Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Ügyféltájékoztató

A tájékoztató anyagokat folyamatosan frissítjük. Kérjük, hogy ügyintézés előtt az aktuális részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!
Tel.: 62/55 88 55, e-mail: ugyfel@szegedivizmu.hu

 

Mit és hogyan lehet az Ügyfélszolgálati Irodán intézni?

Általános ügyfél tájékoztató


Kapcsolatfelvétel

Szegedi Vízmű Zrt.
Központ: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
Telefon: 06 (62) 55-88-55 Fax: 06 (62) 55-88-00
e-mail: vizmu@szegedivizmu.hu

Ügyfélszolgálati Iroda
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
Telefon: 06 (62) 55-88-55
e-mail: ugyfel@szegedivizmu.hu

Vízmérőállás bejelentés telefonon: 62/55-88-55,
Zöld számon: 06-80/822-444,
Mobiltelefonon előzetes regisztrációt követően,
Honlapon
A Google Play áruházból „okos”telefonra letölthető androidos alkalmazás segítségével

Műszaki hibabejelentés éjjel - nappal: 06 (62) 420-155, 06-80/82-88-82
 

Személyes ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 
Pénztári órák:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 Telefonos ügyfélszolgálat:
   Hétfőn, szerdán, pénteken a személyes ügyfélfogadási idő alatt, kedden és csütörtökön 8:00 - 16:00-ig.

 Mellékvízmérők műszaki átvételének időpont egyeztetése:
  Ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon a 62/55-88-55 számon.

 Műszaki engedélyezés:
  Személyesen (Engedélyezési csoport, földszint 10. szoba):
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 Telefonon (62/55-88-55): Hétfő, szerda 8:00 - 16:00, kedd, csütörtök 8:00 - 15:00, péntek 8:00 - 14:00 óráig.

 Szerdán 16:00 és 20:00 között az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
 • Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása
 • Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések
 • Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások bejelentése
 • Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése
 • Fizetési felszólítás, jogi ügyekben általános tájékoztatás, vízkorlátozás kezelése
 • Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás
 • Bekötési vízmérős (főmérő) közüzemi szerződések kezelése
 • Mellékvízmérők cseréje, plombázás időpont egyeztetése
 • Akadálymentes számla igénylése
 • Számlabefizetés (16:00 - 20:00)

 


Számlabefizetés

A felhasználó a számára megküldött számlát az alábbi fizetési módokkal egyenlítheti ki a számlán feltüntetett folyószámla azonosítóra való hivatkozással:
–   csoportos beszedési megbízással lakossági folyószámláról
Pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történik a számlák kiegyenlítése. A Víziközmû-szolgáltató csoportos díjlehívással emeli le a számlában szereplõ fizetendõ összeget csoportos beszedési megbízás alapján. Csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Felhasználó felhatalmazást adhat a számláját kezelõ pénzintézetnél, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán.
–   készpénz-átutalási megbízással (csekk) a postahivatalokban
Amennyiben a Felhasználó csekkes fizetési móddal fizet, a szolgáltató a számlát csekkel együtt küldi meg. Amennyiben elveszik vagy megsérül a számla mellett lévõ "sárga csekk", abban az esetben a postahivatalokon megtalálható „rózsaszínû csekken” is befizethetõ a szolgáltatási díj, azonban ilyenkor fokozottan ügyelni kell a pontos kitöltésre, a felhasználó beazonosíthatóságára, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással.
 • átutalási megbízással

A Felhasználó bankszámláról utalhatja át a díjat pénzintézeten keresztül (a számla megküldését követően)
 

 • online díjfizetés bankkártyával

A felhasználó a szolgáltatás díját a Szegedi Vízmű weblapján (www.szegedivizmu.hu) elérhető bankkártyás díjfizetés alkalmazásával egyenlíti ki. A díjkiegyenlítés kezdeményezhető regisztrációval rendelkező és regisztrációval nem rendelkező felhasználók által egyaránt. A sikeres díjfizetésről elektronikus értesítést kap a felhasználó. – A különböző fizetési módok esetén a számlakiegyenlítések azon a napon teljesülnek, amikor a befizetett pénzösszegek a szolgáltató bankszámláján, pénztár számláján megjelennek. A víziközmű-szolgáltatónak a számla felhasználó felé történő eljuttatásáról oly módon kell gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésre álljon. A felhasználó a számlát, a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételekkel, a számlán feltüntetett fizetési határidőre pontosan köteles kiegyenlíteni. A számlán feltüntetett fizetési határidő azt az időpontot jelöli, amikorra a szolgáltató bankszámlájára, pénztárába be kell érkezzen a számlán feltüntetett fizetendő összeg. Felhasználó fizetési határidőt meghaladó teljesítése késedelmes fizetésnek minősül, és késedelmi kamatfizetési kötelezettséget, valamint nem lakossági felhasználók esetében behajtási költségátalány fizetési kötelezettséget von maga után.


–   készpénzfizetés útján vagy bankkártyával az Ügyfélszolgálati Irodán, a vízdíjpénztárnál.
A felhasználó a szolgáltatási díjat a Víziközmû-szolgáltató vízdíjpénztárában is befizetheti pénztári nyitvatartási idõben, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással, vagy a név és felhasználási hely pontos megadásával, készpénzben, illetve bankkártyával.


2019. január 01. napjától kezdődően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. §-ban megjelölt, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett felhasználói körben a csekkes díjfizetési forma megszüntetésre került. A fenti időpontot követően a nem lakossági felhasználóknak kibocsátott, a kibocsátás dátumától eltérő fizetési határidővel rendelkező számlák fizetési módja „átutalás” megnevezéssel szerepel a számlán.

<span">Bármely fizetési mód esetén a Szegedi Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 10. melléklet 3.6. pontja szerint a számla kiegyenlítésének napja a szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás, ill. a szolgáltató pénztárába történő készpénzes befizetés napja.Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása

Ügyfélszolgálati irodánkon személyesen, a személyazonosságuk igazolását követõen kérhetnek igazolást felhasználóink a fogyasztási adataikról, befizetéseikrõl, tartozásukról, folyószámla egyenlegükrõl.
Igazolások kiállítására tulajdonos, vagy bérlõ változásakor, ill. hivatalos szervekkel való ügyintézés során lehet szükség.
Abban az esetben, ha elveszik, vagy sérül az eredeti számla, lehetõség van hivatalos számlamásolat kérésére (pl. könyveléshez).Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések

Vízmérője leolvasásával, a vízmérő állásával, ill. a számlázott fogyasztással kapcsolatos kérdését felteheti telefonon, személyesen, levélben vagy elektronikus úton.
Vízmérő állását kizárólag a felhasználási helyére vonatkozó bejelentési időszakban tudjuk fogadni. Ez alól kivételt képeznek a tulajdonos változás, vagy egyéb változás miatti eseti mérőállás bejelentések, melyeket személyes ügyintézés során közölhet ügyfélszolgálati munkatársunkkal.
 
Ha vízmérője állását szeretné bejelenteni, több választási lehetőséget kínálunk:
 • - mérőállása bejelenthető honlapunkon (www.szegedivizmu.hu: e-ügyfélszolgálat),
 •  - e-mailben,
 • - hívhatja automata mérőállás bejelentő rendszerünket  (62/55-88-55 – 2 menüpont választása)
 • - vagy az e célt szolgáló – ingyenesen hívható – telefonunkat (zöld szám: 06/80/822-444),
 • - a Google Play áruházból „okos”telefonra letölthető androidos alkalmazás segítségével (a mérőállás bejelentés első - 
 •   regisztrációját követően  a bejelentési időszakot megelőzően emlékeztető üzenetben figyelmeztetjük a mérőállás
 •   bejelentés lehetőségéről)
 •  
Ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást a leolvasási időpontokról is, valamint igény szerint számlamagyarázattal is szolgálnak.


felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások bejelentése

Felhasználó változás bejelentését megtehetik személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkon. Adásvételi/bérleti szerződés vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap szükséges hozzá, valamint a változás, birtokba -adás időpontjában leolvasott és rögzített vízmérőállás. A változás bejelentését levélben is megtehetik ügyfeleink, azonban ebben az esetben a levélhez csatolni kell az adásvételi/bérleti szerződést vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és a birtokba- adási jegyzőkönyvet, amely igazolja a változás időpontjában rögzített vízmérő állást. Személyes ügyintézésnél a felsorolt dokumentumokat elegendő csak bemutatni.
Ha a közös képviselő változik, a lakógyűlési határozat / jegyzőkönyv bemutatásával, megküldésével történhet a változás bejelentése.
Öröklés esetén, haláleset miatti felhasználó változáskor a változás bejelentését 60 napon belül kell kezdeményezni, a változás átvezetéséhez azonban szükséges a jogerős hagyatékátadó végzés bemutatása is, a végzés hatályba lépését követő 15 napon belül.

 


Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérŐ létesítése

1. Mérésen alapuló locsolási mellékvízmérő:
Amennyiben egy felhasználónk már szereltetett fel locsolási mellékmérõt, akkor neki az igénybejelentõ kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy adott évben is igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást. Ezt levélben is megtehetik felhasználóink. Az e célra szolgáló nyomtatványok letölthetõek a honlapunkról, illetve az Ügyfélszolgálati Irodánkon is kérhetõek. A nyomtatványt 2 pld-ban kell kitölteni és levélben beküldeni, vagy személyesen behozni az ügyfélszolgálatunkra.
A bejelentés alapján szerelõink helyszíni szemlével ellenõrzik a korábban felszerelt mérõt, rögzítik annak adatait ahhoz, hogy a számlázási rendszerbe ismét bekerüljön a vízmérõ. Újabb évre a locsolási célú szolgáltatás igénybevétele érdekében új szerzõdést kell kötni.
Akik elõször kívánják igénybe venni a locsolási kedvezményt, azoknak a felhasználóinknak írásos kérelmet kell benyújtaniuk, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen tehetnek meg. A kérelemhez csatolni kell a mûszaki terveket, valamint a mûszaki leírást is. Célszerû az ügyintézés elõtt telefonon tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálati munkatársainktól (Tel.: 55-88-55), illetve honlapunkon is találnak részletesebb tájékoztatást a témával kapcsolatban.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos részletes tájékoztató a Letölthető anyagok között (2. szám alatt) olvasható.

