Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Részszámla


Társaságunk fogyasztási helyenként, bekötési vízmérővel, vagy lakásba felszerelt mellékvízmérővel rendelkező fizető ügyfelei részére a számlázási gyakoriságnak megfelelően víz-és szennyvízelvezetés szolgáltatási számlát bocsát ki. Részletes számlamagyarázat az ábrán!1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Számla első oldala


separator

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Számla második oldala


separator

24.
25.
26.
27.
Számla harmadik oldala


separatorA számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázata:

  • Elszámoló számla: Leolvasási adatokon, vagy átalánymennyiségen alapuló számla, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban keletkezett részszámlák levonását is. A felhasznált vízmennyiség megállapítása szolgáltatói és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat.
  • Részszámla: Leolvasási adatok hiányában, a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásából számított átlagmennyiség alapján kiállított számla. A felhasználó kezdeményezheti az átlagmennyiség módosítását.
  • Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj
  • ……. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: a mérő gyári száma szerinti ivóvíz fogyasztás mennyiségének részletező sora.
  • Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: az ivóvízfogyasztással arányosan számított szennyvízdíj részletező sora.
  • Áthárított vízterhelési díj: a 2003. évi LXXXIX törvény által előírt környezetterhelési díj, a szennyvízkibocsátás mértékével azonos mennyiségben elszámolva.
  • Részszámlában elszámolt díjak: az elszámoló számlában levonásra kerülnek a korábban kibocsátott részszámlákban már érvényesített számlatételek.
  • Mellékmérőkön elszámolt díjak: a számlából levonásra kerülnek bekötési vízmérőhöz kapcsolódó hiteles mellékvízmérőkön elszámolt fogyasztás arányos díjak.
  • Rezsicsökkentés miatti korrekció: a rezsicsökkentés során előírt százalékos megtakarítás érdekében biztosított további kedvezmény a kerekítésből adódó eltérések ellentételezésére
  • Kerekítés: A számla tételsorok bruttó értékének összesítése és a számla bruttó összege közötti eltérés ellentételezésére szolgáló összeg.
Vissza a tetejére