Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Ügyféltájékoztató

A tájékoztató anyagokat folyamatosan frissítjük. Kérjük, hogy ügyintézés előtt az aktuális részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!
Tel.: 06 (62) 55-88-55, e-mail: ugyfel@szegedivizmu.hu

 

Mit és hogyan lehet az Ügyfélszolgálati Irodán intézni?

Általános ügyfél tájékoztató


Kapcsolatfelvétel

Szegedi Vízmű Zrt.
Központ: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
Telefon: 06 (62) 55-88-55 Fax: 06 (62) 55-88-00
e-mail: vizmu@szegedivizmu.hu

Ügyfélszolgálati Iroda
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
Telefon: 06 (62) 55-88-55
e-mail: ugyfel@szegedivizmu.hu

Vízmérőállás bejelentés
– Telefonon: 06 (62) 55-88-55 
– Zöld számon: 06 (80) 82-24-44
– Honlapon keresztül: www.szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Ügyfélszolgálat néven letölthető mobilapplikáción keresztül:
– androidos készülékre: letöltés
– iOS készülékre: letöltés

Elektronikus szolgáltatásaink
– e-számla küldés (előzetes regisztrációt követően)
– e-ügyfélszolgálat (www.szegedivizmu.hu)
– Ügyfél kapun keresztüli adatközlés (www.magyarorszag.hu)
Az ügyfeleknek az Ügyfélkapun keresztül lehetőségük van a feltöltött nyomtatványok kitöltésére, illetve a Társaságunk felé elektronikus üzenetet küldeni.

Szegedi Vízmű Ügyfélszolgálat néven letölthető mobilapplikáción keresztül:
– androidos készülékre: letöltés
– iOS készülékre: letöltés

Hibabejelentés
A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenességeket a nap 24 órájában az alábbi módon lehet bejelenteni:
– Telefon:     06 (62) 42-01-55; 06 (80) 82-88-82 (zöld szám)
– Fax:    06 (62) 55-47-49, 06 (62) 55-88-00 
– e-mail:    kozerdeku@szegedivizmu.hu és a vizmu@szegedivizmu.hu
– Személyesen munka/ügyfélfogadási időben:
– A diszpécserszolgálaton a Szeged, Kátay u. 21. sz. alatti telephelyen
– A víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán, Szeged, Tisza Lajos körút 88.
– Levélben: a Szegedi Vízmű Zrt. 6701 Szeged, Pf.: 104 címen

Mellékvízmérők műszaki átvételének időpont egyeztetése: ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon a 06 (62) 55-88-55 számon.

Műszaki hibabejelentés éjjel - nappal: 06 (62) 42-01-55; 06 (80) 82-88-82 (zöld szám)
 

Személyes ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 
Pénztári órák:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 Telefonos ügyfélszolgálat:
   Hétfőn, szerdán, pénteken a személyes ügyfélfogadási idő alatt, kedden és csütörtökön 8:00 - 16:00-ig.

 Mellékvízmérők műszaki átvételének időpont egyeztetése:
  Ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon a 06 (62) 55-88-55 számon.

 Műszaki engedélyezés:
  Személyesen (Engedélyezési csoport, földszint 10. szoba):
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 14:00
 Telefonon (06 (62) 55-88-55): Hétfő, szerda 8:00 - 16:00, kedd, csütörtök 8:00 - 15:00, péntek 8:00 - 14:00 óráig.

 Szerdán 16:00 és 20:00 között az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
 • Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása
 • Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések
 • Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások bejelentése
 • Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése
 • Fizetési felszólítás, jogi ügyekben általános tájékoztatás, vízkorlátozás kezelése
 • Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás
 • Bekötési vízmérős (főmérő) közüzemi szerződések kezelése
 • Mellékvízmérők cseréje, plombázás időpont egyeztetése
 • Akadálymentes számla igénylése
 • Számlabefizetés (16:00 - 20:00)

 


Számlabefizetés

A felhasználó a számára megküldött számlát az alábbi fizetési módokkal egyenlítheti ki a számlán feltüntetett folyószámla azonosítóra való hivatkozással:

– csoportos beszedési megbízással lakossági folyószámláról
Pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történik a számlák kiegyenlítése. A Víziközmű-szolgáltató csoportos díjlehívással emeli le a számlában szereplő fizetendő összeget csoportos beszedési megbízás alapján. Csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Felhasználó felhatalmazást adhat a számláját kezelő pénzintézetnél, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán.
A felhatalmazás rögzítésénél szükség van a számlán feltüntetett ügyfél azonosító számra (1 betű + 8 szám), valamint a kedvezményezett (Szegedi Vízmű) szolgáltatói azonosítójára, amely a következő: A12634048T206)

készpénz-átutalási megbízással (csekk) a postahivatalokban
Amennyiben a Felhasználó csekkes fizetési móddal fizet, a szolgáltató a számlát csekkel együtt küldi meg. Amennyiben elveszik vagy megsérül a számla mellett lévő "sárga csekk", abban az esetben a postahivatalokon megtalálható „rózsaszínű csekken” is befizethető a szolgáltatási díj, azonban ilyenkor fokozottan ügyelni kell a pontos kitöltésre, a felhasználó beazonosíthatóságára, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással.
 
átutalási megbízással
A Felhasználó bankszámláról utalhatja át a díjat pénzintézeten keresztül (a számla megküldését követően), a Szegedi Vízmű Zrt. bankszámlájára (számla 1. oldal).
 
offline díjfizetés bankkártyával
A felhasználó a szolgáltatás díját rendezheti a pdf számlát kísérő e-mailben küldött hivatkozáson keresztül indított vagy a Szegedi Vízmű weblapján (www.szegedivizmu.hu), a „Szegedi Vízmű Ügyfélszolgálat” mobil applikációján keresztül elérhető bankkártyás díjfizetés alkalmazásával. A díjkiegyenlítés kezdeményezhető regisztrációval rendelkező és regisztrációval nem rendelkező felhasználók által egyaránt. A sikeres díjfizetésről elektronikus értesítést kap a felhasználó.

A különböző fizetési módok esetén a számlakiegyenlítések azon a napon teljesülnek, amikor a befizetett pénzösszegek a szolgáltató bankszámláján, pénztár számláján megjelennek. A víziközmű-szolgáltatónak a számla felhasználó felé történő eljuttatásáról oly módon kell gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésre álljon.
A felhasználó a számlát, a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételekkel, a számlán feltüntetett fizetési határidőre pontosan köteles kiegyenlíteni. A számlán feltüntetett fizetési határidő azt az időpontot jelöli, amikorra a szolgáltató bankszámlájára, pénztárába be kell érkezzen a számlán feltüntetett fizetendő összeg.

–   készpénzfizetés útján vagy bankkártyával az Ügyfélszolgálati Irodán, a vízdíjpénztárnál
A felhasználó a szolgáltatási díjat a Víziközmű-szolgáltató vízdíjpénztárában is befizetheti pénztári nyitvatartási időben, a folyószámla azonosítóra való hivatkozással, vagy a név és felhasználási hely pontos megadásával, készpénzben, illetve bankkártyával.

2019. január 01. napjától kezdődően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. §-ban megjelölt, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett felhasználói körben a csekkes díjfizetési forma megszüntetésre került. A fenti időpontot követően a nem lakossági felhasználóknak kibocsátott, a kibocsátás dátumától eltérő fizetési határidővel rendelkező számlák fizetési módja „átutalás” megnevezéssel szerepel a számlán.

Bármely fizetési mód esetén a számla kiegyenlítésének napja a szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás, ill. a szolgáltató pénztárába történő készpénzes befizetés napja.

Felhasználó fizetési határidőt meghaladó teljesítése késedelmes fizetésnek minősül, és késedelmi kamatfizetési kötelezettséget, valamint nem lakossági felhasználók esetében behajtási költségátalány fizetési kötelezettséget von maga után.Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása

Ügyfélszolgálati irodánkon személyesen, a személyazonosságuk igazolását követően, vagy e-ügyfélszolgálati felületen keresztül kérhetnek igazolást felhasználóink a fogyasztási adataikról, befizetéseikről, tartozásukról, folyószámla egyenlegükről.
Igazolások kiállítására tulajdonos, vagy bérlő változásakor, ill. hivatalos szervekkel való ügyintézés során lehet szükség.
Abban az esetben, ha elveszik, vagy sérül az eredeti számla, lehetőség van hivatalos számlamásolat kérésére (pl. könyveléshez), ill. lehetőség van e-ügyfélszolgálati feleületen a számla letöltésére.Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések

Vízmérője leolvasásával, a vízmérő állásával, ill. a számlázott fogyasztással kapcsolatos kérdését felteheti telefonon, személyesen, levélben vagy elektronikus úton.
Vízmérő állását kizárólag a felhasználási helyére vonatkozó bejelentési időszakban tudjuk fogadni. Ez alól kivételt képeznek a tulajdonos változás vagy egyéb változás miatti eseti mérőállás bejelentések, melyeket személyes ügyintézés vagy elektronikus úton történő bejelentés során közölhet ügyfélszolgálati munkatársunkkal.
 