2. %-os locsolási kedvezmény:
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú %-os locsolási kedvezményt 5 hónapra (május 1-től szeptember 30-ig) biztosítja azon lakossági felhasználók részére, akik kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe és nem rendelkeznek locsolási mellékvízmérővel, nincs az ingatlanon egyéb méretlen vízvételezési lehetőségük és igazolhatóan rendelkeznek öntözhető területtel vagy meghatározott mértékű állatállománnyal.
A kedvezmény előzetes kérelemre, a szolgáltató elbírálása alapján érvényesíthető: a bekötési mérőn mért ivóvíz felhasználás  10 %-a után nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei a Letölthető anyagok között (9. számú) tekinthető meg.
 


Fizetési felszólítás, jogi ügy, vízkorlátozás kezelése

Ha fizetési felszólítót kapott tõlünk felhasználónk, abban az esetben lehetõség van a felszólításban szereplõ egyenleg személyesen, illetve telefonon történõ egyeztetésére.
Amennyiben egyéb kérdése lenne a felszólítóval kapcsolatosan, vagy nem ért egyet a felszólításban szereplõ adatokkal, akkor személyes ügyintézés során tud egyeztetni munkatársainkkal.
Jogi, vagy vízkorlátozás alá helyezett ügyek ügyintézése kizárólag csak személyesen történhet.Részletfizetés kötés, szerzŐdés felmondás, újraindítás

 • Fizetési kedvezmény

  A fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési haladék) jogszabályi rendelkezés alapján vagy a szolgáltató részéről indokolt esetben biztosítható fizetést könnyítő lehetőség, mely a felhasználót a késedelmes fizetésből adódó kamat megfizetése alól nem mentesíti (kivéve védendő felhasználó). Fizetési kedvezmény a felhasználó kérelmére biztosítható.

  Többhavi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz. Amennyiben a felhasználó/elkülönített vízhasználó a díjfizetési kötelezettségének a számlán feltüntetett határidőben nem tett eleget vagy nem tud eleget tenni, úgy részletes indoklással ellátott írásbeli kérelemmel fordulhat a szolgáltatóhoz. A szolgáltató a kérelem mérlegelését követően a kérelmezővel részletfizetési megállapodást köthet.

  A kérelem elbírálásáról a szolgáltató írásban értesíti a kérelmezőt. Indokolt esetben felhasználó/elkülönített vízhasználó tartozásának kifizetésére fizetési haladék biztosítását kérheti. A felhasználó a számára biztosított részletfizetésnek a felek megállapodásában rögzített feltételek (összeg, esedékesség) pontos betartásával, a mindenkor esedékes számlák határidőre történő kiegyenlítése mellett köteles eleget tenni. Amennyiben a felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozás azonnal egy összegben válik esedékessé a költségekkel és késedelmi kamatokkal együtt, illetve a felhasználó újabb részletfizetési kérelme automatikusan elutasításra kerül. A késedelmi kamat utólag, a befizetéseket követően kerül felszámításra a már teljesített összegek után.Bekötési vízmérős közszolgáltatási szerződések kezelése

A bekötési vízmérõs közüzemi szerzõdéses ajánlatot postai úton küldjük ki felhasználóinknak, 2 példányban, 1 példányt kérünk aláírva visszaküldeni, de személyesen is behozhatják ügyfélszolgálatunkra. Amennyiben a szerzõdés elveszik, vagy megsérül, személyesen vagy telefonon lehetõség van másolat kérésére.Mellékvízmérős felhasználási helyek Mellékszolgáltatási szerződésE

Mellékszolgáltatási Szerződéses ajánlatot 3 pld-ban készül. A Mellékszolgáltatási szerződés a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó, három fél között köttetendő dokumentum, amelyet mindhárom félnek (elkülönült felhasználó, bekötési vízmérő szerinti felhasználó vagy annak képviselője és a szolgáltató) aláírásával el kell látnia. A szerződéses ajánlat megküldésére a víziközmű-szolgáltatót a 2011. évi CCIX. törvény és ennek egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet kötelezi. A Mellékszolgáltatási szerződéses jogviszony ráutaló magatartással nem jön létre. Amennyiben a szerződést nem írja alá, nem küldi vissza, vagy nem a jogosult által történik a szerződés aláírásra, a szerződéses jogviszony nem jön létre, ezért a felhasználási helyére Társaságunk nem számlázhat.Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználási helyek ideiglenes szolgáltatás szüneteltetése

A víziközmű-szolgáltatás a felhasználó írásos kérésére legfeljebb 1 év időtartamra szüneteltethető. A szüneteltetés teljesítéséhez az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:

•          a felhasználó írásos kérelme a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetéséről (kérelem/nyilatkozat formátuma az ügyfélszolgálati irodán elérhető),

•          a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetési költségének megfizetése,

•          a tulajdonosi hozzájárulás, ha a felhasználó/kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa,

•          a felhasználási helyre vonatkozólag legyen aláírt közüzemi szerződés,

•          a felhasználó/kérelmezőnek ne legyen lejárt határidejű díjtartozása.

 
A felhasználói nyilatkozat érvényessége az ideiglenes szüneteltetés tényleges végrehajtását követő 1 év.
A felhasználó által megrendelt víziközmű-szolgáltatás szüneteltetés munkáit a szolgáltató a megrendeléstől számított 15 napon belül, a felhasználóval egyeztetett időpontban végzi el.
 
A lezárás időpontját követően a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közüzemi szolgáltatási díjat és alapdíjat nem számláz.
A víziközmű-szolgáltató a felhasználó által kezdeményezett szüneteltetés idején jogosult a felhasználási helyen ellenőrzést végezni.
A szüneteltetés meghosszabbítására a felhasználó írásos igénybejelentése alapján illetve a helyszíni ellenőrzést követően van lehetőség. 
 


Mellékvízmérők cseréje, átvételi időpont egyeztetése

Akiknél le fog járni a mellékvízmérõ hitelességi ideje, gondoskodniuk kell annak hiteles mérõre történõ cseréjérõl, vagy a cserét követõ mûszaki átvétel idõpontjának egyeztetésérõl.
Fontos figyelemmel kísérni a beépített vízmérõ hitelességi idejét (amely a vízmérõn található hitelesítési címke évét követõ 8 év), hiszen a csere elmulasztása a szerzõdés felmondását vonja maga után. A hitelességi idõ lejártáról Társaságunk is értesíti felhasználóit, mellékeli a cserével kapcsolatos tudnivalókat. A mellékvízmérõ cseréjével, mûszaki átvételével kapcsolatosan személyesen vagy telefonon (62/55-88-55) egyeztethet munkatársunkkal. Amennyiben Társaságunkat bízza meg a vízmérõ cseréjével, a megbeszélt idõben a Szegedi Vízmû szakembere rövid idõ alatt beszereli az új vízmérõt, felveszi az adatokat, átveszi a mérõt és így biztosított a folyamatos számlázás.
Természetesen minden felhasználó maga döntheti el, hogy kivel végezteti el lejárt hitelességû vízmérõjének cseréjét, azonban a legegyszerûbb megoldás: a Vízmûvel elvégeztetni a cserét, hisz szakembereinknek mindenképpen jelen kell lenniük a cserénél, hogy a számlázás folyamatos és pontos legyen.Tervek beadása, befizetési dokumentumok bemutatása

Víz-, szennyvíz- csapadékvíz bekötések létesítésekor, áthelyezésekor, megszüntetésekor, valamint mellékvízmérõ felszerelésekor az ezekre vonatkozó terveket be kell adni hozzájárulás kiadása céljából a Szegedi Vízmûhöz, ahol szakembereink átvizsgálják ezeket a terveket, kérelmeket, hogy megfelelnek-e a vonatkozó elõírásoknak. Amennyiben szükséges, hiánypótlást kérnek. A terveket személyesen adhatják át felhasználóink az ügyfélszolgálat erre szakosodott ügyintézõinek: ezt megteheti az ingatlan/lakás tulajdonosa és/vagy a tervek készítõje. Amennyiben a tervező adja be a terveket, úgy részéről meghatalmazásra is szükség van az ingatlan tulajdonosától. Célszerû az ügyintézés elõtt telefonon tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálati munkatársainktól (Tel.: 55-88-55).
Nem lakossági felhasználók esetében a tervek jóváhagyását és a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetését követõen kerül sor a hozzájárulás kiadására.
Víz-, szennyvíz- csapadékvíz bekötést Társaságunk végezhet, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 55/B. § (1) bekezdése, és a 86. § (1) bekezdése szerinti vállalkozó és személy.

Amennyiben a kivitelezési munkát Társaságunkkal kívánják elvégeztetni, úgy a kivitelezésről előzetes árajánlatot adunk, melynek díját a munka elvégzését megelőzően kell előlegszerűen befizetni, s a befizetést igazoló dokumentumok bemutatását (illetve átutalás esetében a banki igazolás megérkezését) követően végzik el szakembereink a kivitelezést.Közműnyilatkozatok, közműegyeztetés, adatszolgáltatás

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. július 1.-ét követően közműnyilatkozatot csak az E-közmű rendszeren keresztül adunk.
Az e-közmű rendszeren elérhető adatszolgáltatáson túl, un. plusz adatszolgáltatást nyújtunk, amennyiben a tervező és/vagy kérelmező igényli. Ezeket az adatokat csak írásos megkeresésre, e-mailben dwg és pdf formátumban (igény szerint) adjuk meg.

