Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
2 Üzletszabályzat Letöltés
3 Számlamagyarázat Letöltés
4 ÁFA mérték változás Letöltés
5 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
6 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
7 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
8 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
9 PDF számla igénylőlap Letöltés
10 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
11 Változásközlő lakosság számára Letöltés
12 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
13 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
14 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
15 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez tervezéssel kiegészítve Letöltés
16 Locsolási mérő felszerelés díja Letöltés
17 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
18 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
19 Locsolási szerződés Szeged lakosság számára Letöltés
20 Locsolási szerződés nem lakosság számára Letöltés
21 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
22 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
23 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
24 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
25 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
26 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
27 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
28 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
29 Megrendelésre, térítés ellenében végzett szolgáltatások díja Letöltés
30 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
31 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átadásáról szóló megállapodás Letöltés
32 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló nyilatkozat Letöltés
33 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
34 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
35 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
36 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
37 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
38 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
39 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés
40 Tűzcsapról történő ideiglenes vízvételezés kérelem Letöltés
41 Ládás mérő felszerelési díja Letöltés
42 Mellékvízmerők cseréjének díja 2024.02.01-től Letöltés
43 Mellékmérő reklamációs cseréjének díja Letöltés
44 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
45 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
46 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
47 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
48 Mellékvízmérő csere megrendelő lap Letöltés
49 Panaszfelvételi jegyzőkönyv sablon Letöltés