Ha vízmérője állását szeretné bejelenteni, több választási lehetőséget kínálunk:
 
Vízmérőállás bejelentés
– Telefonon: 06 (62) 55-88-55
– Zöld számon: 06 (80) 82-24-44
– Honlapon keresztül: www.szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Ügyfélszolgálat néven letölthető mobilapplikáción keresztül:
– androidos készülékre: letöltés
– iOS készülékre: letöltés


Ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást a leolvasási időpontokról is, valamint igény szerint számlamagyarázattal is szolgálnak.

Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése

– Mérésen alapuló locsolási mellékvízmérő:
Amennyiben egy felhasználónk már szereltetett fel locsolási mellékmérőt, akkor neki az igénybejelentő és a megállapodás kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy adott évben is igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást. Az e célra szolgáló nyomtatványok letölthetőek a honlapunkról, illetve az Ügyfélszolgálati Irodánkon is kérhetőek. A nyomtatványokat 2 példányban kell kitölteni és levélben, elektronikus levélben beküldeni, vagy személyesen rendelkezésre bocsátani Ügyfélszolgálati irodánkon.
A bejelentés alapján a Szegedi Vízmű munkatársa helyszíni szemlével, műszaki átvétellel ellenőrzi a korábban felszerelt mérőt, rögzítik annak adatait annak érdekében, hogy az igénybejelentés alapján határozott időre szóló szerződéses jogviszony létesüljön a kedvezmény igénybevétele érdekében. A locsolási mérő a műszaki átvétel időpontjával kerül nyilvántartásba vételre, annak időpontját követően a bekötési vízmérőre történő mérőállás közlés időpontjával egyidőben kerülhet sor mérőállás bejelentésére. A kedvezményt minden évben igényelni szükséges, annak együttes feltételeinek biztosítása mellett. Amennyiben a kedvezmény biztosításának együttes feltételei nem teljesülnek, a felhasználó a szolgáltatói leolvasás, ellenőrzés végrehajtása érdekében nem működik együtt, a szolgáltató a határozott időre szóló megállapodást felmondhatja.

Akik először kívánják igénybe venni a locsolási kedvezményt, azoknak a felhasználóinknak írásos kérelmet kell benyújtaniuk, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen tehetnek meg. A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást is. Célszerű az ügyintézés előtt telefonon tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálati munkatársainktól (Tel.: 55-88-55), illetve honlapunkon is találnak részletesebb tájékoztatást a témával kapcsolatban.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos részletes tájékoztató a Letölthető anyagok között olvasható.

– %-os locsolási kedvezmény:
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú %-os locsolási kedvezményt 5 hónapra (május 1-től szeptember 30-ig) biztosítja azon lakossági felhasználók részére, akik kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe és nem rendelkeznek locsolási mellékvízmérővel, nincs az ingatlanon egyéb méretlen vízvételezési lehetőségük és igazolhatóan rendelkeznek öntözhető területtel vagy meghatározott mértékű állatállománnyal.
A kedvezmény előzetes kérelemre, a szolgáltató elbírálása alapján érvényesíthető: a bekötési mérőn mért ivóvíz felhasználás  10 %-a után nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei a Letölthető anyagok között tekinthető meg.
 


Fizetési felszólítás, jogi ügy, vízkorlátozás kezelése

Ha fizetési felszólítót kapott tőlünk felhasználónk, abban az esetben lehetőség van a felszólításban szereplő egyenleg személyesen, telefonon vagy elektronikus levélben történő egyeztetésére.
Amennyiben egyéb kérdése lenne a felszólítóval kapcsolatosan, vagy nem ért egyet a felszólításban szereplő adatokkal, akkor személyes ügyintézés során tud egyeztetni munkatársainkkal.
Jogi, vagy vízkorlátozás alá helyezett ügyek ügyintézése kizárólag csak személyesen történhet.Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás

Fizetési kedvezmény
A fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési haladék) jogszabályi rendelkezés alapján vagy a szolgáltató részéről indokolt esetben biztosítható fizetést könnyítő lehetőség, mely a felhasználót a késedelmes fizetésből adódó kamat megfizetése alól nem mentesíti (kivéve védendő felhasználó). Fizetési kedvezmény a felhasználó kérelmére biztosítható.

Többhavi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz. Amennyiben a felhasználó/elkülönített vízhasználó a díjfizetési kötelezettségének a számlán feltüntetett határidőben nem tett eleget vagy nem tud eleget tenni, úgy részletes indoklással ellátott írásbeli kérelemmel fordulhat a szolgáltatóhoz. A szolgáltató a kérelem mérlegelését követően a kérelmezővel részletfizetési megállapodást köthet.

A kérelem elbírálásáról a szolgáltató írásban értesíti a kérelmezőt. Indokolt esetben felhasználó/elkülönített vízhasználó tartozásának kifizetésére fizetési haladék biztosítását kérheti. A felhasználó a számára biztosított részletfizetésnek a felek megállapodásában rögzített feltételek (összeg, esedékesség) pontos betartásával, a mindenkor esedékes számlák határidőre történő kiegyenlítése mellett köteles eleget tenni. Amennyiben a felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozás azonnal egy összegben válik esedékessé a költségekkel és késedelmi kamatokkal együtt, illetve a felhasználó újabb részletfizetési kérelme automatikusan elutasításra kerül. A késedelmi kamat utólag, a befizetéseket követően kerül felszámításra a már teljesített összegek után.Bekötési vízmérős közszolgáltatási szerződések kezelése

A bekötési vízmérős közüzemi szerződéses ajánlatot postai úton küldjük ki felhasználóinknak, 2 példányban, 1 példányt kérünk aláírva visszaküldeni, de személyesen is behozhatják ügyfélszolgálatunkra. Amennyiben a szerződés elveszik, vagy megsérül, személyesen, elektronikus levélben vagy telefonon van lehetőség másolat kérésére.Mellékvízmérős felhasználási helyek Mellékszolgáltatási szerződése

Mellékszolgáltatási Szerződéses ajánlatot 3 pld-ban készül. A Mellékszolgáltatási szerződés a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó, három fél között köttetendő dokumentum, amelyet mindhárom félnek (elkülönült felhasználó, bekötési vízmérő szerinti felhasználó vagy annak képviselője és a szolgáltató) aláírásával el kell látnia. A szerződéses ajánlat megküldésére a víziközmű-szolgáltatót a 2011. évi CCIX. törvény és ennek egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet kötelezi. A Mellékszolgáltatási szerződéses jogviszony ráutaló magatartással nem jön létre. Amennyiben a szerződést nem írja alá, nem küldi vissza, vagy nem a jogosult által történik a szerződés aláírásra, a szerződéses jogviszony nem jön létre, ezért a felhasználási helyére Társaságunk nem számlázhat.Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználási helyek ideiglenes szolgáltatás szüneteltetése

A víziközmű-szolgáltatás a felhasználó írásos kérésére legfeljebb 1 év időtartamra szüneteltethető. A szüneteltetés teljesítéséhez az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:

– a felhasználó írásos kérelme a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetéséről (kérelem/nyilatkozat formátuma az ügyfélszolgálati irodán elérhető),
– a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetési költségének megfizetése,
– a tulajdonosi hozzájárulás, ha a felhasználó/kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa,
– a felhasználási helyre vonatkozólag legyen aláírt közüzemi szerződés,
– a felhasználó/kérelmezőnek ne legyen lejárt határidejű díjtartozása.

 
A felhasználói nyilatkozat érvényessége az ideiglenes szüneteltetés tényleges végrehajtását követő 1 év.
A felhasználó által megrendelt víziközmű-szolgáltatás szüneteltetés munkáit a szolgáltató a megrendeléstől számított 15 napon belül, a felhasználóval egyeztetett időpontban végzi el.
 
A lezárás időpontját követően a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közüzemi szolgáltatási díjat és alapdíjat nem számláz.
A víziközmű-szolgáltató a felhasználó által kezdeményezett szüneteltetés idején jogosult a felhasználási helyen ellenőrzést végezni.
A szüneteltetés meghosszabbítására a felhasználó írásos igénybejelentése alapján illetve a helyszíni ellenőrzést követően van lehetőség. 
 