 • A plusz adatszolgáltatás díja: 4.000,-Ft (+27% ÁFA) / db szakáganként
 

Hosszan elnyúló vonalas létesítmények tervezéséhez papír és digitális formátumban:

 • Alapdíj: 12.000,- Ft (+27% ÁFA) / 1000 m-ig.
 • Minden további megkezdett kilométer +1.000,- Ft (+27% ÁFA)


Alapfogalmak

Víziközmû: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a) valamely település vagy települések közmûves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, és
b) a közmûves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz összegyûjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.
Víziközmû-szolgáltatás: a közmûves ivóvízellátás, a közmûves szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint az egyesített rendszerû csapadékvíz-elvezetés (a továbbiakban együtt: víziközmû-szolgáltatási ágazatok) közül egy vagy több, a víziközmû-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatás.
Víziközmû-szolgáltató: Jelen Üzletszabályzat szempontjából a Szegedi Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (továbbiakban: szolgáltató/víziközmû-szolgáltató/Szegedi Vízmû Zrt.).
Felhasználási hely: víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan vagy ingatlanrész, amelyrõl a keletkezõ szennyvizet részben vagy egészben szennyvíz-bekötõvezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be, azaz közmûves szennyvízelvezetést a felhasználó igénybe veszi.
Felhasználó: A víziközmû-szolgáltatást jelen üzletszabályzat szerinti szerzõdéses jogviszony keretében igénybe vevõ természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki (amely) a víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja.
Közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó.
Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmû-szolgáltatást nem jövedelemszerzõ gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.
elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkezõ épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény.
Elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.
Házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képezõ – vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítõ elemei (így különösen vízmérõ berendezés elhelyezésére szolgáló akna/faliszekrény/ mérõszoba),
Ivóvíz-bekötõvezeték: a víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérõ, amely
a) bekötési vízmérõ esetében
aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külsõ falsíkjáig terjed,
ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérõt követõen a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérõ felõli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérõt követõ 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
b) bekötési vízmérõ hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed,
Szennyvíz-bekötõvezeték: a felhasználási helyen keletkezõ szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerû csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történõ bevezetésére szolgáló vezeték.
Házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkezõ szennyvíz összegyûjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képezõ – vezeték, valamint annak kiegészítõ elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérõ, szennyvízminõség-ellenõrzõ akna, szennyvíz-elõkezelõ mû).
Szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötõvezetéknek a felhasználó felöli végpontja, amely
a) gravitációs bekötõvezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenõrzõaknának vagy ellenõrzõ-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
i. zártsorú beépítés esetén az épület külsõ falsíkja,
ii. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
b) kényszeráramoltatású rendszer esetén
i. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelõ szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezetõ rácsozata,
ii. az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelõ szivattyú elhelyezésétõl függetlenül szennyvíz beemelõ szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezetõ rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétõl függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala,
c) a víziközmû-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerzõdésben meghatározott pont,
d) a víziközmû-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerzõdésben meghatározott pont,
Ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetõvé teszi – a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak is megfelelve – az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérõ szakszerû beépítését, mûködtetését és ellenõrzését;
Fogyasztásmérõ: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérõeszköz
Bekötési vízmérõ: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötõvezeték végpontjára telepített mérõ.
Ikermérõ: egy vagy több ingatlan különbözõ felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötõvezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérõk,
Mellékvízmérõ: a bekötési vízmérõ után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérõ.
Locsolási vízmérõ: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötõvezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérõ vagy ivóvíz-bekötõvezetékre telepített ikermérõ vagy a bekötési vízmérõt követõ házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérõ.
Törzshálózati vízmérõ: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérõ;
Közmûves szennyvízmennyiség-mérõ: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmû-szolgáltató jóváhagyásával beépített mûtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenõriz.
Közmûfejlesztési kvóta: víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközmû-szolgáltató által a közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap
Mellékszolgáltatási szerzõdés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés,
Közszolgáltatási szerzõdés: a felhasználó és a Szegedi Vízmû Zrt., mint szolgáltató között létrejött víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó szerződés, mely alapján a Szegedi Vízmû Zrt. a felhasználó részére biztosítja az ivóvíz szolgáltatást és/vagy szenny-, illetve egyesített rendszerû csapadékvíz elvezetést.

Közszolgáltatási szerzŐdés

A felhasználó érdeke is a jogviszony rögzítése
Társaságunkat, a Szegedi Vízmű Zrt-t az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet kötelezi a közszolgáltatási szerzõdések megküldésére és megkötésére a felhasználóival. Ez a szerzõdés pontosan rögzíti a felek vízszolgáltatással, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.
A szerződés a bekötési vízmérővel rendelkezõ felhasználókat érinti, cégeknél, intézményeknél a vezetõk, társasházakban a közös képviselõ, családi házakban a tulajdonos az egyik aláíró. A másik fél természetesen a Szegedi Vízmű Zrt.
Munkatársaink postán juttatják el a szerzõdést mindazon felhasználóknak, akik valamilyen oknál fogva még nem írták alá ezt a megállapodást. A szerzõdést átolvasás, adategyeztetés és aláírás után a megadott címre kell visszaküldeni.
Fontos, hogy minden eltérést, vagy változást jelezzen a felhasználó, hiszen a pontos adatbázis az alapja a leolvasásnak és a számlázásnak egyaránt.
Amennyiben felhasználó (tulajdonos, bérlõ, egyéb jogcímen használó) változás történik egy adott fõmérõvel rendelkezõ felhasználási helyen, a Vízmű az új felhasználóval is megköti a szerzõdést, melyet a változás bejelentését követõ 30 napon belül postáz a szolgáltató a megadott címre.
Törvényi és rendeleti elõírás, hogy minden felhasználóval legyen írásos szerzõdésünk.
.
A továbbiakban is folyamatosan készítjük és küldjük a szerzõdéseket felhasználóinknak.Tulajdonos változás

A felhasználó személyében való változás bejelentésének szabályai:

A felhasználó személyében való változást személyesen, postai úton, faxon és email-ben nyújthatja be a felhasználó. A változás bejelentésére szolgáló formanyomtatványok (felhasználói változásközlő) hozzáférhetők a személyes ügyfélszolgálaton és az internetes honlapon (www.szegedivizmu.hu). A változás bejelentéshez az ÜSZ 17. számú mellékletben meghatározott dokumentumok beadása és az előírt feltételek vizsgálata szükséges. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében az új felhasználónak a várható napi vízigényét a szolgáltató részére meg kell adni.

A változás bejelentéséhez szükséges, hogy a korábbi/elköltöző felhasználó új elérhetősége (lakcím) megadásra kerüljön.
A bejelentés határideje A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó együttesen köteles írásban a vízmérőállás megjelölésével legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
A felhasználó elhalálozását az örökös legkésőbb a tudomására jutást követő 60 napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
A szolgáltató a változástól számított 15 napos határidőn belül beadott átírást díjmentesen intézi. A 15 napon túli bejelentés esetében az átírásért a szolgáltató díjat számíthat fel. A szolgáltatások mindenkor érvényes díjszabása elérhető a (www.szegedivizmu.hu) weboldalon és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában.

Felhasználási hely helyszíni ellenőrzése

A víziközmű-szolgáltató a felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart (fogyasztásmérő berendezés állása, a mérőberendezés, illetve  a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba állapota, a mérőhely, a házi ivó- és szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata) a fogyasztásmérővel rendelkező felhasználási helyeknél.

Amennyiben a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat ebben a körben felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt az új felhasználóval szemben. Abban az esetben, ha az új felhasználó (képviselője) a víziközmű-szolgáltató előzetes írásbeli felhívása ellenére a helyszíni ellenőrzést nem biztosítja, annak 30 napon belüli végrehajtása érdekében nem működik együtt (együttesen: akadályozza), úgy a meghiúsult ellenőrzés felmerült költségét az új felhasználó köteles megfizetni és a korábbi felhasználó esetleges korábbi szabálytalan közműhasználatára nem hivatkozhat. Annak minden következményét a szolgáltatóval szemben viselni köteles.

Egyéb ellenőrzés történhet a felhasználó kérésére (pl. mérőállás ellenőrzés, mérő üzemszerű működése, belső meghibásodás, vízminőségi kifogás stb.), valamint a szolgáltató kezdeményezésére az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat ellenőrzése miatt.

A víziközmű-szolgáltató a tervszerű ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal köteles az ellenőrzött vízhasználót az ellenőrzés időpontjáról tértivevény-szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató biztosítja az időpont-egyeztetés lehetőségét, elérhetőségét – azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig van lehetőség.

Előzetes értesítés nélkül a víziközmű-szolgáltató kizárólag munkanapokon, 9–17 óra között és abban az esetben tarthat ellenőrzést a lakossági vízhasználónál, ha az nem jár együtt az ott tartózkodó személyek és tevékenység indokolatlan zavarásával, továbbá ha ahhoz az ellenőrzött vízhasználó vagy képviselője hozzájárul. A hozzájárulás tényét a Szegedi Vízmű Zrt. vízhasználó vagy képviselője az ellenőrzési jegyzőkönyvön aláírásával igazolja. A hozzájárulás az ellenőrzés lehetőségét időben és térben korlátozhatja. Az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője – a hozzájárulás keretei között - köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre, illetve elkülönített felhasználói helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. Az ellenőrzés csak az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le, az eljárás céljának közlése mellett. Az ellenőrzés eredménye jegyzőkönyvbe kerül rögzítésre.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fogyasztásmérő, a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát, az aktuális mérőállást, minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot, ezen belül az ellenőrzött vízhasználónak vagy a képviselőjének az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit, az ellenőrzés részéről történő meghiúsításának vagy korlátozásának indokait, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos víziközmű-szolgáltatói tájékoztatás tudomásul vételét. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak átadja, míg a másik példányát megőrzi.

