Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
A Szegedi Vízmű Zrt. központi telefonszáma
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
A Szegedi Vízmű Zrt. központi email címe
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzete a Google Térképen
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Felhívás a „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” tanulmányi versenyre

 

 

 

 

 

 

 

A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 kódszámú, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című pályázati felhívásra, melynek keretében 106.654.014 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat központi eleme háztartások csapadékvíz-hasznosítási lehetőségeinek és előnyeinek széleskörű bemutatása, valamint a csapadékvíz-gyűjtés technikai feltételeinek ismertetése. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni. A Konzorcium tagjai szeretnének „jó gyakorlat” bevezetésével a helyes csatorna használatra fókuszálni, hisz ez elengedhetetlen élő vizeink vízinőségének szempontjából.

 

1. A tanulmányi verseny kiírója

A Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

 

2. A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

    • a csapadék-hasznosítás lehetőségeire a háztartásban,
    • a csapadékvíz-gyűjtés előnyeire a háztartásban,
    • a csapadékvíz-gyűjtés környezetre gyakorolt hatásaira, 
    • a csapadékvíz-gyűjtés technikai feltételeire.

 

3. A tanulmányi verseny célcsoportjai

A közösségi tanulmányi versenyre köznevelési és szakképzési intézmények jelentkezését várjuk. Pályázók lehetnek azon köznevelési intézmények, illetve szakképző intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) amelyek a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) működnek, azaz székhellyel vagy feladatellátási hellyel rendelkeznek.

A tanulmányi versenyre jelentkezők köre:

    • általános iskolák, beleértve a felső és alsó tagozatot egyaránt,
    • középfokú köznevelési intézmények (gimnáziumok),
    • szakképző intézmények (szakgimnáziumok, szakképző iskolák).

Célcsoport tagjai azon köznevelési tanuló jogviszonnyal rendelkező természetes személyek, valamint köznevelésben résztvevők, akik a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a következő korcsoportokban: 

    • az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
    • az általános iskola felső tagozatán tanulók,
    • középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

 

4. A tanulmányi verseny témakörei

A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

    • a csapadékvíz-használat lehetőségei a háztartásban,
    • a csapadékvíz-használat előnyei a háztartásban,
    • a csapadékvíz-használat környezetre gyakorolt pozitív hatásai,
    • a csapadékvíz-gyűjtés technikai feltételei otthonainkban.

 

5. A tanulmányi versenyen való részvétel módja

A verseny alapvetően online módon kerül megszervezésre, egy applikáció segítségével. 

Az  applikáció neve V-GO, amely webes alkalmazásként (asztali vagy hordozható számítógép esetén) elérhető a v-go.hu weboldalon, illetve letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):

IOS Applikáció       Android Applikáció        Web Applikáció

Az on-line részvételen túl iskolai  tematikus projektnapok keretein belül off-line tanulmányi versenyen való részvételre is lehetőség van, papír alapú tesztek. feladatsorok kitöltésével.

 

6. A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja

Jelentkezni a V-GO applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A mobilos regisztrációt követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell.

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.

Az off-line módon megszervezett tanulmányi verseny esetében nincs lehetőség egyéni jelentkezésre, ebben az esetben az iskolai tematikus projektnap keretében biztosítható a tanuló jelentkezése és részvétele Jelentkezési Lap segítségével..

 

7. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

A „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés tesztje 2022. május 2-től 2022. szeptember 30-ig tölthető ki. . 

A verseny időtartama: 2022. május 2.2022. szeptember 30.

 

8. Szülői hozzájárulás

Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti diák regisztrál, úgy szükség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni!

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a V-GO-n belül a Profilom/beállítások menüponton belül a Szülői nyilatkozat feltöltése gombra kattintva lehet feltölteni vagy v-go@mi6.hu e-mail címre kell visszaküldeni. Az e-mail tárgyában a tanuló nevét fel kell tüntetni. A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a küldetésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha visszaérkezik a szülői nyilatkozat. Amennyiben ez nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a regisztrációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből! A szülői nyilatkozatot a Küldetés teljesítését követő 14 napon belül, de legkésőbb a tanulmányi verseny lezárásáig, 2022. szeptember 30-ig el kell küldeni a megadott e-mail címre!

A célcsoport tagok a papír alapú tanulmányi versenyre Jelentkezési Lap kitöltésével és a tanulmányi verseny kiírója munkatársának vagy a kiíró, mint adatkezelő által ezzel megbízott személynek, mint adatfeldolgozónak való átadásával jelentkezhetnek.  A Jelentkezési Lapon a nyilatkozat megtételéig és átadásáig személyes adatok megadására, így személyes adatok kezelésére nem kerülhet sor. Az off-line módon megrendezett tanulmányi versenyen a köznevelési vagy szakképzési intézmény segítségével biztosítjuk kiskorú résztvevők esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését. 

 

9. A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége

A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. honlapján a pályázati felhívás elérhető.

https://www.szegedivizmu.hu/

https://kiskunviz.hu/

https://www.mezofoldviz.hu/

 

10. A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

    • tanulmányi versenyfelhívás,
    • a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,
    • pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

 

11. Az értékelés szempontjai

    • jó válaszok aránya,
    • a kitöltés időtartama.

 

12. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2022. októberében kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Iskolai tagozatonként (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az első 5 versenyző részesül díjazásban, akik a legjobb eredménnyel és leggyorsabban töltik ki a tesztet.

Díjazásban részesül az első öt köznevelési intézmény is, ahonnan létszámarányosan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

 

13. További információk

További információk a szkmvizorzok.vgo@gmail.com e – mail címen és a +36302701193 telefonszámon kérhetők.

 

14. A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

15. Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik a pedagógusok számára: 

Óravázlatok általános- és középiskolásoknak: Vízörzők_oravazlatok.pdf

Alsó tagozat: SZEGEDViZ_ALSo_TAGOZAT.pptx

Felső tagozat: SZEGEDViZ_FELSo_TAGOZAT.pptx

Középiskola: SZEGEDViZ_KoZePISKOLA.pptx

 

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik a diákok számára:

Ajánlott weboldalak: SZEGEDViZ_AJaNLOTT_WEBOLDALAK_LINKEK.pdf

 

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_019a/?pg=0&layout=s  
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizgazdKeretterv_00/?pg=0&layout=s  
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_018b/?pg=0&layout=s   
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_041/?pg=0&layout=s https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz
https://mandiner.hu/cikk/20201016_vizhiany_es_migracio_okologiai_civilizaciora_van_szukseg 
https://masfelfok.hu/2020/07/07/vizhianyos-varosokban-fog-elni-az-emberiseg-jelentos-resze-ha-igy-folytatjuk-klimavaltozas/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_konecsnykaroly/ch01s03.html

 

16. A tanulmányi verseny szervezője

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. megbízásából.

 

Sikeres részvételt kívánunk!