Mellékvízmérők cseréje, átvételi időpont egyeztetése

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet szerint a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő cseréjéről, hitelesítéséről a felhasználó saját költségére köteles gondoskodni. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Mérésügyről szóló 127/1991.(X.9.) Kormányrendelete kimondja, hogy a mellékvízmérő hitelessége 8 év, ha a víziközmű-szolgáltató arra számlát készít. A szerződés a mellékvízmérő hitelesség lejárta évének utolsó napján megszűnik, amennyiben annak cseréjére nem kerül sor. Tájékoztatjuk, hogy a vízmérő hitelességre a tárgyévre vonatkozik, ezért az adott évben lecserélt mérő – függetlenül a csere időpontjától – 8 évig hiteles.

A hitelességi idő lejártáról Társaságunk is értesíti felhasználóit, mellékeli a cserével kapcsolatos tudnivalókat. A mellékvízmérő cseréjével, műszaki átvételével kapcsolatosan személyesen vagy telefonon (06 (62) 55-88-55) egyeztethet munkatársunkkal. Amennyiben Társaságunkat vagy annak alvállalkozóját bízza meg a vízmérő cseréjével, a megbeszélt időben a szakembere rövid idő alatt beszereli az új vízmérőt, felveszi az adatokat, átveszi a mérőt és így biztosított a folyamatos számlázás.
Természetesen minden felhasználó maga döntheti el, hogy kivel végezteti el lejárt hitelességű vízmérőjének cseréjét, azonban a legegyszerűbb megoldás, ha a cserét szakembereinkre bízza, hiszen akkor a csere és a műszaki átvétel egyszerre megtörténik.

A csere megrendelése esetén kérjük, hogy
– a lakásba való bejutást, a mérőkhöz való hozzáférést az egyeztetett időpontban szíveskedjenek biztosítani.
– ellenőrizzék a vízmérők előtti elzáró szerelvények állapotát, és ha rendellenességet tapasztalnak, jelezzék a megadott telefonszámon.Tervek beadása, befizetési dokumentumok bemutatása

Víz-, szennyvíz- csapadékvíz bekötések létesítésekor, áthelyezésekor, megszüntetésekor, valamint mellékvízmérő felszerelésekor az ezekre vonatkozó terveket be kell adni hozzájárulás kiadása céljából a Szegedi Vízműhöz, ahol szakembereink átvizsgálják ezeket a terveket, kérelmeket, hogy megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak. Amennyiben szükséges, hiánypótlást kérnek. A terveket személyesen adhatják át felhasználóink az ügyfélszolgálat erre szakosodott ügyintézőinek: ezt megteheti az ingatlan/lakás tulajdonosa és/vagy a tervek készítője. Amennyiben a tervező adja be a terveket, úgy részéről meghatalmazásra is szükség van az ingatlan tulajdonosától. Célszerű az ügyintézés előtt telefonon tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálati munkatársainktól (Tel.: 55-88-55).
Nem lakossági felhasználók esetében a tervek jóváhagyását és a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését követően kerül sor a hozzájárulás kiadására.
Víz-, szennyvíz- csapadékvíz bekötést Társaságunk végezhet, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 55/B. § (1) bekezdése, és a 86. § (1) bekezdése szerinti vállalkozó és személy.

Amennyiben a kivitelezési munkát Társaságunkkal kívánják elvégeztetni, úgy a kivitelezésről előzetes árajánlatot adunk, melynek díját a munka elvégzését megelőzően kell előlegszerűen befizetni, s a befizetést igazoló dokumentumok bemutatását (illetve átutalás esetében a banki igazolás megérkezését) követően végzik el szakembereink a kivitelezést.Közműnyilatkozatok, közműegyeztetés, adatszolgáltatás

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. július 1.-ét követően közműnyilatkozatot csak az E-közmű rendszeren keresztül adunk.
Az e-közmű rendszeren elérhető adatszolgáltatáson túl, un. plusz adatszolgáltatást nyújtunk, amennyiben a tervező és/vagy kérelmező igényli. Ezeket az adatokat csak írásos megkeresésre, e-mailben dwg és pdf formátumban (igény szerint) adjuk meg.

 • A plusz adatszolgáltatás díja: 4.000,-Ft (+27% ÁFA) / db szakáganként
 

Hosszan elnyúló vonalas létesítmények tervezéséhez papír és digitális formátumban:

 • Alapdíj: 12.000,- Ft (+27% ÁFA) / 1000 m-ig.
 • Minden további megkezdett kilométer +1.000,- Ft (+27% ÁFA)


Alapfogalmak

Víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a) valamely település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, és
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.
Víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok) közül egy vagy több, a víziközmű-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatás.
Víziközmű-szolgáltató: Jelen Üzletszabályzat szempontjából a Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: szolgáltató/víziközmű-szolgáltató/Szegedi Vízmű Zrt.).
Felhasználási hely: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan vagy ingatlanrész, amelyről a keletkező szennyvizet részben vagy egészben szennyvíz-bekötővezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be, azaz közműves szennyvízelvezetést a felhasználó igénybe veszi.
Felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást jelen üzletszabályzat szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja.
Közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó.
Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.
elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény.
Elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.
Házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna/faliszekrény/ mérőszoba),
Ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
a) bekötési vízmérő esetében
aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
b) bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed,
Szennyvíz-bekötővezeték: a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték.
Házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű).
Szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felöli végpontja, amely
a) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
i. zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
ii. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
b) kényszeráramoltatású rendszer esetén
i. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
ii. az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala,
c) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont,
d) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont,
Ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetővé teszi – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve – az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését;
Fogyasztásmérő: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő.
Ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők,
Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő.
Locsolási vízmérő: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő.
Törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő;
Közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmű-szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz.
Közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap
Mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés,
Közszolgáltatási szerződés: a felhasználó és a Szegedi Vízmű Zrt., mint szolgáltató között létrejött víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó szerződés, mely alapján a Szegedi Vízmű Zrt. a felhasználó részére biztosítja az ivóvíz szolgáltatást és/vagy szenny-, illetve egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetést.

Közszolgáltatási szerződés

A felhasználó érdeke is a jogviszony rögzítése
Társaságunkat, a Szegedi Vízmű Zrt-t az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet kötelezi a közszolgáltatási szerződések megküldésére és megkötésére a felhasználóival. Ez a szerződés pontosan rögzíti a felek vízszolgáltatással, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.
A szerződés a bekötési vízmérővel rendelkező felhasználókat érinti, cégeknél, intézményeknél a vezetők, társasházakban a közös képviselő, családi házakban a tulajdonos az egyik aláíró. A másik fél természetesen a Szegedi Vízmű Zrt.
Munkatársaink postán juttatják el a szerződést mindazon felhasználóknak, akik valamilyen oknál fogva még nem írták alá ezt a megállapodást. A szerződést átolvasás, adategyeztetés és aláírás után a megadott címre kell visszaküldeni.
Fontos, hogy minden eltérést, vagy változást jelezzen a felhasználó, hiszen a pontos adatbázis az alapja a leolvasásnak és a számlázásnak egyaránt.
Amennyiben felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó) változás történik egy adott főmérővel rendelkező felhasználási helyen, a Vízmű az új felhasználóval is megköti a szerződést, melyet a változás bejelentését követő 30 napon belül postáz a szolgáltató a megadott címre.
Törvényi és rendeleti előírás, hogy minden felhasználóval legyen írásos szerződésünk.
.
A továbbiakban is folyamatosan készítjük és küldjük a szerződéseket felhasználóinknak.Tulajdonos változás, felhasználó (bérlő, egyéb jogcímen használó) változás

A felhasználó személyében való változás bejelentésének szabályai
A felhasználó személyében való változást személyesen, postai úton, faxon és email-ben nyújthatja be a felhasználó. A változás bejelentésére szolgáló formanyomtatványok (felhasználói változásközlő) hozzáférhetők a személyes ügyfélszolgálaton és az internetes honlapon (www.szegedivizmu.hu). A változás bejelentéshez az ÜSZ 17. számú mellékletben meghatározott dokumentumok beadása és az előírt feltételek vizsgálata szükséges. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében az új felhasználónak a várható napi vízigényét a szolgáltató részére meg kell adni.
A változás bejelentéséhez szükséges, hogy a korábbi/elköltöző felhasználó új elérhetősége (lakcím) megadásra kerüljön.
A bejelentés határideje A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó együttesen köteles írásban a vízmérőállás megjelölésével legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
A felhasználó elhalálozását az örökös legkésőbb a tudomására jutást követő 60 napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
A szolgáltató a változástól számított 15 napos határidőn belül beadott átírást díjmentesen intézi. A 15 napon túli bejelentés esetében az átírásért a szolgáltató díjat számíthat fel. A szolgáltatások mindenkor érvényes díjszabása elérhető a (www.szegedivizmu.hu) weboldalon és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában.


