény a víztoronyban, Víztornyok éjszakája;

-      Sziksóstói vízmű napok rendezvény;

-      Ivókút, párakapu létesítése; 

-      Használt étolaj begyűjtő kampány, amit iskolai foglalkozások keretében népszerűsítenek;

-      Szegedi Vízmű környezettudatos tevékenységének bemutatása filmek segítségével;

-      Mesejátékok a szegedi vadasparkban, iskolai és óvodai csoportok részére víz-érték fókusszal;

-      Szent István téri víztoronyban, bemutatóhely kialakítása;

-      Megjelenés a Borfesztiválon, Halászléfesztiválon, SZIN-en, vizes sportrendezvényeken;

-      Tájékoztató kiadványok készítése; 

-      Honlap kiegészítése, mobil applikáció, papírmentes kommunikáció kiterjesztése;

 

Megvalósításért felelős: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

-      A VÍZ ÉLETÜNK KÖZÖS FORRÁSA, A SZENNYVÍZ KÖZÖS PROBLÉMÁNK, MIINDKETTŐ KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK - avagy felelősség az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés biztosítása érdekében - lakossági és szolgáltatói oldalról megközelítve;

-      Biológia – kémia – fizika óra kicsit másképp – más szemszögből – más megvilágításban;

-      Ügyfélszolgálatokon a várakozók számára történő filmvetítés, tájékoztatás - "A VÍZ ÉLETÜNK KÖZÖS FORRÁSA, A SZENNYVÍZ KÖZÖS PROBLÉMÁNK, MIINDKETTŐ KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK;

-      Egy csepp víz, egy cseppfigyelem… - párakapuk elhelyezése;

-      Víz, az élet bölcsője” című rajzpályázat; 

 

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.

-      Ivókutak létesítése;

-      az adott térség ivóvízminőségét, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeit bemutató szemléletformálási akciók; 

-      Térségi városok iskolái részére víz világnapi eseményeken szemléletformáló, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek részére;

-      Térségi városok helyi rendezvényein, fesztiválokon figyelemfelhívó akciók megvalósítása; 

-      Csatornahálózati illemtan programhoz tájékoztató füzetek, kiadványok, promóciós anyagok, szórólapok stb. készítése; 

 

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

-           Kiadványok készítése a témához illeszkedően; 

-           Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás; 

-           Média- és plakátkampány; 

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Magyar Víziközmű Szövetség - Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

-      Szemléletformáló workshop és tájékoztató;

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. - Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-      Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben; 

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.