Ha a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzésen vagy a fogyasztásmérő leolvasásakor a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat közegészségügyi vagy műszaki szempontból nem megfelelő állapotát tapasztalja, határidő tűzésével a jegyzőkönyvben felszólítja az ellenőrzött vízhasználót a szükséges teendők elvégzésére, és erről tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet. Külön kell felhívni az ellenőrzött vízhasználó figyelmét arra, ha a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat állapota vagy anyaga miatt fennáll az ivóvízminőség-romlás veszélye, illetve ha a házi szennyvízhálózat vagy csatlakozó szennyvízhálózat hibája környezetszennyezést okoz vagy okozhat. Ha a víziközmű-szolgáltató felhívására az ellenőrzött vízhasználó határidőn belül nem tesz eleget, a víziközműszolgáltató a közüzemi ivóvízellátást korlátozhatja vagy felfüggesztheti.Számlázás

Számlamagyarázat

Társaságunk felhasználási helyenként, bekötési vízmérõvel, vagy lakásba felszerelt mellékvízmérõvel rendelkezõ fizetõ ügyfelei részére a számlázási gyakoriságnak megfelelõen víz-és szennyvízelvezetés szolgáltatási számlát bocsát ki. Részletes számlamagyarázat a kezdő oldal alján található Ügyfélszolgálat menüpontban elérhető!

 

A felhasználó a számára megküldött számlát az alábbi fizetési módokkal egyenlítheti ki a számlán feltüntetett folyószámla azonosítóra való hivatkozással:
–   csoportos beszedési megbízással lakossági folyószámláról
Pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történik a számlák kiegyenlítése. A Víziközmû-szolgáltató csoportos díjlehívással emeli le a számlában szereplõ fizetendõ összeget csoportos beszedési megbízás alapján. Csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Felhasználó felhatalmazást adhat a számláját kezelõ pénzintézetnél, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán.
–   készpénz-átutalási megbízással (csekk) a postahivatalokban
Amennyiben a Felhasználó csekkes fizetési móddal fizet, a szolgáltató a számlát csekkel együtt küldi meg. Amennyiben elveszik vagy megsérül a számla mellett lévõ "sárga csekk", abban az esetben a postahivatalokon megtalálható „rózsaszínû csekken” is befizethetõ a szolgáltatási díj, azonban ilyenkor fokozottan ügyelni kell a pontos kitöltésre, az felhasználó beazonosíthatóságára, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással.
–   átutalási megbízással

A Felhasználó bankszámláról utalhatja át a díjat pénzintézeten keresztül (a számla megküldését követően)
 • online díjfizetés bankkártyával

A felhasználó a szolgáltatás díját a Szegedi Vízmű weblapján (www.szegedivizmu.hu) elérhető bankkártyás díjfizetés alkalmazásával egyenlíti ki. A díjkiegyenlítés kezdeményezhető regisztrációval rendelkező és regisztrációval nem rendelkező felhasználók által egyaránt. A sikeres díjfizetésről elektronikus értesítést kap a felhasználó. – A különböző fizetési módok esetén a számlakiegyenlítések azon a napon teljesülnek, amikor a befizetett pénzösszegek a szolgáltató bankszámláján, pénztár számláján megjelennek. A víziközmű-szolgáltatónak a számla felhasználó felé történő eljuttatásáról oly módon kell gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésre álljon. A felhasználó a számlát, a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételekkel, a számlán feltüntetett fizetési határidőre pontosan köteles kiegyenlíteni. A számlán feltüntetett fizetési határidő azt az időpontot jelöli, amikorra a szolgáltató bankszámlájára, pénztárába be kell érkezzen a számlán feltüntetett fizetendő összeg. Felhasználó fizetési határidőt meghaladó teljesítése késedelmes fizetésnek minősül, és késedelmi kamatfizetési kötelezettséget, valamint nem lakossági felhasználók esetében behajtási költségátalány fizetési kötelezettséget von maga után.

–   készpénzfizetés útján vagy bankkártyával az Ügyfélszolgálati Irodán, a vízdíjpénztárnál.
A felhasználó a szolgáltatási díjat a Víziközmû-szolgáltató vízdíjpénztárában is befizetheti pénztári nyitvatartási idõben, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással, vagy a név és felhasználási hely pontos megadásával, készpénzben, illetve bankkártyával.
–   QR-kód alapján mobiltelefonon keresztül
A szolgáltató a csekkes fizetési móddal készülő számlák csekkjein tünteti fel a QR kódot. A Felhasználó az iCsekk mobilalkalmazás „okos” telefonra történő letöltését követően kezdeményezhet fizetési műveletet.

2019. január 01. napjától kezdődően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. §-ban megjelölt, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett felhasználói körben a csekkes díjfizetési forma megszüntetésre került. A fenti időpontot követően a nem lakossági felhasználóknak kibocsátott, a kibocsátás dátumától eltérő fizetési határidővel rendelkező számlák fizetési módja „átutalás” megnevezéssel szerepel a számlán.

Bármely fizetési mód esetén a Szegedi Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 10. melléklet 3.6. pontja szerint a számla kiegyenlítésének napja a szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás, ill. a szolgáltató pénztárába történő készpénzes befizetés napja.

Elszámolási időszakok, számla típusok
 A Víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás díjáról felhasználási helyenként az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, az érvényes díjrendeleteknek és az árjogszabályoknak megfelelő – a leolvasott fogyasztási adatok szerint legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki, melyet a felhasználó a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A leolvasási gyakoriságtól függetlenül a szolgáltató havonta vagy ennél ritkábban, de legalább évi négy alkalommal – kivétel Vhr. 65.§. (3) szerinti esetben - számlát bocsát ki a felhasználó felé.

Az elszámolási időszak a fogyasztásmérő(k) két egymás utáni leolvasása közötti időszak. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet - eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak, a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belső elszámolás módjáról. A szolgáltató a bekötési vízmérő és a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A szolgáltató a felhasználó érdekkörébe tartozó elkülönített felhasználó rögzített fogyasztásáról a leolvasást (ennek hiányában becslést) követően kiállított számlán tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját. A számla mellékleteként a szolgáltató megküldi a mellékvízmérőnkénti részletes kimutatást. A felhasznált mennyiség (számlában szereplő mennyiség) megállapítása szolgáltatói, távleolvasási és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat (elszámoló számla) vagy a - leolvasások közötti időszakokban – az előző időszakok fogyasztási átlaga (részszámla).
Részszámla – a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – 3.810,- Ft bruttó érték felett kerül kibocsátásra. Amennyiben a részszámla (részszámlák) bruttó összege nem éri el a 3.810,-Ft-ot (kisösszegű számla), úgy a víziközmű-szolgáltató jogosult a számlát összevontan is kiállítani úgy, hogy a számla összege a bruttó 3,810,- Ft-ot elérje vagy meghaladja.

Az elszámoló számla elkészítésekor a részszámlában számlázott felhasználás figyelembe vételével kerül a tényleges felhasználás elszámolásra.
A felhasználó által leolvasott mérőállás a szolgáltató felé bejelenthető: személyesen, interneten, telefonon, SMS-ben, válaszlevelező lapon, faxon, levélben. Leolvasási adatok hiányában a felhasznált mennyiség megállapítása a felhasználási hely előző évi átlagfogyasztása alapján történik. Fogyasztásmérő nélküli felhasználási hely esetében a felhasznált (számlázott) mennyiség megállapítása az ÜSZ 5. számú melléklet szerint történik. elszámoló számla: Mérőállás ismeretében, adott elszámolási időszakra számlázott felhasználás, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban esetlegesen kiállított részszámlák levonását is.
A mérőállás keletkezhet a víziközmű-szolgáltató által végzett mérőleolvasás (időszaki leolvasás, ellenőrzés, vízmérő csere) során, távleolvasással, a felhasználó vagy képviselője által végzett és az adatközlési időszakon belül rendelkezésre bocsátott adatból (felhasználói diktálás), továbbá műszaki számítás eredményeként.
Elszámoló számla kiállítására számlázási időszaktól eltérően, bármely időszakban sor kerülhet. részszámla: Tényleges vízmérő állás ismeretének (szolgáltatói leolvasás és felhasználói diktálás) hiányában az előző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség alapján kiállított számla.
A felhasználónak az év során bármikor lehetősége van a részérték módosítására.
végszámla: Mérőállás ismeretében, a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjára kiállított számla, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban esetlegesen kiállított részszámlák levonását is. A mérőállás keletkezhet a víziközmű-szolgáltató által végzett mérőleolvasás során, a felhasználó vagy képviselője által végzett és rendelkezésre bocsátott adatból, illetve kivételes esetben műszaki számítás eredményeként.

E-számla: Felhasználói igény esetén – a szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő elektronikus számlakibocsátón keresztül – a szolgáltató a felhasználó részére a jogszabályokban meghatározott elektronikus számlát bocsát ki, amely lehet elszámoló-, rész-, vég-, vagy egyéb számla. Az e-számla elektronikus formában kibocsátott hiteles számla, amelyen ugyanazok az adatok szerepelnek, mint a papír alapú számlán. egyéb (módosító) számla típusok: helyesbítő számla, stornó számla: A számlával egy tekintet alá eső okirat, amely az ÁFA tv. 170. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.
árváltozások esetén történő számlázás: Amennyiben az árváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére vagy attól függetlenül történt adatközlés, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával állapítja meg és számlázza.

Amennyiben a leolvasáskor a mért fogyasztás kevesebb, mint a már kiszámlázott átlag, a visszajáró összeg pénzügyi Szegedi Vízmű Zrt. rendezése a következőképpen történik:

a) Ha a felhasználó tartozással nem rendelkezik, és a visszatérítendő összeg az 5000 Ft-ot nem haladja meg, a víziközmű-szolgáltató az összeget a felhasználó technikai folyószámláján ( ide értve a felhasználót megillető késedelmi kamatot is) jóváírja és a jóváírt összeggel a soron következő számla összegét, vagy ha a visszatérítendő összeg az első soron következő számlánál magasabb, a többi soron következő számla szerinti fizetendő összeget csökkenti.
b) Ha a felhasználó részére a visszafizetendő összeg az 5000 Ft-ot meghaladja, a felhasználó kérésére a visszatérítendő összeget a víziközmű-szolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 napon belül készpénz kifizetéssel vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesíti.