Felhasználási hely helyszíni ellenőrzése

A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart amennyiben a bejelentett vagy a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére álló adatok alapján azt bármelyik fél szükségesnek tartja. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a felhasználónak, a felhasználó személyében történő változás bejelentésekor.
A helyszíni ellenőrzéstól a víziközmű-szolgáltató eltekinthet, ha a régi és az új felhasználó a bejelentés során a változásbejelentő nyomtatvány mellékleteként a szükséges dokumentumokon kívül a mérőhelyet, annak közvetlen környezetét, a csatlakozásokat és az oldható kötéseket bemutató, valamint a fogyasztásmérő berendezést, a vízmérő állását és a vízmérő gyári számát bemutató fényképfelvételeket csatol.
A víziközmű-szolgáltató a helyszíni ellenőrzés során az alábbiakat ellenőrzi a fogyasztásmérővel rendelkező felhasználási helyeknél.: fogyasztásmérő berendezés állása, a mérőberendezés, illetve  a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba állapota, a mérőhely, a házi ivó- és szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata.

Amennyiben a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat ebben a körben felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt az új felhasználóval szemben, kivéve, ha a felhasználó a változásbejelentéshez szükséges dokumentumokat és felvételeket a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, és a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzéstől eltekint.

Abban az esetben, ha az új felhasználó (képviselője) a víziközmű-szolgáltató előzetes írásbeli felhívása ellenére a helyszíni ellenőrzést nem biztosítja, annak 30 napon belüli végrehajtása érdekében nem működik együtt (együttesen: akadályozza), úgy a meghiúsult ellenőrzés felmerült költségét az új felhasználó köteles megfizetni és a korábbi felhasználó esetleges korábbi szabálytalan közműhasználatára nem hivatkozhat. Annak minden következményét a szolgáltatóval szemben viselni köteles.

Egyéb ellenőrzés történhet a felhasználó kérésére (pl. mérőállás ellenőrzés, mérő üzemszerű működése, belső meghibásodás, vízminőségi kifogás stb.), valamint a szolgáltató kezdeményezésére az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat ellenőrzése miatt.

A víziközmű-szolgáltató a tervszerű ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal köteles az ellenőrzött vízhasználót az ellenőrzés időpontjáról tértivevény-szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató biztosítja az időpont-egyeztetés lehetőségét, elérhetőségét – azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig van lehetőség.

Előzetes értesítés nélkül a víziközmű-szolgáltató kizárólag munkanapokon, 9–17 óra között és abban az esetben tarthat ellenőrzést a lakossági vízhasználónál, ha az nem jár együtt az ott tartózkodó személyek és tevékenység indokolatlan zavarásával, továbbá, ha ahhoz az ellenőrzött vízhasználó vagy képviselője hozzájárul. A hozzájárulás tényét a Szegedi Vízmű Zrt. vízhasználó vagy képviselője az ellenőrzési jegyzőkönyvön aláírásával igazolja. A hozzájárulás az ellenőrzés lehetőségét időben és térben korlátozhatja. Az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője – a hozzájárulás keretei között - köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre, illetve elkülönített felhasználói helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. Az ellenőrzés csak az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le, az eljárás céljának közlése mellett. Az ellenőrzés eredménye jegyzőkönyvbe kerül rögzítésre.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fogyasztásmérő, a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát, az aktuális mérőállást, minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot, ezen belül az ellenőrzött vízhasználónak vagy a képviselőjének az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit, az ellenőrzés részéről történő meghiúsításának vagy korlátozásának indokait, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos víziközmű-szolgáltatói tájékoztatás tudomásul vételét. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak átadja, míg a másik példányát megőrzi.

Ha a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzésen vagy a fogyasztásmérő leolvasásakor a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat közegészségügyi vagy műszaki szempontból nem megfelelő állapotát tapasztalja, határidő tűzésével a jegyzőkönyvben felszólítja az ellenőrzött vízhasználót a szükséges teendők elvégzésére, és erről tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet. Külön kell felhívni az ellenőrzött vízhasználó figyelmét arra, ha a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat állapota vagy anyaga miatt fennáll az ivóvízminőség-romlás veszélye, illetve ha a házi szennyvízhálózat vagy csatlakozó szennyvízhálózat hibája környezetszennyezést okoz vagy okozhat. Ha a víziközmű-szolgáltató felhívására az ellenőrzött vízhasználó határidőn belül nem tesz eleget, a víziközműszolgáltató a közüzemi ivóvízellátást korlátozhatja vagy felfüggesztheti.Számlázás

Számlamagyarázat

Társaságunk felhasználási helyenként, bekötési vízmérővel, vagy lakásba felszerelt mellékvízmérővel rendelkező és mérés nélküli szolgáltatásokra fizető ügyfelei részére a számlázási gyakoriságnak megfelelően víz-és szennyvízelvezetés szolgáltatási számlát bocsát ki. Részletes számlamagyarázat a kezdő oldal alján található Ügyfélszolgálat menüpontban elérhető!

 

A felhasználó a számára megküldött számlát az alábbi fizetési módokkal egyenlítheti ki a számlán feltüntetett folyószámla azonosítóra való hivatkozással.Elszámolási időszakok, számla típusok
 A Víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás díjáról felhasználási helyenként az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, az érvényes díjrendeleteknek és az árjogszabályoknak megfelelő – a leolvasott fogyasztási adatok szerint legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki, melyet a felhasználó a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A leolvasási gyakoriságtól függetlenül a szolgáltató havonta vagy ennél ritkábban, de legalább évi négy alkalommal – kivétel Vhr. 65.§. (3) szerinti esetben - számlát bocsát ki a felhasználó felé.
Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató évente egynél több elszámoló számlát bocsát ki, az így kibocsátott elszámoló számla számának megfelelően csökkenthető a részszámla előzőekben meghatározott minimális száma.
Az elszámolási időszak a fogyasztásmérő(k) két egymás utáni leolvasása közötti időszak. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet - eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak, a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belső elszámolás módjáról. A szolgáltató a bekötési vízmérő és a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A szolgáltató a felhasználó érdekkörébe tartozó elkülönített felhasználó rögzített fogyasztásáról a leolvasást (ennek hiányában becslést) követően kiállított számlán tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját. A számla mellékleteként a szolgáltató megküldi a mellékvízmérőnkénti részletes kimutatást. A felhasznált mennyiség (számlában szereplő mennyiség) megállapítása szolgáltatói, távleolvasási és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat (elszámoló számla) vagy a - leolvasások közötti időszakokban – az előző időszakok fogyasztási átlaga (részszámla).

Részszámla
Tényleges vízmérő állás ismeretének (szolgáltatói leolvasás és felhasználói diktálás) hiányában az előző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség alapján kiállított számla. A felhasználónak az év során bármikor lehetősége van a részérték módosítására, – a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – 7.620,- Ft bruttó érték felett kerül kibocsátásra.
Amennyiben a részszámla (részszámlák) bruttó összege nem éri el a 7.620,- Ft-ot (kisösszegű számla), úgy a víziközmű-szolgáltató jogosult a számlát összevontan is kiállítani úgy, hogy a számla összege a bruttó 7.620,- Ft-ot elérje vagy meghaladja. 
Az elszámoló számla elkészítésekor a részszámlában számlázott felhasználás figyelembevételével kerül a tényleges felhasználás elszámolásra.
A felhasználó által leolvasott mérőállás a szolgáltató felé bejelenthető: személyesen, interneten, telefonon, SMS-ben, válaszlevelező lapon, faxon, levélben. Leolvasási adatok hiányában a felhasznált mennyiség megállapítása a felhasználási hely előző évi átlagfogyasztása alapján történik.
Fogyasztásmérő nélküli felhasználási hely esetében a felhasznált (számlázott) mennyiség megállapítása az Üzletszabályzatban leírtak szerint történik.

Elszámoló számla
Mérőállás ismeretében, adott elszámolási időszakra számlázott felhasználás, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban esetlegesen kiállított részszámlák levonását is.
Az elszámoló számla elkészítésekor a részszámlában számlázott felhasználás figyelembe vételével kerül a tényleges felhasználás elszámolásra.
A felhasználó által leolvasott mérőállás a szolgáltató felé bejelenthető: személyesen, interneten, app-on, telefonon, levélben. Leolvasási adatok hiányában a felhasznált mennyiség megállapítása a felhasználási hely előző évi átlagfogyasztása alapján történik. Fogyasztásmérő nélküli felhasználási hely esetében a felhasznált (számlázott) mennyiség megállapítása az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint történik.
Elszámoló számla: Mérőállás ismeretében, adott elszámolási időszakra számlázott felhasználás, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban esetlegesen kiállított részszámlák levonását is.

