Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
2 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez tervezéssel kiegészítve Letöltés
3 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
4 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
5 Locsolási szerződés lakosság számára Letöltés
6 Locsolási szerződés Algyő, gazdasági társaságok számára Letöltés
7 Locsolási szerződés gazdasági társaságok számára Letöltés
8 Locsolási szerződés önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
9 Locsolási szerződés Algyő, önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
10 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
11 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
12 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
13 Változásközlő lakosság számára Letöltés
14 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
15 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
16 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
17 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
18 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
19 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
20 Mellekvizmerők cseréjének díja 2022.07.01-től Letöltés
21 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
22 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
23 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
24 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
25 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
26 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
27 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
28 Számlamagyarázat Letöltés
29 ÁFA mérték változás Letöltés
30 Üzletszabályzat Letöltés
31 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
32 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
33 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
34 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
35 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
36 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
37 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
38 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
39 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
40 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
41 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
42 PDF számla igénylőlap Letöltés
43 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés
44 Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem Letöltés
45 Ládás mérő felszerelési díja Letöltés