Amennyiben a felhasználónak tartozása van, az elszámolási időszakra visszajáró összeg arra kerül elszámolásra. A mellékvízmérőn mért fogyasztás számlázását követően – eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérőn mért fogyasztásból levonásra kerülnek az elkülönített vízhasználatot mérő mellékmérők fogyasztásai, és a különbözet leszámlázásra kerül a bekötési vízmérő szerinti felhasználó felé. Amennyiben valamelyik mellékmérőnek nincs leolvasott, illetve leadott fogyasztása, az előző év átlagfogyasztása alapján kiállított számla készül, az esetleg így keletkező eltérés a következő mellékmérő leolvasása alkalmával kiegyenlítődik.

Egyéb – nem vezetékes – vízhasználat vagy szennyvízmennyiség mérő megléte esetén az elszámolás rendjét a felhasználó és a szolgáltató között köttetendő külön szerződés tartalmazza. A számlakibocsátás gyakorisága egyes esetekben (pl. egyedi megállapodás, kisösszegű számla) eltérhet a rendszeres (havi, kéthavi) számlázástól.

Számlakifogás
Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a szolgáltatónál kifogással élhet a szolgáltatónál, amelynek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre csak akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi felhasználás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.
A szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a felhasználót írásban értesíteni. Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a szolgáltató az Üzletszabályzata III.4.2.2 pontban rögzítettek szerint jár el.

A szolgáltatónak felróható okból elmaradt számlázás esetén a felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.
 

Szegeden a gazdálkodó szervezetek, ipari üzemek, közületek havonta, a lakosság pedig kéthavonta kap kézhez víz- és szennyvízelvezetési díj számlát, ezt elõzheti meg a mérõk leolvasása, vagy  a  számlázás  alapja  lehet  a  nyilvántartott átlagfogyasztás.
A vízmérõ leolvasók rendszerint a fogyasztási idõszak végén, lehetõleg mindig ugyanazon a napon keresik fel az ügyfeleket, így egy idõ után megszokottá, s tervezhetõvé válik a leolvasóval való találkozás. A felhasználó részére kibocsátott számlán minden esetben feltüntetésre kerül a következő vízmérő leolvasás valamint a következő mérőállás bejelentés időtartama.
A vízmérő kijelzőjén szereplõ szám - mely az elfogyasztott vízmennyiséget mutatja - pontos leolvasása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a számla korrekt, hibamentes lehessen. Így a családi költségvetés számára is tervezhetõvé válik a víz- és csatornadíj. Különösen fontos ez a mellékmérõs társasházaknál, ugyanis minden számlázásnál egyben egy elszámolás is történik a fõ- és mellékmérõk vonatkozásában. Amennyiben a mért és elfogyasztott mennyiségben pozitív különbözet jelentkezik, azt a közösségnek, közös képviselõnek kell a szolgáltató felé befizetni.

Mi a teendõ, ha nem sikerül a vízmérõ állását leolvasnia a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársának?

Ha vízmérője állását szeretné bejelenteni, több választási lehetőséget kínálunk:
 • - mérőállása bejelenthető honlapunkon (www.szegedivizmu.hu: e-ügyfélszolgálat),
 • - e-mailben,
 • - hívhatja automata mérőállás bejelentő rendszerünket  (62/55-88-55 – 2 menüpont választása),
 • - vagy az e célt szolgáló – ingyenesen hívható – telefonunkat (zöld szám: 06/80/822-444),
 • - a Google Play áruházból „okos”telefonra letölthető androidos alkalmazás segítségével (a mérőállás bejelentés első -
 •   regisztrációját követően a bejelentési időszakot megelőzően emlékeztető üzenetben figyelmeztetjük a mérőállás
 •   bejelentés lehetőségéről),
 

Ha a fentebb felsorolt lehetõségek egyike sem eredményez leolvasási adatot, akkor a számla elkészítésénél - a vonatkozó jogszabálynak megfelelõen - a megelõzõ 365 nap fogyasztási adatainak szem elõtt tartásával kiszámolt becsült értéket vesszük figyelembe.
A becsült számla nem biztos, hogy a valós fogyasztás értékével megegyezik, elõfordulhat, hogy a számlán a megszokottnál alacsonyabb, vagy magasabb összeg szerepel. A becsült mennyiség ill. számlaérték a következõ sikeres leolvasás után minden esetben jóváírásra kerül.Vízmérők

Hogyan kell vízmérõt olvasni?

 

              helyes mérőállás:  694 m3                           helyes mérőállás:  323 m3

A számkijelzõs vízmérõn a mérõállás közvetlenül leolvasható. A leolvasás megkönnyítése miatt elõfordul, hogy az utolsó négyzet nagyobb. Ebben az esetben a nagyobb négyzetben lévõ számot is le kell olvasni, mert ez a szám is "egész" m3-t jelent!
Amennyiben az 1000 liternél (1 m3) kevesebb értékek is számként vannak feltüntetve (általában más színnel), úgy a fekete színű számok mutatják a bejelentendő vízmérő állást. Példákat lásd fent.

A vízmérõk gyári száma megtalálható a számlapon a négyzetek felett, vagy a mérõ külsõ fémgyűrűjén (mellékvízmérõ esetén a mûanyag zárógyûrûn).
A vízmérõ leolvasását célszerû idõnként szakemberre bízni, mert elõfordulhat, hogy a felhasználó tévesen olvasta le azt. Ha valaki bizonytalan az érték megállapításában, kérje szakembereink segítségét. A vízmérõ leolvasók ütemezetten, lehetõleg mindig ugyanazon a napon keresik fel a felhasználókat. A lakossági felhasználóink kéthavonta kapnak kézhez vízdíjszámlát.

Hitelesség, hitelesítés

A mérésügyi törvény elõírja, hogy minden - számlázás alapját képezõ - fogyasztásmérõt hitelesíteni kell. Igaz ez a vízmérõkre is. Minden mérõberendezés hitelesítését a Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hivatal (volt OMH) végzi. A bekötési vízmérő, vagy fõmérõ hitelességi idejét 4 évben, a mellékvízmérõét 8 évben határozza meg a jogszabály.
A mérõk hitelességérõl mindig a tulajdonosnak kell gondoskodni: Fõmérõ esetében a tulajdonos Társaságunk, a Szegedi Vízmû Zrt., mellékmérõ esetén a felhasználó.
Mellékmérõk esetében mindenkor levélben értesítjük azon felhasználóinkat, akiknél a nyilvántartásunk szerint az adott idõszakban le fog járni a vízmérõ hitelessége és gondoskodnia kell annak cseréjérõl vagy hitelesítésérõl.
A mérõk hitelességét maguk a felhasználók is egyszerûen ellenõrizhetik. A vízmérõkön található egy mûanyag vagy alumínium plomba, illetve egy azonosító matrica, melyre a Mérésügyi Hivatal a hitelesítéskor rányomta a hitelesítés évszámát, melytõl számítva a 4. vagy a 8. év december 31. napjáig a mérõóra hitelesnek tekinthetõ.A víz díja

Víz-és szennyvízelvezetési díj:

A viziközmû-szolgáltatásról szóló  2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmû Zrt. Közgyûlésének határozata szerint Szeged város területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-től.

Nem lakosság és nem önkormányzati felhasználók által fizetendő díj:
  nettó 27% ÁFA bruttó
havi alapdíjak Ft/hó Ft/hó Ft/hó
főmérős felhasználási helyre 820,20 221,45 1 041,65
mellékmérős felhasználási helyre 387,60 104,65 492,25
       
  nettó 27% ÁFA bruttó
szolgáltatási díjak Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 195,30 52,73 248,03
szennyvízelvezetés és tisztítás 469,00 126,63 595,63
vízterhelési díj 3,80 1,03 4,83
mindösszesen 668,10 180,39 848,49
 
Önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő díj:
  nettó 27% ÁFA bruttó
havi alapdíjak Ft/hó Ft/hó Ft/hó
főmérős felhasználási helyre 409,90 110,67 520,57
mellékmérős felhasználási helyre 193,60 52,27 245,87
  nettó 27% ÁFA bruttó
szolgáltatási díjak Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 157,70 42,58 200,28
szennyvízelvezetés és tisztítás 348,50 94,10 442,60
vízterhelési díj 3,80 1,03 4,83
mindösszesen 510,00 137,71 647,71
Lakossági felhasználók által fizetendő díj:
  nettó 27% ÁFA bruttó
havi alapdíjak Ft/hó Ft/hó Ft/hó
főmérős felhasználási helyre 368,91 99,61 468,52
mellékmérős felhasználási helyre 174,24 47,04 221,28
       
  nettó 27% ÁFA bruttó
szolgáltatási díjak Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 141,93 38,32 180,25
szennyvízelvezetés és tisztítás 313,65 84,69 398,34
vízterhelési díj 3,42 0,92 4,34
mindösszesen 459,00 123,93 582,93

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmű Zrt. Közgyűlésének határozata szerint Algyő község területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-től.

Nem lakosság és nem önkormányzati felhasználók által fizetendő díj:
szolgáltatási díjak nettó
Ft/m3
27 % ÁFA
Ft/m3
bruttó
Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 211,80 57,19 268,99
szennyvízelvezetés és tisztítás 492,30 132,92 625,22
vízterhelési díj 9,30 2,51 11,81
mindösszesen 713,40 192,62 906,02
Önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő díj:
szolgáltatási díjak nettó
Ft/m3
27 % ÁFA
Ft/m3
bruttó
Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 176,70 47,71 224,41
szennyvízelvezetés és tisztítás 165,20 44,60 209,80
vízterhelési díj 9,30 2,51 11,81
mindösszesen 351,20 94,82 446,02
Lakossági felhasználók által fizetendő díj:
szolgáltatási díjak nettó
Ft/m3
27 % ÁFA
Ft/m3
bruttó
Ft/m3
ivóvíz szolgáltatás 159,03 42,94 201,97
szennyvízelvezetés és tisztítás 148,68 40,14 188,82
vízterhelési díj 8,37 2,26 10,63
mindösszesen 316,08 85,34 401,42

 

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmű Zrt. Közgyűlésének határozata szerint Alföldvíz Zrt-től átvett négy település területén a szennyvíz átvétel, elvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-től.