A mérőállás keletkezhet a víziközmű-szolgáltató által végzett mérőleolvasás (időszaki leolvasás, ellenőrzés, vízmérő csere) során, távleolvasással, a felhasználó vagy képviselője által végzett és az adatközlési időszakon belül rendelkezésre bocsátott adatból (felhasználói diktálás), továbbá műszaki számítás eredményeként.
Elszámoló számla kiállítására számlázási időszaktól eltérően, bármely időszakban sor kerülhet. részszámla: Tényleges vízmérő állás ismeretének (szolgáltatói leolvasás és felhasználói diktálás) hiányában az előző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség alapján kiállított számla.
A felhasználónak az év során bármikor lehetősége van a részérték módosítására.

Végszámla
Mérőállás ismeretében, a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjára kiállított számla, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban esetlegesen kiállított részszámlák levonását is. A mérőállás keletkezhet a víziközmű-szolgáltató által végzett mérőleolvasás során, a felhasználó vagy képviselője által végzett és rendelkezésre bocsátott adatból, illetve kivételes esetben műszaki számítás eredményeként.

Egyéb (módosító) számla típusok
Helyesbítő számla, stornó számla
A számlával egy tekintet alá eső okirat, amely az ÁFA tv. 170. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.

 

Árváltozások esetén történő számlázás
Amennyiben az árváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére vagy attól függetlenül történt adatközlés, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával állapítja meg és számlázza. 

Pdf számla
A pdf számla a felhasználó kérésére pdf fájl formátumban készül egy példányban és a felhasználó által megadott, számlafogadásra alkalmas e-mail címre elektronikus úton kerül kézbesítésre. Formája és tartalma a papíralapú számlával egyező. A pdf számla nyomtatása a felhasználó igénye szerint a felhasználó lehetősége. Pdf számla kiállítása esetén papíralapú számla nem készül, a felhasználó részére megküldött, a felhasználó által nyomtatott és a pdf tartalmával mindenben egyező számla tekinthető hiteles számlapéldánynak. 


E-számla
Felhasználói igény esetén – a szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő elektronikus számlakibocsátón keresztül – a szolgáltató a felhasználó részére a jogszabályokban meghatározott elektronikus számlát bocsát ki, amely lehet elszámoló-, rész-, vég-, vagy egyéb számla. Az e-számla elektronikus formában kibocsátott hiteles számla, amelyen ugyanazok az adatok szerepelnek, mint a papír alapú számlán. egyéb (módosító) számla típusok: helyesbítő számla, stornó számla: A számlával egy tekintet alá eső okirat, amely az ÁFA tv. 170. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.

árváltozások esetén történő számlázás: Amennyiben az árváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére vagy attól függetlenül történt adatközlés, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával állapítja meg és számlázza.

Amennyiben a leolvasáskor a mért fogyasztás kevesebb, mint a már kiszámlázott átlag, a visszajáró összeg pénzügyi Szegedi Vízmű Zrt. rendezése a következőképpen történik:

a) Ha a felhasználó tartozással nem rendelkezik, és a visszatérítendő összeg az 5000 Ft-ot nem haladja meg, a víziközmű-szolgáltató az összeget a felhasználó technikai folyószámláján ( ide értve a felhasználót megillető késedelmi kamatot is) jóváírja és a jóváírt összeggel a soron következő számla összegét, vagy ha a visszatérítendő összeg az első soron következő számlánál magasabb, a többi soron következő számla szerinti fizetendő összeget csökkenti.
b) Ha a felhasználó részére a visszafizetendő összeg az 5000 Ft-ot meghaladja, a felhasználó kérésére a visszatérítendő összeget a víziközmű-szolgáltató a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 napon belül készpénz kifizetéssel vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesíti.

Amennyiben a felhasználónak tartozása van, az elszámolási időszakra visszajáró összeg arra kerül elszámolásra. A mellékvízmérőn mért fogyasztás számlázását követően – eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérőn mért fogyasztásból levonásra kerülnek az elkülönített vízhasználatot mérő mellékmérők fogyasztásai, és a különbözet leszámlázásra kerül a bekötési vízmérő szerinti felhasználó felé. Amennyiben valamelyik mellékmérőnek nincs leolvasott, illetve leadott fogyasztása, az előző év átlagfogyasztása alapján kiállított számla készül, az esetleg így keletkező eltérés a következő mellékmérő leolvasása alkalmával kiegyenlítődik.

Egyéb – nem vezetékes – vízhasználat vagy szennyvízmennyiség mérő megléte esetén az elszámolás rendjét a felhasználó és a szolgáltató között köttetendő külön szerződés tartalmazza. A számlakibocsátás gyakorisága egyes esetekben (pl. egyedi megállapodás, kisösszegű számla) eltérhet a rendszeres (havi, kéthavi) számlázástól.

Számlakifogás
Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a szolgáltatónál kifogással élhet a szolgáltatónál, amelynek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre csak akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi felhasználás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.
A szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a felhasználót írásban értesíteni.


Szegeden a gazdálkodó szervezetek, ipari üzemek, közületek havonta, a lakosság pedig kéthavonta kap kézhez víz- és szennyvízelvezetési díj számlát, ezt előzheti meg a mérők leolvasása, vagy  a  számlázás  alapja  lehet  a  nyilvántartott átlagfogyasztás.
A vízmérő leolvasók rendszerint a fogyasztási időszak végén, lehetőleg mindig ugyanazon a napon keresik fel az ügyfeleket, így egy idő után megszokottá, s tervezhetővé válik a leolvasóval való találkozás. A felhasználó részére kibocsátott számlán minden esetben feltüntetésre kerül a következő vízmérő leolvasás valamint a következő mérőállás bejelentés időtartama.
A vízmérő kijelzőjén szereplő szám - mely az elfogyasztott vízmennyiséget mutatja - pontos leolvasása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a számla korrekt, hibamentes lehessen. Így a családi költségvetés számára is tervezhetővé válik a víz- és csatornadíj. Különösen fontos ez a mellékmérős társasházaknál, ugyanis minden számlázásnál egyben egy elszámolás is történik a fő- és mellékmérők vonatkozásában. Amennyiben a mért és elfogyasztott mennyiségben pozitív különbözet jelentkezik, azt a közösségnek, közös képviselőnek kell a szolgáltató felé befizetni.

Mi a teendő, ha nem sikerül a vízmérő állását leolvasnia a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársának?

Ha vízmérője állását szeretné bejelenteni, több választási lehetőséget kínálunk:
 
Vízmérőállás bejelentés
– Telefonon: 06 (62) 55-88-55 
– Zöld számon: 06 (80) 82-24-44
– Honlapon keresztül: www.szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Ügyfélszolgálat néven letölthető mobilapplikáción keresztül:
– androidos készülékre: letöltés
– iOS készülékre: letöltés
 
Ha a fentebb felsorolt lehetőségek egyike sem eredményez leolvasási adatot, akkor a számla elkészítésénél - a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - a megelőző 365 nap fogyasztási adatainak szem előtt tartásával kiszámolt becsült értéket vesszük figyelembe.
A becsült számla/részszámla nem biztos, hogy a valós fogyasztás értékével megegyezik, előfordulhat, hogy a számlán a megszokottnál alacsonyabb, vagy magasabb összeg szerepel. A becsült mennyiség ill. számlaérték a következő sikeres leolvasás után minden esetben jóváírásra kerül (elszámoló számla).


Vízmérők

Hogyan kell vízmérőt olvasni?

 vízórák

              helyes mérőállás:  694 m3                           helyes mérőállás:  323 m3

A számkijelzős vízmérőn a mérőállás közvetlenül leolvasható. A leolvasás megkönnyítése miatt előfordul, hogy az utolsó négyzet nagyobb. Ebben az esetben a nagyobb négyzetben lévő számot is le kell olvasni, mert ez a szám is "egész" m3-t jelent!
Amennyiben az 1000 liternél (1 m3) kevesebb értékek is számként vannak feltüntetve (általában más színnel), úgy a fekete színű számok mutatják a bejelentendő vízmérő állást. Példákat lásd fent.

A vízmérők gyári száma megtalálható a számlapon a négyzetek felett, vagy a mérő külső fémgyűrűjén (mellékvízmérő esetén a műanyag zárógyűrűn).
A vízmérő leolvasását célszerű időnként szakemberre bízni, mert előfordulhat, hogy a felhasználó tévesen olvasta le azt. Ha valaki bizonytalan az érték megállapításában, kérje szakembereink segítségét. A vízmérő leolvasók ütemezetten, lehetőleg mindig ugyanazon a napon keresik fel a felhasználókat. A lakossági felhasználóink kéthavonta kapnak kézhez vízdíjszámlát.

