Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
2 Üzletszabályzat Letöltés
3 Számlamagyarázat Letöltés
4 ÁFA mérték változás Letöltés
5 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
6 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
7 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
8 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
9 PDF számla igénylőlap Letöltés
10 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
11 Változásközlő lakosság számára Letöltés
12 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
13 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
14 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
15 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez tervezéssel kiegészítve Letöltés
16 Locsolási mérő felszerelés díja Letöltés
17 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
18 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
19 Locsolási szerződés Szeged lakosság számára Letöltés
20 Locsolási szerződés nem lakosság számára Letöltés
21 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
22 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
23 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
24 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
25 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
26 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
27 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
28 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
29 Megrendelésre, térítés ellenében végzett szolgáltatások díja Letöltés
30 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
31 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
32 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
33 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
34 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
35 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
36 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
37 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés
38 Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem Letöltés
39 Ládás mérő felszerelési díja Letöltés
40 Mellékvízmerők cseréjének díja 2024.02.01-től Letöltés
41 Mellékmérő reklamációs cseréjének díja Letöltés
42 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
43 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
44 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
45 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
46 Mellékvízmérő csere megrendelő lap Letöltés
47 Panaszfelvételi jegyzőkönyv sablon Letöltés