Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

MUNKAHELYI KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA A SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

széchenyi2020

Kedvezményezett neve: Szegedi Vízmű Zrt.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00059

Támogatás összege: 22 587 557 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %


 

Projekt címe:

Munkahelyi képzések megvalósítása a Szegedi Vízmű Zrt. munkavállalói számára

A Projekt célja:

Nemre, illetve a személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa az aktív korú munkavállalók lehetőségét arra, hogy a személyes és szakmai fejlődésük, társadalmi szerepvállalásuk, alkalmazkodóképességük, foglalkoztathatóságuk és a társadalomban való aktív részvételük elősegítése érdekében színvonalas oktatásban részesüljenek.

A gazdasági versenyképesség alapvető feltétele, hogy a vállalkozás számára a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal bíró munkaerő álljon rendelkezésére. A jelenleg is zajló gazdasági, társadalmi, technológiai változások rendkívül gyors alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.

A felnőttkori tanulás ösztönzése a cél annak érdekében, hogy a vállalat versenyképessége, termelékenysége, innovációja fejlődjön. Ehhez biztosítunk előzetes szükséglethez igazított oktatást, képzési lehetőséget a projekt keretein belül.

A Projekt megvalósítása:

A projekt megvalósítása során 24 képzést szervezünk, melyek között informatikai, kompetenciafejlesztő, illetve szakmai OKJ-s képzések szerepelnek.

Projektben részt vevők száma: 143 fő.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019.10.22.