Hitelesség, hitelesítés
A mérésügyi törvény előírja, hogy minden - számlázás alapját képező - fogyasztásmérőt hitelesíteni kell. Igaz ez a vízmérőkre is. Minden mérőberendezés hitelesítését a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatal (volt OMH) végzi. A bekötési vízmérő, vagy főmérő hitelességi idejét 8 évben, a mellékvízmérőét 8 évben határozza meg a jogszabály.
A mérők hitelességéről mindig a tulajdonosnak kell gondoskodni: Főmérő esetében a tulajdonos Társaságunk, a Szegedi Vízmű Zrt., mellékmérő esetén a felhasználó.
Mellékmérők esetében mindenkor levélben értesítjük azon felhasználóinkat, akiknél a nyilvántartásunk szerint az adott időszakban le fog járni a vízmérő hitelessége és gondoskodnia kell annak cseréjéről vagy hitelesítéséről.
A mérők hitelességét maguk a felhasználók is egyszerűen ellenőrizhetik. A vízmérőkön található egy műanyag vagy alumínium plomba, illetve egy azonosító matrica, melyre a Mérésügyi Hivatal a hitelesítéskor rányomta a hitelesítés évszámát, melytől számítva a 8. év december 31. napjáig a mérőóra hitelesnek tekinthető.A víz díja

Víz-és szennyvízelvezetési díj

 


Lakossági víz-, szennyvízbekötések, mellékmérők, ikermérők

Benyújtandó tervek listája
 
I. A bekötés előfeltételét képező szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges tervet csak az alábbiakban felsorolt tervezői jogosultságokkal és Mérnöki Kamarai tagsággal is rendelkező tervezők készíthetik el:
•                (Települési víziközmű tervezése) - Tervező [VZ-TEL]
•                (Területi vízgazdálkodási építmények tervezése) - Tervező [VZ-TER]
•                (Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése) - Tervező [VZ-VKG]
•                (Építmények gépészeti tervezése) - Tervező – [G]
•                (Településtervezési vízközmű szakterület) - Tervező - [TV]

A tervezőnek a vonatkozó rendeletek értelmében Mérnöki Kamarai tagsággal, a megfelelő szakterületre vonatkozó tervezői vagy/és szakértői jogosultsággal kell rendelkeznie, és szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott hivatalos Tervezői és Szakértői névjegyzékben! (http://www.mmk.hu)
 
A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz, illetve az ingatlanon belüli vízhálózat átalakításához, vagy bővítéséhez, illetve locsolási vízmérő beépítéséhez való hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét,
b) az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyét (utca, házszám) és helyrajzi számát,
c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó fogyasztás (liter/fő/nap), vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását,
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát,
e) az ivóvíz bekötő vezetékről, valamint a közterületi tűzcsapról igényelt oltóvíz mennyiségét,
f) a tervezett ivóvíz bekötővezeték anyagát és átmérőjét, az utcai gerincvezeték anyagát és átmérőjét, a beépítendő vízmérő(k) típusát és méretét,
g) tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan,
h) az összes közműtulajdonos, üzemeltető nyilatkozatát papír alapon, melyet a tervező az E-közmű felületén kérelmez elektronikus formában.
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
b) a helyszínrajzon feltüntetett tervezett és meglévő vízi közmű és egyéb közművezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, valamint egymástól, illetve a telekhatártól való távolságát,
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét,
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket,
e) a tervezett vízmérőhely helyét és távolságát a telekhatártól,
f) meglévő szennyvíz bekötővezeték nyomvonalát.
 
3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve
 
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és belső gépészeti általános terve.
A belső gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függőleges csőterv
c) műszaki leírás
 
5. Hossz-szelvény, (MV=1:50, vagy MV=1:100 és MH=1:250, vagy MH=1:500 léptékben) amely tartalmazza:
a) a meglévő gerincvezetéket és a tervezett ivóvíz bekötővezeték magassági nyomvonalvezetését
b) a keresztező közművezetékeket
 
B) Szennyvíz-és egyesített rendszerű csapadékvíz törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz, illetve az ingatlanon belüli szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat átalakításához, vagy bővítéséhez való hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
 
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyét (utca, házszám) és helyrajzi számát;
c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
f) a tervezett szennyvíz/csapadékvíz bekötővezeték anyagát és átmérőjét, az utcai gerincvezeték anyagát és átmérőjét,
g) tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan
h) az összes közműtulajdonos, üzemeltető nyilatkozatát papír alapon, melyet a tervező az E-közmű felületén kérelmez elektronikus formában.
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését ‰-ben kifejezve, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
e) a helyszínrajzon feltüntetett tervezett és meglévő vízi közmű és egyéb közművezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, valamint egymástól, illetve a telekhatártól való távolságát
f) a tervezett ellenőrzőakna, vagy tisztítóidom helyét és távolságát a telekhatártól
g) meglévő szennyvíz/csapadékvíz bekötővezeték helye,
h) a szennyvíz-bekötővezeték környezetében lévő jellemző tereptárgyak (fa, elektromos légvezeték oszlop, stb.)
 
3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. Különös tekintettel a beépítendő szennyvízmennyiség mérő műtárgy kialakítására, típusára, paramétereire. A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
A belső gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függőleges csőterv
c) műszaki leírás
 
4. Hossz-szelvény, (MV=1:50, vagy MV=1:100 és MH=1:250, vagy MH=1:500 léptékben) amely tartalmazza:
a) a meglévő gerincvezetéket és a tervezett szennyvíz/csapadékvíz bekötővezeték magassági nyomvonalvezetését és lejtését ‰-ben kifejezve
b) a keresztező közművezetékeket és azok magassági elhelyezkedését
c) a tervezett szennyvíz-bekötővezeték anyaga, átmérője, lejtésviszonya
 
C. A mellékvízmérő felszerelés iránti hozzájáruláshoz szükséges tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit. A vízszükséglet összeállítási igényt, továbbá a vízszükséglet indoklását. A lakáson belüli vízfogyasztó berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető alaprajz és függőleges csőterv a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint a helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas,
b) a lakásban lévő helyiségek alaprajzát és belső gépészeti terveit (víz-és csatornahálózati alaprajzokat és függőleges csőtervet)
c) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi,
d) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonos előzetes hozzájárulása.

D. Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:
 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
 
2. Tervrajzok,
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető helyszínrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.
c) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonos előzetes hozzájárulása.
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
 
E.) Ikermérő felszerelés iránti hozzájárulásához szükséges műszaki tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
 
F.) Teljeskörű mellékvízmérősítéshez szükséges műszaki tervdokumentáció minimális műszaki tartalma
 
Teljes körű mellékmérősítés esetén a csatlakozó és a belső ivó- és szennyvíz hálózathoz tartozó összes létesítmény és berendezés építészeti és belső gépészeti általános állapotterve.
Az állapotterv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz M=1:50 léptékben, a terven feltüntetve az elkülönített felhasználói hely albetéti számát és a hozzátartozó emelet, ajtó számát,
b) függőleges csőterv,
c) műszaki leírás.           

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó fogyasztás (liter/fő/nap), vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
c) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
d) a tervezett ivóvíz bekötővezeték anyagát és átmérőjét, az utcai gerincvezeték, valamint a meglévő ivóvíz bekötővezeték anyagát és átmérőjét, a beépítendő vízmérő(k) típusát és méretét
 
2. Helyszínrajz (M=1:250, vagy M=1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát,
b) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét,
c) a meglévő és/vagy tervezett vízmérőakna helyét és távolságát a telekhatártól,
d) meglévő vízbekötés helye,
e) ikermérővel ellátandó ingatlanrészek és/vagy elkülönített felhasználói helyek pontos megjelölése,
f)  meglévő és a szétválasztott belső ivóvíz hálózat állapotát.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve
 
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és belső gépészeti általános terve.
A belső gépészeti terv minimális tartalma:
a) szintenkénti alaprajz
b) függőleges csőterv
c) műszaki leírás
 
Az A, B, C, D, E pontokban szereplő tervek elbírálásához a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult az alábbi dokumentumok, adatok kérésére:
1)   Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)
2)   Az ingatlan földhivatali térképmásolata (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)
3)   Tulajdonosi hozzájárulás
4)   Szolgalmi jogot alapító szerződés
5)   A vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolása
6)   Nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására), vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
7)   Személyazonosságot igazoló okirat bemutatása

