Szegedi Vízmű Zrt.
Szegedi
Vízmű Zrt.
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Interreg V-A Románia-Magyarország Program

Interreg V-A Románia-Magyarország Program logoAz Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok.


 

ROHU-208 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA


A projekt partnerei
 

Fő pályázó: S.C Compania de Apa Arad SA, Romania (Aradi Vízművek, Románia)

Pályázó partnerek:

Szegedi Vízmű Zrt. Hungary (Szegedi Vízmű Zrt. Magyarország)

Algyő Nagyközség Önkormányzata, Hungary (Algyő Nagyközség Önkormányzata, Magyarország)

 

A projekt címe

 

Improving quality management of cross-border rivers: Criș (Körös), Mureș (Maros) and Tisa (Tisza)

Minőség irányítási fejlesztés a határmenti folyókon Körös-Maros-Tisza

A projekt kódja

ROHU208

Acronym /mozaikszó:

AQUALITY 

A projekt célja
 

A projekt 6 mérési pontra vonatkozóan Románia és Magyarország határmenti folyóinak vízminőségi javítását célozza meg. A Szegedi és Aradi vízművek a kibocsájtott kezelt szennyvizeinek ökológiai állapotán terveznek javítani.

Az Aradi vízművek a Körös folyó INEU és DURAHONT, a Maros folyó ARAD város és LIPOVA településen működő szennyvíztisztító berendezéseiken hajtanak végre beruházásokat és ezáltal hatást gyakorolnak a folyók 4 db mérési pontjára .

Szegedi Vízmű Zrt. a Tisza folyó két mérési pontját (Szeged-Tápé és Tiszasziget) érintő szennyvíz-telepeinek (Szeged és Algyő) működésére tervez hatni oly módon, hogy hatékony, energiatakarékos levegőztető berendezések beszerzésével javítani fogja a szerves anyagok lebontását.

A Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken (Algyő és Szeged) a kibocsátott tisztított szennyvíz továbbra is az engedélyekben rögzített határértékek alatti szennyezőanyag koncentrációval kerül a Tisza folyóba. A tervezett beruházásokkal azonban mód nyílik arra, hogy a tisztított szennyvíz minőségét időben fenntartható módon, a már avult, elhasználódott technológiai elemek fejlesztésével tudjuk biztosítani, korszerűbb, jobb energetikai és technológiai hatásfokú berendezésekkel és technológiával. Ezzel a Tisza folyó vízminőségének, ökológiai állapotának, természeti értékeinek megőrzését, a felszíni víztestben a rendelkezésre álló vízkészlet minőségét, szükség szerinti fenntartható használatát kívánjuk biztosítani.Együttműködés, határon átnyúló hatás


A vízminőség javítása közös feladat, technikai megoldások lehetnek különbözőek. Mindkét társaságnak feladata az uniós irányelveknek való megfelelés, közös természeti értékeinknek megőrzése.

A projekt keretében szennyvízminőséget kísérő, közös mérési adatbázist hozunk létre, valamint folyamatos elemzéseket végzünk, üzemeltetési tapasztalatokat cserélünk és további információcserék bonyolítását tervezzük, fórumokon és elektronikus úton.

térképA projekt időtartama és költségvetése


A projekt megvalósításának időtartama 58 hónap, kezdése 2018. december 01.

A projekt teljes költségvetése 4.060.327,24 euró, melyből 2.549.744,47 euró ERFA támogatás.

A Szegedi Vízmű Zrt. tervezett önálló költségvetése ebből 893.361,00 euró, melyből 759.356,85 euró támogatás az Európai Regionális-Fejlesztési Alaptól származik. A Magyar Állam nemzeti társfinanszírozásának összege: 89.327,17 euró, társaságunk önerője: 44.676,98 euró.

Partnerség egy jobb jövőért


eu logo mk logo

www.interreg-rohu.eu

Jelen oldal tartalma nem minősül az Európai Unió hivatalos álláspontjának.