Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
2 Üzletszabályzat Letöltés
3 Számlamagyarázat Letöltés
4 ÁFA mérték változás Letöltés
5 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
6 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
7 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
8 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
9 PDF számla igénylőlap Letöltés
10 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
11 Változásközlő lakosság számára Letöltés
12 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
13 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
14 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
15 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez tervezéssel kiegészítve Letöltés
16 Locsolási mérő felszerelés díja Letöltés
17 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
18 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
19 Locsolási szerződés lakosság számára Letöltés
20 Locsolási szerződés Algyő, gazdasági társaságok számára Letöltés
21 Locsolási szerződés gazdasági társaságok számára Letöltés
22 Locsolási szerződés önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
23 Locsolási szerződés Algyő, önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
24 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
25 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
26 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
27 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
28 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
29 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
30 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
31 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
32 Megrendelésre, térítés ellenében végzett szolgáltatások díja Letöltés
33 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
34 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
35 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
36 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
37 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
38 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
39 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
40 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés
41 Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem Letöltés
42 Ládás mérő felszerelési díja Letöltés
43 Mellekvizmerők cseréjének díja 2023.02.01-től Letöltés
44 Mellékmérő reklamációs cseréjének díja Letöltés
45 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
46 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
47 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
48 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
49 Mellékvízmérő csere megrendelő lap Letöltés