Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ajanlati-kiíras-2023-12-21-1000 Letöltés
2 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
3 Üzletszabályzat Letöltés
4 Számlamagyarázat Letöltés
5 ÁFA mérték változás Letöltés
6 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
7 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
8 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
9 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
10 PDF számla igénylőlap Letöltés
11 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
12 Változásközlő lakosság számára Letöltés
13 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
14 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
15 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
16 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez tervezéssel kiegészítve Letöltés
17 Locsolási mérő felszerelés díja Letöltés
18 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
19 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
20 Locsolási szerződés lakosság számára Letöltés
21 Locsolási szerződés Algyő, gazdasági társaságok számára Letöltés
22 Locsolási szerződés gazdasági társaságok számára Letöltés
23 Locsolási szerződés önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
24 Locsolási szerződés Algyő, önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
25 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
26 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
27 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
28 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
29 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
30 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
31 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
32 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
33 Megrendelésre, térítés ellenében végzett szolgáltatások díja Letöltés
34 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
35 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
36 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
37 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
38 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
39 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
40 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
41 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés
42 Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem Letöltés
43 Ládás mérő felszerelési díja Letöltés
44 Mellekvizmerők cseréjének díja 2023.02.01-től Letöltés
45 Mellékmérő reklamációs cseréjének díja Letöltés
46 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
47 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
48 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
49 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
50 Mellékvízmérő csere megrendelő lap Letöltés