Nem lakossági felhasználók által fizetendő szennyvíz átvételi díj:
szolgáltatási díjak nettó
Ft/m3
27 % ÁFA
Ft/m3
bruttó
Ft/m3
szennyvízelvezetés és tisztítás 135,80 36,67 172,47
vízterhelési díj 4,60 1,24 5,84
mindösszesen 140,40 37,91 178,31

 

Vízterhelési díj, talajterhelési díj
A 2011. december 30.-án megjelent, a Víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. sz. törvény alapján a nemzeti fejlesztési miniszter (a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elõkészítése és javaslata alapján) határozza meg a víziközmû szolgáltatásban a Szolgáltatók által alkalmazható díjakat.

2004. január elsejétõl lépett életbe a vízterhelési díj, mely minden köbméter elhasznált vízre, minden kilogramm kibocsátott szennyezõanyagra plusz terhet ró. Ez a tétel a felhasználóknak küldött számlán külön sorban szerepel, hiszen ezen összeg felett nem a Vízmû rendelkezik, az "ökoadó" az állami költségvetést gyarapítja (késõbb az államnak befizetett összeg egy részét az önkormányzat visszaigényelheti és kizárólag környezetvédelmi fejlesztésekre fordíthatja). A környezetterhelési díjat a felszíni vizekbe bocsátott szennyvíz után kell megfizetnie a szolgáltatónak, s ezáltal a felhasználóknak. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek csatornabekötéssel (de mûszakilag rendelkezésükre áll), talajterhelési díjat fizetnek 2004. július 1-jétõl a keletkezõ szennyvizük miatt, melynek feltételeit az Önkormányzat rendeletben szabályozza.

 

Víz- és szennyvízelvezetési díj – 2013. január 1-től – 2013. június 30-ig

Víz- és szennyvízelvezetési díj – 2013. július 1-től – 2013. december 31-igLakossági víz-, szennyvízbekötések, mellékmérŐk, ikermérŐk

Benyújtandó tervek listája
 
I. A bekötés elõfeltételét képezõ szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges tervet csak az alábbiakban felsorolt tervezõi jogosultságokkal és Mérnöki Kamarai tagsággal is rendelkezõ tervezõk készíthetik el:
•                (Települési víziközmű tervezése) - Tervező [VZ-TEL]
•                (Területi vízgazdálkodási építmények tervezése) - Tervező [VZ-TER]
•                (Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése) - Tervező [VZ-VKG]
•                (Építmények gépészeti tervezése) - Tervező – [G]
•                (Településtervezési vízközmű szakterület) - Tervező - [TV]

A tervezõnek a vonatkozó rendeletek értelmében Mérnöki Kamarai tagsággal, a megfelelõ szakterületre vonatkozó tervezõi vagy/és szakértõi jogosultsággal kell rendelkeznie, és szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott hivatalos Tervezõi és Szakértõi névjegyzékben! (http://www.mmk.hu)
 
A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz, illetve az ingatlanon belüli vízhálózat átalakításához, vagy bõvítéséhez, illetve locsolási vízmérõ beépítéséhez való hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális mûszaki tartalma
 
1. Mûszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmezõ (tulajdonos) nevét, postai címét,
b) az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyét (utca, házszám) és helyrajzi számát,
c) a vízszükséglet összeállítását az egy fõre jutó fogyasztás (liter/fõ/nap), vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását,
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, mûszaki jellemzõit, a vízvételi helyek számát,
e) az ivóvíz bekötõ vezetékrõl, valamint a közterületi tûzcsapról igényelt oltóvíz mennyiségét,
f) a tervezett ivóvíz bekötõvezeték anyagát és átmérõjét, az utcai gerincvezeték anyagát és átmérõjét, a beépítendõ vízmérõ(k) típusát és méretét,
g) tervezõi nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan,
h) az összes közmûtulajdonos, üzemeltetõ nyilatkozatát papír alapon, melyet a tervező az E-közmű felületén kérelmez elektronikus formában.
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
b) a helyszínrajzon feltüntetett tervezett és meglévõ vízi közmû és egyéb közmûvezetékek nyomvonalát, átmérõjét, anyagát, valamint egymástól, illetve a telekhatártól való távolságát,
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentõ helyét,
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket,
e) a tervezett vízmérõhely helyét és távolságát a telekhatártól,
f) meglévõ szennyvíz bekötõvezeték nyomvonalát.
 
3. Vízmérõhely építészeti, gépészeti terve
 
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és belsõ gépészeti általános terve.
A belsõ gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függõleges csõterv
c) mûszaki leírás
 
5. Hossz-szelvény, (MV=1:50, vagy MV=1:100 és MH=1:250, vagy MH=1:500 léptékben) amely tartalmazza:
a) a meglévõ gerincvezetéket és a tervezett ivóvíz bekötõvezeték magassági nyomvonalvezetését
b) a keresztezõ közmûvezetékeket
 
B) Szennyvíz-és egyesített rendszerû csapadékvíz törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz, illetve az ingatlanon belüli szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat átalakításához, vagy bõvítéséhez való hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális mûszaki tartalma
 
1. Mûszaki leírás, mely tartalmazza:
a) a kérelmezõ (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyét (utca, házszám) és helyrajzi számát;
c) az elvezetendõ szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minõségét;
d) az elõtisztításra, valamint az elõtisztítás utáni szennyvízminõségre vonatkozó adatokat;
e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelõ, szennyvíz elõtisztító berendezés stb.) rövid leírását, mûszaki jellemzõit.
f) a tervezett szennyvíz/csapadékvíz bekötõvezeték anyagát és átmérõjét, az utcai gerincvezeték anyagát és átmérõjét,
g) tervezõi nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan
h) az összes közmûtulajdonos, üzemeltetõ nyilatkozatát papír alapon, melyet a tervező az E-közmű felületén kérelmez elektronikus formában.
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérõjét, anyagát, lejtését ‰-ben kifejezve, jellemzõ pontjainak abszolút magassági adatait,
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-elõtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérõ stb.) helyét,
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
e) a helyszínrajzon feltüntetett tervezett és meglévõ vízi közmû és egyéb közmûvezetékek nyomvonalát, átmérõjét, anyagát, valamint egymástól, illetve a telekhatártól való távolságát
f) a tervezett ellenõrzõakna, vagy tisztítóidom helyét és távolságát a telekhatártól
g) meglévõ szennyvíz/csapadékvíz bekötõvezeték helye,
h) a szennyvíz-bekötõvezeték környezetében lévõ jellemzõ tereptárgyak (fa, elektromos légvezeték oszlop, stb.)
 
3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. Különös tekintettel a beépítendõ szennyvízmennyiség mérõ mûtárgy kialakítására, típusára, paramétereire. A tervezett mérõbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a mûszaki megoldás elbírálhatóságát lehetõvé teszi.
A belsõ gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függõleges csõterv
c) mûszaki leírás
 
4. Hossz-szelvény, (MV=1:50, vagy MV=1:100 és MH=1:250, vagy MH=1:500 léptékben) amely tartalmazza:
a) a meglévõ gerincvezetéket és a tervezett szennyvíz/csapadékvíz bekötõvezeték magassági nyomvonalvezetését és lejtését ‰-ben kifejezve
b) a keresztezõ közmûvezetékeket és azok magassági elhelyezkedését
c) a tervezett szennyvíz-bekötõvezeték anyaga, átmérõje, lejtésviszonya
 
C. A mellékvízmérő felszerelés iránti hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit. A vízszükséglet összeállítási igényt, továbbá a vízszükséglet indoklását. A lakáson belüli vízfogyasztó berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető alaprajz és függőleges csőterv a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint a helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas,
b) a lakásban lévő helyiségek alaprajzát és belső gépészeti terveit (víz-és csatornahálózati alaprajzokat és függőleges csőtervet)
c) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi,
d) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonos előzetes hozzájárulása.

D. Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérõ telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:
 
1. Mûszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmezõ, a tervezõ és a kivitelezõ azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülõ mérõberendezés típusát, fõbb jellemzõit.
 
2. Tervrajzok,
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetõ helyszínrajz, a mérõbeépítés helyének megjelölésével,
b) a tervezett mérõbeépítés szerelési rajzai.
c) a bekötési vízmérõ szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonos elõzetes hozzájárulása.
A locsolási vízmérõ telepítése során nem követelmény az önálló mérõakna kialakítása. A mérõeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
 
E.) Ikermérõ felszerelés iránti hozzájárulásához szükséges mûszaki tervdokumentáció minimális mûszaki tartalma
 
F.) Teljeskörű mellékvízmérősítéshez szükséges műszaki tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
 
Teljes körű mellékmérősítés esetén a csatlakozó és a belső ivó- és szennyvíz hálózathoz tartozó összes létesítmény és berendezés építészeti és belső gépészeti általános állapotterve.
Az állapotterv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz M=1:50 léptékben, a terven feltüntetve az elkülönített felhasználói hely albetéti számát és a hozzátartozó emelet, ajtó számát,
b) függőleges csőterv,
c) műszaki leírás.           

1. Mûszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmezõ (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) a vízszükséglet összeállítását az egy fõre jutó fogyasztás (liter/fõ/nap), vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
c) a létesítmények, berendezések rövid leírását, mûszaki jellemzõit, a vízvételi helyek számát.
d) a tervezett ivóvíz bekötõvezeték anyagát és átmérõjét, az utcai gerincvezeték, valamint a meglévõ ivóvíz bekötõvezeték anyagát és átmérõjét, a beépítendõ vízmérõ(k) típusát és méretét
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát,
b) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét,
c) a meglévő és/vagy tervezett vízmérőakna helyét és távolságát a telekhatártól,
d) meglévő vízbekötés helye,
e) ikermérővel ellátandó ingatlanrészek és/vagy elkülönített felhasználói helyek pontos megjelölése,
f)  meglévő és a szétválasztott belső ivóvíz hálózat állapotát.