További teendők
 • Amennyiben a bekötéshez szükséges burkolatbontást és a földmunkát a kérelmező végzi el, akkor a földmunkák megkezdése előtt be kell szereznie a Szeged M.J.V. Polgármesteri hivataltól az alábbi hozzájárulásokat:
•     A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet alapján amennyiben a vízbekötési munkálat végzése közterületet (útburkolat, járda, parkoló) is érint, az arra vonatkozó közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulást az illetékes közút kezelőtől külön, előzetesen meg kell kérni,
Szegedi M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévő utakra:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodától
Szeged, Széchenyi tér 11. Tel.: 62/564-202 Fax: 62/564-292
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utakra:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szeged, Juhász Gy. u. 9. Tel.: 62/819-390
 
 • Szeged M.J.V. Közgyűlésének a közterület-használat rendjéről szóló rendelete alapján amennyiben a vízbekötési munkálat végzése egyéb közterületet (zöldterületet) is érint, az arra vonatkozó közterület-használati engedélyt az illetékes hatóságtól külön, előre meg kell kérni.
                          Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodától
                          Szeged, Széchenyi tér 11. Tel.: 62/564-364 Fax:62/564-395


Kedvezmények, támogatások, fizetési könnyítések

Mérésen alapuló locsolási kedvezmény

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény és annak végrehajtását szabályozó 58/2013 (II.27.) Kormányrendeletben rögzítettek figyelembevételével a Szegedi Vízmű Zrt. a következők szerint biztosítja a locsolási kedvezményt felhasználói részére:

Kiknek jár?
A kedvezményezettek körébe tartoznak azon felhasználók, akik a tulajdonukban álló kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe. Sok kertes ingatlantulajdonos fúrt kút helyett a vételezett vezetékes vizet használja a konyhakert, a pázsit, a fák öntözésére, a kedvezmény tehát ténylegesen a locsolási célra használt vízfelhasználásra értendő.

Melyik időszakra vonatkozik?
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú vízhasználatra a kedvezményt 6 hónapra, április 1-től szeptember 30-ig biztosítja, igazodva a leolvasási, számlázási ciklushoz. A kedvezmény nem vehető igénybe az Önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

Kell-e külön vízóra a kedvezmény igénybevételéhez?
A locsolási kedvezmény biztosításának és elszámolásának műszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton lévő kerti kifolyóra, vagy annak vezetékére szerelt hiteles, új mellékvízmérő,
melyet a víziközmű szolgáltató épít be, majd a felhasználó tulajdonába kerül. A mellékmérőt a Szegedi Vízmű Zrt. leszerelést megakadályozó zárral látja el. A Szegedi Vízmű Zrt. előzetes számításai szerint kb. 30-40 ezer forintos egyszeri költség (mely tartalmazza a tervezést és a felszerelést is) terheli azokat a felhasználókat, akik igénybe kívánják venni a locsolási kedvezményt. Aki már szereltetett fel ilyen mérőt, annak az igénybejelentő kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy a tárgy évben is igénybe kívánja venni ezen szolgáltatást. A bejelentése alapján a Szegedi Vízmű Zrt. szerelői helyszíni szemlével ellenőrzik a korábban felszerelt mérőt, rögzítik annak adatait ahhoz, hogy a számlázási rendszerbe ismét bekerüljön a vízmérő. A locsolási célú szolgáltatásra minden évben új megállapodást kell kötni. A mérő védelméről (mechanikai, fagyás, plombák) a felhasználónak kell gondoskodnia. A kedvezményes időszakon kívül a felhasználó kérheti a mérőóra le illetve felszerelését, melyet a szolgáltató díj ellenében végez el.

Mekkora a díjkedvezmény, mennyi a fizetendő díj?
A locsolási kedvezmény időszakában a mellékmérőn vagy az ivóvíz bekötő vezetékre telepített ikermérő által mért vízmennyiség után, locsolásra használt vízmennyiség után a felhasználónak nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Vagyis a felhasználó által fizetendő díj az igénybevétel időszakában a ténylegesen elfogyasztott víz díja és a többletleolvasási, számlázási feladatok díja, mely a megállapodásban kerül rögzítésre.

 

Milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?

 • A locsolási kedvezmény kérelmezőjének rendelkeznie kell a felhasználási helyre érvényes közüzemi szerződéssel. Az igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).
 • A kedvezmény igénybevételéhez a felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok innen letölthetőek ). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azok, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
 

Utóbbinak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,
 • a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,
 • az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát,
 

ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

 • Az ingatlannak rendelkeznie kell a Vízmű által hitelesített vízmérővel mért ivóvízbekötéssel, és szennyvízcsatornával.
 • A kedvezmény kérelmezőjének nem lehet 30 napon túli víz- és szennyvízelvezetési díj tartozása.
 

Hogyan történik a bírálat?
A Szegedi Vízmű Zrt. a benyújtott kérelmeket 15 napon belül - szükség esetén helyszíni szemle lefolytatásával - elbírálja, elutasítás esetén annak indokairól írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Az engedély alapján a szolgáltató a felhasználó írásos megrendelésétől számított 15 napon belül teljesíti a megbízást. A beépítés / és vagy a nyilvántartásba vétel díját a fogyasztónak a helyszínen kell megfizetnie, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2014. évben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni. 

Kinek a kérelmét utasíthatja el a Vízmű?
A szolgáltató elutasíthatja azon felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.

Mikor szüntethető meg a kedvezmény biztosítása?
Amennyiben a kedvezményes időszakban a felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Szegedi Vízmű Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza, a szolgáltató jogosult azonnali hatállyal visszavonni a kedvezményt.

Locsolási kedvezmény – formanyomtatványok itt elérhetőek.


%-os locsolási kedvezmény
A Szegedi Vízmű Zrt. a locsolási célú %-os locsolási kedvezményt 5 hónapra (május 1-től szeptember 30-ig) biztosítja azon lakossági felhasználók részére, akik kertes ingatlanon, nyaralón, üdülőn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek igénybe és nem rendelkeznek locsolási mellékvízmérővel, nincs az ingatlanon egyéb méretlen vízvételezési lehetőségük és igazolhatóan rendelkeznek öntözhető területtel vagy meghatározott mértékű állatállománnyal.
A kedvezmény előzetes kérelemre, a szolgáltató elbírálása alapján érvényesíthető: a bekötési mérőn mért ivóvíz felhasználás  10 %-a után nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.
%-os Locsolási kedvezmény – formanyomtatványok itt elérhetőek.
 

Hátralék, tartozás...

Akarva akaratlanul előfordul, hogy a felhasználó számláján díjhátralék keletkezik.
Az esedékes számlán a fogyasztás után fizetendő összeg mellett feltüntetjük a felhalmozódott díjhátralékot is - egy összegben, részletezés nélkül.
Ha felhasználónk a fennálló tartozást nem egyenlíti ki, abban az esetben fizetési felszólítót küldünk, melyben már részletesen nyomon lehet követni, melyek a problémás számlák és mikor járt le a befizetési határidejük. A fizetési felszólítók kiküldése ütemezetten történik.
A számlán és a fizetési felszólítóban az esetlegesen keletkezett, és még ki nem egyenlített késedelmi kamatot, valamint a korábbi időszak díjtartozása miatt felszámított eljárási költséget is feltüntetjük.

Nemfizetés esetén lehetőségünk van vízkorlátozásra, vízlezárásra.
Ez Társaságunknak sem érdeke, ezért kérjük Felhasználóinkat, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel keressék ügyfélszolgálatunkat! A feltüntetett tartozás egyeztetését, jogosságának vizsgálatát a telefonos megkeresés mellett személyesen is megtehetik felhasználóink.
A tartozás rendezésével kapcsolatban Társaságunk kész az egyeztetésre, hisz közös célunk egy mindkét félnek megfelelő megoldás megtalálása!

 


Tájékoztatás a védendő felhasználói körről

A védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt a felhasználónak kell kérnie, 30 napnál nem régebbi, hiánytalanul kitöltött adatlap benyújtásával. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat.
A lakossági felhasználó jogosultság alapján az alábbi védendő felhasználói körbe tartozhat:
– szociálisan védendő felhasználó,
– fogyatékkal élőként védendő felhasználó.

Ugyanazon felhasználó mindkét jogosultság alapján kérheti nyilvántartásba történő felvételét, de csak egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet jogosultként.
A nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő felhasználó minden év március 31-ig illetve határozott jogosultság esetén a jogosultság lejáratát megelőzően köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Az a fogyatékkal élő, akinek a nyilvántartásba vételekor a szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól. A védendő felhasználói jogosultság meghosszabbítása 30 napnál nem régebbi, hiánytalanul kitöltött adatlap benyújtásával igényelhető.
Abban az esetben, ha a nyilvántartásba történő felvétel során a szakorvosi vélemény nem mondta ki, hogy állapotában jelentős javulás nem várható, legalább minden év március 31. napját megelőző 15 nappal közérthetően, írásban, tértivevény szolgáltatással feladott levélben, számlalevélben vagy egyéb igazolható módon tájékoztatja az adatlap megküldése mellett, hogy jogosultságának meghosszabbítása 30 napnál nem régebbi, hiánytalanul kitöltött adatlap benyújtásával igényelhető.
A víziközmű-szolgáltató a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából kezeli a kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló személyes adatokat és a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat.
Ha a védendő felhasználói jogosultság megszűnik vagy a felhasználó a határidőre történő éves igazolási kötelezettségét – a határidő lejártát 30 nappal megelőzően a víziközmű-szolgáltató által a részére megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére - elmulasztja, akkor a védendő felhasználói nyilvántartásból törlésre kerül, a továbbiakban nem jogosult védendő felhasználói kedvezményre.
A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését a szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A szolgáltató a felhasználót 8 napon belül értesíti a védendő felhasználói nyilvántartásba történő felvételről vagy törlésről.

A szociálisan védendő felhasználókra vonatkozó különös szabályok:
Az 58/2013 (II.27) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdése szerinti szociálisan rászoruló felhasználó nyilvántartásba történő felvételét a (www.szegedivizmu.hu) weboldalon és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett, 30 napnál nem régebben kitöltött és aláírt adatlap benyújtásával igényelheti.

A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót nyolc napon belül írásban tájékoztatja.
A tájékoztatás tartalmazza, hogy
a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, 
b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a víziközmű-szolgáltató. valamint
A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja a víziközmű-szolgáltató megnevezését és elektronikus elérhetőségét.
A nyilvántartásba vételt követően a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a víziközmű-szolgáltatót, hogy a védendő felhasználó védettsége továbbra is fennáll-e. Határozott időre megállapított védettség esetén a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Fogyatékkal élő felhasználó esetében, ha szakorvosi vélemény alapján az állapotában vár jelentős javulás nem várható, az évenkénti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.
A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. A szolgáltató a szociálisan rászoruló felhasználó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben megválaszolja. Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a szolgáltatóval kötött egyezség szerinti ütemezésben és határidőben kiegyenlíti. Ha a szociálisan rászoruló felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a szolgáltató a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- és kötbér fizetési kötelezettség nem terheli. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított:
– 1 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,
– 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,
– 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén 6 hónap.
A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap. A fizetési haladék időtartamát a szolgáltató egyedi mérlegelés alapján engedélyezi.

A fogyatékkal élőként védendő felhasználókra vonatkozó különös szabályok:
Az 58/2013 (II.27) Korm. rendelet 88/D. § (1) b) bekezdése szerinti A fogyatékkal élő felhasználó nyilvántartásba történő felvételét a (www.szegedivizmu.hu) weboldalon és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett 25. és 26. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebben kitöltött és aláírt adatlap benyújtásával igényelheti.
A viziközmű-szolgáltató a felhasználót a rászorultságot igazolását követő 8 napon belül nyilvántartásba veszi.
A felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel, a fogyatékkal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként. A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó.

A fogyatékkal élő felhasználót megillető különleges bánásmód:
– havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
– készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
– a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (pl. helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
– az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.
A lakossági felhasználónak a fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a különleges bánásmódok közül melyekre tart igényt. A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő felhasználó a választott különleges bánásmódot évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. 
A szolgáltató az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól biztosítja, illetve az esetleges műszaki beavatkozást 30 napon belül kezdi meg.
A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, a szolgáltató nem köteles teljesíteni.

vissza a tetejére

 

Akadálymentes számla igénylése

Az egységes közszolgáltatási számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény változása alapján 2015.08.01-től az alábbi linken található, vagy ügyfélszolgálati irodánkban elérhető nyomtatvány kitöltésével igényelhetik az arra jogosultak az akadálymentes számlát.

Akadálymentes számla igénylőlap letöltése

Kérjük, a nyomtatványt a szükséges mellékletekkel, hiánytalanul kitöltve Társaságunk részére személyesen vagy postai úton eljuttatni szíveskedjen. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nyomtatvány befogadását követően a nyomtatványon megjelölt elérhetőségen értesítjük a számlák várható kibocsátási idejéről.Hasznos tanácsok

Csőtörés

A város területén rendkívül sok esetben tapasztalható, hogy az ingatlanokon belül (bekötési vízmérő után) a belső hálózaton kisebb-nagyobb csősérülések, vízelfolyások keletkeznek. Az ilyen sérüléseket az esetek 98%-ában a felhasználók  nem veszik észre. A talajba fektetett vezetékből szivárgó víz nem tör a felszínre, így a látszólag legártatlanabb helyeken is előfordulhat a talajban szivárgás. Ezen kívül gyakran előforduló jelenség a téli csapok nem tökéletes zárása, valamint a WC tartályok "folyása". Az így elfolyt víz mennyiségét is méri a bekötési vízmérő. Társaságunk is csak a kiugróan magas fogyasztási adatokból következtethet erre, melyet egyrészről a leolvasó a mérő leolvasásakor szóban jelez, illetve a számlázáskor figyelemfelhívó levelet küldünk. Tekintettel arra, hogy a bekötési vízmérő utáni vezetékhálózat javítása, karbantartása a felhasználó feladata, és a bekötési vízmérő által mért mennyiséget kell a felhasználónak megfizetnie, feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát az alábbiak szerint ellenőrizze:

 • Először az ingatlanon belül minden vízcsapot el kell zárni.
 • Ezután emelje fel a vízmérő akna fedlapját, és 5-10 perces megfigyeléssel győződjön meg arról, hogy a mérőnél a számsor bal sarka alatt lévő fekete csillagkerék forog-e. A csillagkerék forgása jelzi a víz átáramlását. Amennyiben az ingatlanban található összes vízvételezési pontot lezárva továbbra is forog a csillagkerék, akkor az ingatlanban valószínűsíthetően csőtörés van.

A hosszabb ideig tartó vízelfolyás, szivárgás, csősérülés, vagy akár a WC öblítő hibája miatt rendkívül nagy vízmennyiség megy kárba.
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a javasolt ellenőrzést saját érdekükben az ingatlan belső hálózatán rendszeresen - minimum számlázási időszakonként - végezzék el, ezzel megelőzhetik az elfolyások miatt keletkező magas vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

Vízmérő akna takarítása

Miért fontos a vízmérő és aknájának ellenőrzése, karbantartása?
Rendszeres mérő ellenőrzéssel a belső, mért vezetéki hálózat meghibásodásait ki lehet szűrni. Ezzel megelőzheti az esetleges szivárgásokból adódó többletfogyasztás magas összegű számlázását.
A pontos leolvasás elengedhetetlen feltétele, hogy a vízmérő olvasható állapotban-, a vízmérő akna pedig tiszta, vízmentes legyen.

Kinek a feladata a vízmérőakna tisztán tartása?
Az 58 / 2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint:
A felhasználó a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.
A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős.

Mi történik, ha a vízmérő nem olvasható le?
Társaságunk az előző fogyasztási időszakok átlagos vízfogyasztásai alapján állapítja meg a fogyasztást. Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy

 • leolvasóinkat engedjék be a vízmérőhöz,
 • a vízmérőakna tetejét hagyják szabadon, az aknán lévő dolgokat távolítsák el,
 • a vízmérőaknát havonta ellenőrizzék, vízmentesítését rendszeresen végezzék el.

Fagymentesítés – őszi tennivalók

A tél, a kemény fagyok közeledtével a kertekben, udvarokban el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. Ahhoz, hogy tavasszal ne érjen kellemetlen meglepetésként bennünket pl. egy csőtörés miatti magas számla, érdemes megfontolni az alábbi tanácsokat, hiszen a kellő odafigyelés nélkül a csövek, vagy a vízmérők szétfagyhatnak:

 • a legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt, hogy fagyás következzen be;
 • ellenőrizni kell, hogy a víztelenítés megtörtént-e a vízóra aknában is;
 • a vízmérő előtti golyóscsapot el kell zárni;
 • amennyiben lehetőség van rá, célszerű a vízmérő aknát kívülről szigetelni, letakarni.


Jogi háttér

Vonatkozó jogszabályok
 
A közszolgáltatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályok:

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • Az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII. 13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról


Egyéb felhasználói kapcsolatot érintő fontosabb jogszabályok:

 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésről 
 • 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
 • 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 22/2004. (IV.15.) Kgy. rendelete a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről