Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

A szegedi víz minősége, összetétele

Tájékoztató az ivóvíz minőségéről

A Szegedi Vízmû Zrt. a Szegeden és Algyőn szolgáltatott ivóvizet 180–560 m mélyen lévő, védett vízadó rétegre telepített mélyfúrású kutakból nyeri, s ennek a víznek a kora több mint 10 000 év. A Szeged alatti vízbázis változó rétegekből jó minőségű vizet biztosít, amely az ivóvíz minőségi követelményeit rögzítő magyar és az EU előírásoknak is megfelel.

labor

Az ivóvíz minőségi követelményeit Kormányrendelet írja elő, a minőség megőrzése a Szegedi Vízmű kiemelt feladatai közé tartozik. A minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező Vízmű akkreditált laboratóriumában rendkívül szigorú szabályok szerint vizsgálják az ivóvíz fizikai-, kémiai paramétereit. A bakteriológiai elemzéseket a Szegedi Tudományegyetem nevében eljáró Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Intézet Vízmikrobiológia Részlege végzi. A Vízmű szakemberei rendszeresen végeznek ivóvíz minőség vizsgálatot az ivóvízhálózatból – a város 18 fogyasztói helyén, a víztornyokban és a vízmű telepeken – vett mintákon, ami az év során több, mint ezer mintavételt, és tízezernél is több vizsgálatot jelent.
A Népegészségügy a Vízmű laboratóriumától függetlenül szúrópróbaszerűen ellenőrzi a víz minőségét. A szegedi víz bakteriológiai szempontból megbízható, egészségre káros komponenseket nem tartalmaz, kémiai összetétele egészségügyi szempontból kifogástalan.

A szegedi víz jellemző tulajdonságai
– Hőmérséklet:
Átlagosan 22–25 °C
– Keménység:
103 CaO mg/l (közepesen kemény)
A német keménységi fok (nk) a CaO mg/liter egy tizede, tehát a 103 mg CaO/ liter keménység 10,3 német keménységi foknak (nk°) felel meg. Jelölése lehet még °d, °dH. Szeged területén ez az érték alig változik (10–11 nk), a kutak hasonló minőségű vizet szolgáltatnak.
– Nátrium tartalom:
50,58 mg/l (ivásra, locsolásra alkalmas)
– A nitrit-, nitrát tartalom igen alacsony, tehát egészségkárosító hatása nincs.
Az ivóvíz tisztítási technológia üzemeltetése óta a mélységi rétegvizekre jellemző ammónium indikátorjellemző értékét is az EU határértékek alatt tudjuk tartani.
– Az arzén mennyisége a délkelet-alföldi régió átlagos arzén tartalma alatt van, kezelés nélkül sem lenne ártalmas emberi egészségre, de a víztisztítási technológia alkalmazásával még ezt is jelentősen tudjuk csökkenteni.

Egyéb toxikus fémtartalma (króm, kadmium, réz, nikkel higany, szelén, ólom) gyakorlatilag nulla. 

Aktuális ivóvíz minőségi adatok

A Szegedi Vízmű Zrt. a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet és a CSCSMK Népegészségügyi Főosztálya által elfogadott önellenőrzési terve szerint kijelölt fogyasztói helyeken végzi az ivóvíz ellenőrzését és minősítését. Akkreditált laboratóriumok vizsgálata szerint a szolgáltatott hálózati ivóvíz kémiai és mikrobiológiai vízminőségi jellemzői a hivatkozott rendeletben megadott főbb határértékeknek megfelelnek, kivéve egy indikátor jellemzőt. Az ammónium koncentrációja magasabb az ajánlott parametrikus értéknél, átlagérték 2021. évben fogyasztói helyeken vett mintákra 0,72 mg/l. A Népegészségügynek jelentésre kerülnek a vízminőségi adatok.

A területünkön lévő kutak határérték feletti ammónium tartalmú mélységi védett rétegvizet adnak, a magas ammónium érték nem szennyezettségre utal a hálózatunkban. Az emberi egészségre nem jelent veszélyt a magasabb ammónium koncentráció, a fogyasztóknál mért nitrit és nitrát koncentráció folyamatosan igen alacsony, az ammónium átalakulása nem jellemző hálózatunkban.