3. Vízmérõhely építészeti, gépészeti terve
 
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és belsõ gépészeti általános terve.
A belsõ gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függõleges csõterv
c) mûszaki leírás
 
Az A, B, C, D, E pontokban szereplõ tervek elbírálásához a Szegedi Vízmû Zrt. jogosult az alábbi dokumentumok, adatok kérésére:
1)   Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerbõl származó másolat megfelel)
2)   Az ingatlan földhivatali térképmásolata (TAKARNET rendszerbõl származó másolat megfelel)
3)   Tulajdonosi hozzájárulás
4)   Szolgalmi jogot alapító szerzõdés
5)   A vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzõjével ellátott igazolása
6)   Nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására), vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
7)   Személyazonosságot igazoló okirat bemutatása

További teendõk
 • Amennyiben a bekötéshez szükséges burkolatbontást és a földmunkát a kérelmezõ végzi el, akkor a földmunkák megkezdése elõtt be kell szereznie a Szeged M.J.V. Polgármesteri hivataltól az alábbi hozzájárulásokat:
•     A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet alapján amennyiben a vízbekötési munkálat végzése közterületet (útburkolat, járda, parkoló) is érint, az arra vonatkozó közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulást az illetékes közút kezelõtõl külön, elõzetesen meg kell kérni,
Szegedi M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévõ utakra:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodától
Szeged, Széchenyi tér 11. Tel.: 62/564-202 Fax: 62/564-292
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévõ utakra:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szeged, Juhász Gy. u. 9. Tel.: 62/819-390
 
 • Szeged M.J.V. Közgyûlésének a közterület-használat rendjérõl szóló rendelete alapján amennyiben a vízbekötési munkálat végzése egyéb közterületet (zöldterületet) is érint, az arra vonatkozó közterület-használati engedélyt az illetékes hatóságtól külön, elõre meg kell kérni.
                          Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodától
                          Szeged, Széchenyi tér 11. Tel.: 62/564-364 Fax:62/564-395


Kedvezmények, támogatások, fizetési könnyítések

Mérésen alapuló locsolási kedvezmény

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény és annak végrehajtását szabályozó 58/2013 (II.27.) Kormányrendeletben rögzítettek figyelembevételével a Szegedi Vízmű Zrt. a következők szerint biztosítja a locsolási kedvezményt felhasználói részére:

Kiknek jár?
A kedvezményezettek körébe tartoznak azon felhasználók, akik a tulajdonukban álló kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe. Sok kertes ingatlantulajdonos fúrt kút helyett a vételezett vezetékes vizet használja a konyhakert, a pázsit, a fák öntözésére, a kedvezmény tehát ténylegesen a locsolási célra használt vízfelhasználásra értendő.

Melyik időszakra vonatkozik?
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú vízhasználatra a kedvezményt 6 hónapra, április 1-től szeptember 30-ig biztosítja, igazodva a leolvasási, számlázási ciklushoz. A kedvezmény nem vehető igénybe az Önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

Kell-e külön vízóra a kedvezmény igénybevételéhez?
A locsolási kedvezmény biztosításának és elszámolásának műszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton lévő kerti kifolyóra, vagy annak vezetékére szerelt hiteles, új mellékvízmérő,
melyet a víziközmű szolgáltató épít be, majd a felhasználó tulajdonába kerül. A mellékmérőt a Szegedi Vízmű Zrt. leszerelést megakadályozó zárral látja el. A Szegedi Vízmű Zrt. előzetes számításai szerint kb. 30-40 ezer forintos egyszeri költség (mely tartalmazza a tervezést és a felszerelést is) terheli azokat a felhasználókat, akik igénybe kívánják venni a locsolási kedvezményt. Aki már szereltetett fel ilyen mérőt, annak az igénybejelentő kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy a tárgy évben is igénybe kívánja venni ezen szolgáltatást. A bejelentése alapján a Szegedi Vízmű Zrt. szerelői helyszíni szemlével ellenőrzik a korábban felszerelt mérőt, rögzítik annak adatait ahhoz, hogy a számlázási rendszerbe ismét bekerüljön a vízmérő. A locsolási célú szolgáltatásra minden évben új megállapodást kell kötni. A mérő védelméről (mechanikai, fagyás, plombák) a felhasználónak kell gondoskodnia. A kedvezményes időszakon kívül a felhasználó kérheti a mérőóra le illetve felszerelését, melyet a szolgáltató díj ellenében végez el.

Mekkora a díjkedvezmény, mennyi a fizetendő díj?
A locsolási kedvezmény időszakában a mellékmérőn vagy az ivóvíz bekötő vezetékre telepített ikermérő által mért vízmennyiség után, locsolásra használt vízmennyiség után a felhasználónak nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Vagyis a felhasználó által fizetendő díj az igénybevétel időszakában a ténylegesen elfogyasztott víz díja és a többletleolvasási, számlázási feladatok díja, mely a megállapodásban kerül rögzítésre.

 

Milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?

 • A locsolási kedvezmény kérelmezőjének rendelkeznie kell a felhasználási helyre érvényes közüzemi szerződéssel. Az igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).
 • A kedvezmény igénybevételéhez a felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok innen letölthetőek ). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azok, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
 

Utóbbinak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,
 • a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,
 • az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát,
 

ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

 • Az ingatlannak rendelkeznie kell a Vízmű által hitelesített vízmérővel mért ivóvízbekötéssel, és szennyvízcsatornával.
 • A kedvezmény kérelmezőjének nem lehet 30 napon túli víz- és szennyvízelvezetési díj tartozása.
 

Hogyan történik a bírálat?
A Szegedi Vízmű Zrt. a benyújtott kérelmeket 15 napon belül - szükség esetén helyszíni szemle lefolytatásával - elbírálja, elutasítás esetén annak indokairól írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Az engedély alapján a szolgáltató a felhasználó írásos megrendelésétől számított 15 napon belül teljesíti a megbízást. A beépítés / és vagy a nyilvántartásba vétel díját a fogyasztónak a helyszínen kell megfizetnie, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2014. évben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni. 

Kinek a kérelmét utasíthatja el a Vízmű?
A szolgáltató elutasíthatja azon felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

Mikor szüntethető meg a kedvezmény biztosítása?
Amennyiben a kedvezményes időszakban a felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Szegedi Vízmű Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza, a szolgáltató jogosult azonnali hatállyal visszavonni a kedvezményt.

Locsolási kedvezmény – formanyomtatványok itt elérhetőek.


%-os locsolási kedvezmény
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú %-os locsolási kedvezményt 5 hónapra (május 1-től szeptember 30-ig) biztosítja azon lakossági felhasználók részére, akik kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe és nem rendelkeznek locsolási mellékvízmérővel, nincs az ingatlanon egyéb méretlen vízvételezési lehetőségük és igazolhatóan rendelkeznek öntözhető területtel vagy meghatározott mértékű állatállománnyal.
A kedvezmény előzetes kérelemre, a szolgáltató elbírálása alapján érvényesíthető: a bekötési mérőn mért ivóvíz felhasználás  10 %-a után nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.
%-os Locsolási kedvezmény – formanyomtatványok itt elérhetőek.
 

Hátralék, tartozás...

Akarva akaratlanul előfordul, hogy a felhasználó számláján díjhátralék keletkezik.
Az esedékes számlán a fogyasztás után fizetendő összeg mellett feltüntetjük a felhalmozódott díjhátralékot is - egy összegben, részletezés nélkül.
Ha felhasználónk a fennálló tartozást nem egyenlíti ki, abban az esetben fizetési felszólítót küldünk, melyben már részletesen nyomon lehet követni, melyek a problémás számlák és mikor járt le a befizetési határidejük. A fizetési felszólítók kiküldése ütemezetten történik.
A számlán és a fizetési felszólítóban az esetlegesen keletkezett, és még ki nem egyenlített késedelmi kamatot, valamint a korábbi időszak díjtartozása miatt felszámított eljárási költséget is feltüntetjük.

Nemfizetés esetén lehetőségünk van vízkorlátozásra, vízlezárásra.
Ez Társaságunknak sem érdeke, ezért kérjük Felhasználóinkat, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel keressék ügyfélszolgálatunkat! A feltüntetett tartozás egyeztetését, jogosságának vizsgálatát a telefonos megkeresés mellett személyesen is megtehetik felhasználóink.
A tartozás rendezésével kapcsolatban Társaságunk kész az egyeztetésre, hisz közös célunk egy mindkét félnek megfelelő megoldás megtalálása!

Akihez még fordulhatnak
Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat

6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
T/F: 62/487-941, 498-111
e-mail: modszertancssk@vnet.hu

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány
Címe: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Telefon: 62/475-475Tájékoztatás a védendő felhasználói körről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet hatályos rendelkezései alapján 2015. január 1-től az arra jogosult felhasználók felvételüket kérhetik a szolgáltatótól a védendő felhasználói körbe, ezzel a szolgáltatáshoz kapcsolódó (árengedményt nem jelentő) egyedi kedvezményt igényelhetnek.

Védendő felhasználó:
az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkel élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

A védendő felhasználói körbe tartozás nyilvántartásba vételét a felhasználónak kell írásban kérnie.

1. SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓ
Lakossági felhasználóként abban az esetben minősül szociálisan rászoruló védendő felhasználónak, amennyiben Ön, vagy a háztartásában élő személy jogosult az alábbi juttatások valamelyikére:

a)  időskorúak járadékában részesül,
b)  aktív korúak ellátására jogosult,
c)  lakásfenntartási támogatásban részesül,
d)  ápolási díjban részesül.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
f)  otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g)  nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,

h)  a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

A szociálisan rászoruló védendő felhasználókat megillető kedvezmények igénylése:

 1. Töltse ki nyomtatott nagybetűkkel a szociálisan rászoruló védendő felhasználók nyilvántartásba vételi kérelmének  „A” jelű lapját. A kérelem formanyomtatványa letölthető az alábbi linkről: Kérelem – szociálisan védendő felhasználó vagy beszerezhető ügyfélszolgálatunkon.
 2. Szerezze be a szükséges igazolásokat:
 • a letöltött formanyomtatvány igazgatási szerv által – 30 napnál nem régebbi - hiánytalanul kitöltött „B” lapját,
 • vagy a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolását vagy határozatát.
 1. A kérelmet az igazolásokkal személyesen, írásban, e-mailben vagy faxon juttassa el Társaságunkhoz.
 

Szociálisan rászoruló védendő felhasználóként a nyilvántartásba vételt követően 12 hónapon belül egy alkalommal kérheti az alábbi fizetési kedvezmények egyikét:

 • részletfizetési kedvezményt, amennyiben vállalja, hogy az esedékes részlet mellett az aktuális számláját is határidőben kiegyenlíti, vagy
 • fizetési haladékot (legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap)

A részletfizetés időtartama:

 • egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap
 • 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap
 • 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás esetén 6 hónap
 

Az igénybe venni kívánt fizetési kedvezményt minden esetben a felhasználónak kell kérelmeznie.

 

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓ
Lakossági felhasználóként abban az esetben minősül fogyatékkal élő védendő felhasználónak, amennyiben

a)  vakok személyi járadékában részesül,
b)  fogyatékossági támogatásban részesül,
c)  aki, vagy akivel közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése közvetlenül veszélyezteti, melynek tényét kezelőorvosa, ennek hiányában háziorvosa igazolja.

A fogyatékkal élő védendő felhasználókat megillető kedvezmények igénylése:

 1. Töltse ki nyomtatott nagybetűkkel a fogyatékkal élő védendő felhasználók nyilvántartásba vételi kérelmének „A” jelű lapját. A kérelem formanyomtatványa letölthető az alábbi linkről: Kérelem – fogyatékkal élő védendő felhasználó vagy beszerezhető ügyfélszolgálatunkon.
 2. Szerezze be a szükséges igazolásokat:
 • ha a vakok személyi járadékában részesül
  • a letölthető formanyomtatvány „B” lapját a juttatást megállapító, vagy a folyósító szerv által 30 napnál nem régebben, hiánytalanul kitöltve,
  • vagy a juttatást megállapító, folyósító szerv eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolását vagy határozatát.
 • ha fogyatékossági támogatásban részesül
  • a letölthető formanyomtatvány „B” és „C” lapját 30 napnál nem régebben, hiánytalanul kitöltve,
  • vagy a juttatást megállapító, folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolását vagy határozatát.
 • ha a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése Ön, vagy a háztartásában élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti
  • a formanyomtatvány 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt „C” lapját.
3. A kérelmet az igazolásokkal személyesen, írásban, e-mailben vagy faxon juttassa el Társaságunkhoz.
 

A nyilvántartásba vételt követően fogyatékkal élő védendő felhasználóként az alábbi különleges bánásmódok igényelhetők:

 • havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 • készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 • a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
 • a Szegedi Vízmű Zrt. üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.
Az igényelt bánásmód évente legfeljebb két alkalommal módosítható, a hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány ismételt benyújtásával.

A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó.

További tudnivalók a védendő felhasználói státuszról:

 • A fenti jogokat, kedvezményeket a védendő felhasználó csak egy felhasználási helyre vonatkozóan érvényesítheti.
 • Az a felhasználó, aki a fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg szerepel, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt, amennyiben jogosultságát külön-külön igazolja.
 • A védendő felhasználó köteles:
  • a körülményeiben történt változást vagy a jogosultság megszűnését 15 napon belül bejelenteni
  • a jogosultsága további fennállását a lejáratot megelőzően, illetve minden év március 31. napig a leigazolni a Szegedi Vízmű Zrt. részére. Ez alól kivétel, ha a benyújtott igazolás tartalmazza, hogy a fogyatékkal élő személy állapotában orvosi szakvélemény alapján igazolhatóan nem várható jelentős javulás.
 • A jogosultság meghosszabbítása az igényléshez hasonlóan írásban, 30 napnál nem régebbi igazolással kezdeményezhető.
 • Meghosszabbítás hiányában a védendő felhasználó a Szegedi Vízmű Zrt. védendő felhasználóinak nyilvántartásából törlésre kerül.
 • Védendő felhasználói kérelmét annak benyújtásakor nyilvántartásba vesszük és erről 8 napon belül értesítjük.

 
Kérjük, amennyiben Ön védendő felhasználói körbe tartozik és ezt a Szegedi Vízmű Zrt.-nél eddig nem igazolta, díjtartozás esetén az előírt igazolásokkal mielőbb keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat, ellenkező esetben nem áll módunkban a védendő felhasználóknak járó fizetési kedvezményt, különleges bánásmódot a tartozás miatti behajtási eljárás során biztosítani.
A jogosultsági feltételek, kedvezmények és az igényléssel kapcsolatos teendők további részleteivel ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére elérhetőségeinken.

A jogosultsági feltételeket részletesen meghatározó jogszabályok:Akadálymentes számla igénylése

Az egységes közszolgáltatási számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény változása alapján 2015.08.01-től az alábbi linken található, vagy ügyfélszolgálati irodánkban elérhető nyomtatvány kitöltésével igényelhetik az arra jogosultak az akadálymentes számlát.

Akadálymentes számla igénylőlap letöltése

Kérjük, a nyomtatványt a szükséges mellékletekkel, hiánytalanul kitöltve Társaságunk részére személyesen vagy postai úton eljuttatni szíveskedjen. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nyomtatvány befogadását követően a nyomtatványon megjelölt elérhetőségen értesítjük a számlák várható kibocsátási idejéről.Hasznos tanácsok

Csőtörés

A város területén rendkívül sok esetben tapasztalható, hogy az ingatlanokon belül (bekötési vízmérõ után) a belsõ hálózaton kisebb-nagyobb csõsérülések, vízelfolyások keletkeznek. Az ilyen sérüléseket az esetek 98%-ában a felhasználók  nem veszik észre. A talajba fektetett vezetékbõl szivárgó víz nem tör a felszínre, így a látszólag legártatlanabb helyeken is elõfordulhat a talajban szivárgás. Ezen kívül gyakran elõforduló jelenség a téli csapok nem tökéletes zárása, valamint a WC tartályok "folyása". Az így elfolyt víz mennyiségét is méri a bekötési vízmérõ. Társaságunk is csak a kiugróan magas fogyasztási adatokból következtethet erre, melyet egyrészrõl a leolvasó a mérõ leolvasásakor szóban jelez, illetve a számlázáskor figyelemfelhívó levelet küldünk. Tekintettel arra, hogy a bekötési vízmérõ utáni vezetékhálózat javítása, karbantartása a felhasználó feladata, és a bekötési vízmérõ által mért mennyiséget kell a felhasználónak megfizetnie, feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát az alábbiak szerint ellenõrizze:

 • Elõször az ingatlanon belül minden vízcsapot el kell zárni.
 • Ezután emelje fel a vízmérõ akna fedlapját, és 5-10 perces megfigyeléssel gyõzõdjön meg arról, hogy a mérõnél a számsor bal sarka alatt lévõ fekete csillagkerék forog-e. A csillagkerék forgása jelzi a víz átáramlását. Amennyiben az ingatlanban található összes vízvételezési pontot lezárva továbbra is forog a csillagkerék, akkor az ingatlanban valószínűsíthetően csőtörés van.

A hosszabb ideig tartó vízelfolyás, szivárgás, csõsérülés, vagy akár a WC öblítõ hibája miatt rendkívül nagy vízmennyiség megy kárba.
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a javasolt ellenõrzést saját érdekükben az ingatlan belsõ hálózatán rendszeresen - minimum számlázási idõszakonként - végezzék el, ezzel megelõzhetik az elfolyások miatt keletkezõ magas vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

Vízmérõ akna takarítása

Miért fontos a vízmérõ és aknájának ellenõrzése, karbantartása?
Rendszeres mérõ ellenõrzéssel a belsõ, mért vezetéki hálózat meghibásodásait ki lehet szûrni. Ezzel megelõzheti az esetleges szivárgásokból adódó többletfogyasztás magas összegû számlázását.
A pontos leolvasás elengedhetetlen feltétele, hogy a vízmérõ olvasható állapotban-, a vízmérõ akna pedig tiszta, vízmentes legyen.

Kinek a feladata a vízmérõakna tisztán tartása?
Az 58 / 2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint:
A felhasználó a vízmérõakna, illetve vízmérõhely hozzáférhetõségének biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérõ fagy elleni megfelelõ védelmérõl gondoskodni, továbbá a vízmérõ rendellenes mûködésérõl a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.
A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérõk és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megõrzéséért és védelméért a felhasználó felelõs.

Mi történik, ha a vízmérõ nem olvasható le?
Társaságunk az elõzõ fogyasztási idõszakok átlagos vízfogyasztásai alapján állapítja meg a fogyasztást. Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy

 • leolvasóinkat engedjék be a vízmérõhöz,
 • a vízmérõakna tetejét hagyják szabadon, az aknán lévõ dolgokat távolítsák el,
 • a vízmérõaknát havonta ellenõrizzék, vízmentesítését rendszeresen végezzék el.

Fagymentesítés – õszi tennivalók

A tél, a kemény fagyok közeledtével a kertekben, udvarokban el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. Ahhoz, hogy tavasszal ne érjen kellemetlen meglepetésként bennünket pl. egy csõtörés miatti magas számla, érdemes megfontolni az alábbi tanácsokat, hiszen a kellõ odafigyelés nélkül a csövek, vagy a vízmérõk szétfagyhatnak:

 • a legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt, hogy fagyás következzen be;
 • ellenõrizni kell, hogy a víztelenítés megtörtént-e a vízóra aknában is;
 • a vízmérõ elõtti golyóscsapot el kell zárni;
 • amennyiben lehetõség van rá, célszerû a vízmérõ aknát kívülrõl szigetelni, letakarni.


Jogi háttér

Vonatkozó jogszabályok
 
A közszolgáltatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályok:

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről


Egyéb felhasználói kapcsolatot érintő fontosabb jogszabályok:

 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésről 
 • 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
 • 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 22/2004. (IV.15.) Kgy. rendelete a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről